Σχέδια μαθήματος

14ο Νηπιαγωγείο Κέρκυρας


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

Μικρόβια, μικρόβια παντού!

Μικρόβια, μικρόβια παντού!
SUBMITTED FROM:

14ο Νηπιαγωγείο Κέρκυρας

Το Νηπιαγωγείο μας βρίσκεται σε ημιαστική περιοχή του Δήμου Κέρκυρας. Πρόκειται για δημόσιο σχολείο στο οποίο λειτουργούν δύο τμήματα Βασικού Προγράμματος, Ολοήμερο και Τμήμα Ένταξης σε συνδιδασκαλία, στα οποία φέτος φοιτούν 27 νήπια και στελεχώνεται από τέσσερις εκπαιδευτικούς. Τα τελευταία χρόνια εφαρμόζουμε καινοτόμα προγράμματα τα οποία έχουν βραβευτεί τρεις φορές στο Θεσμό Αριστείας και Καινοτομίας 2011 και 2012 του Υπουργείου Παιδείας, έχουμε διακριθεί στο Βραβείο Αειφόρου Σχολείου 2012, και διάφορους μαθητικούς διαγωνισμούς, συμμετέχουμε σε πολλές εκπαιδευτικές δράσεις ενώ υιοθετούμε πρακτικές που έχουν στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και το άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία. Φέτος μας απονεμήθηκε και η ετικέτα eTwinning School 2018-19.


School Principal

Πηνελόπη Πέζαρου

Contact with School


Description

Ένα Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων Αγωγής Υγείας με εκπαιδευτική προσέγγιση STEM. Αξιοποιώντας την περιέργεια και το εσωτερικό κίνητρο που έχουν τα μικρά παιδιά για τη διερεύνηση του κόσμου που τα περιβάλλει, επιχειρήσαμε να εξερευνήσουμε τον αόρατο κόσμο των μικροβίων. Οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις μέσα από Προγράμματα Αγωγής Υγείας από την προσχολική κιόλας ηλικία, συνδέονται άμεσα με την υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής και τη διαμόρφωση επιθυμητών συνηθειών που επηρεάζουν την υγεία και την ποιότητα ζωής.


Results / Reactions

Τα αποτελέσματα του έργου ήταν πολύ ικανοποιητικά καθώς μέσα από την ευαισθητοποίηση και εμπλοκή ολόκληρης της σχολικής κοινότητας και τη συνεργασία με ειδικούς παρατηρήθηκε σε μεγάλο βαθμό αλλαγή συμπεριφοράς, τροποποίηση απόψεων και λήψη αποφάσεων για υιοθέτηση επιθυμητών στάσεων, που σχετίζονται με τις υγιεινές συνήθειες των νηπίων αλλά και των οικογενειών τους.Co-operations

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 14ου Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου Κέρκυρας.

Ιατροκοινωνικό Κέντρο Κέρκυρας.

Κέντρο Υγείας Αγίου Μάρκου Κέρκυρας.


COOPERATING ACADEMICS

Ανδριώτη Ευθυμία, Αρμενιάκου Κωνσταντίνα, Βασιλάκη Μαρία Ελένη

Objective Action

Η αξία της πρόληψης, ως πρώτο βήμα στη μάχη κατά των μικροβίων και την προαγωγή της υγείας.

Initiative time

Ιανουάριος- Απρίλιος 2019

SUPPORTED FILES(1)


Connection with Global Goals


Send us your feedback
The Sustainable Greece Ιnitiative launched by QualityNet Foundation