Μαθητικές δημιουργίες

Αρσάκειο Νηπιαγωγείο Ψυχικού


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Μια αγκαλιά στη Γη

Μια αγκαλιά στη Γη
SUBMITTED FROM:

Αρσάκειο Νηπιαγωγείο Ψυχικού

Ιδιωτικό Σχολείο


School Principal

Αναστασία Νικολοπούλου

Contact with School


Description

Η παρακολούθηση ενός βίντεο ήταν η αφορμή για συζήτηση σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Η ερμηνεία του βίντεο έγινε μέσα στη τάξη, με τη βοήθεια τής νηπιαγωγού, κ. Γωγώ Πίντζου. Ανταλλάξαμε απόψεις και τα παιδιά εξέφρασαν την δυσαρέσκεια τους για τις επιπτώσεις τής κλιματικής αλλαγής στον πλανήτη μας. Αναφέραμε τα αίτια και αναλύσαμε τη δραστηριότητα τού ανθρώπου στη μεταβολή τού κλίματος. Στη συνέχεια, η συζήτηση επεκτάθηκε, προτείνοντας τρόπους αντιμετώπισης τού φαινομένου. Τα παιδιά εξέφρασαν πρωτότυπες ιδέες και τις γράψαμε σε ένα μεγάλο χαρτόνι. Μερικές από τις ιδέες τους ήταν «να σταματήσουν οι πυρκαγιές», «να βάλουμε το αυτί μας κάτω στο χώμα, να ακούσουμε τα παράπονα τής Γης και να την βοηθήσουμε». Αποφασίσαμε να στείλουμε ένα μήνυμα στους μεγάλους ανθρώπους για να ενισχύσουμε την ευαισθητοποίησή τους πάνω στο θέμα τής κλιματικής αλλαγής, δημιουργώντας μια αφίσα πάνω στην οποία θα φαινόταν το μήνυμα μας. Τα νήπια ενθουσιάστηκαν με τη διαδικασία δημιουργίας τής αφίσας και αποφασίσαμε να ηχογραφήσουμε το μήνυμα μας. Η συμμετοχή των παιδιών και στις δύο δράσεις προκάλεσε πρωτόγνωρα συναισθήματα και ένιωσαν όλα τα νήπια ότι συμβάλλουν –ως ενεργοί πολίτες τού αύριο– στην αειφόρο ανάπτυξη.


Objective Action

Στόχος της δραστηριότητας ήταν να γνωρίσουν και να αγαπήσουν τα παιδιά τον πλανήτη μας, να αντιληφθούν τη σημαντικότητά του και να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με το φαινόμενο τής κλιματικής αλλαγής. Επίσης, στόχος μας ήταν να μάθουν να εργάζονται συλλογικά και να παίρνουν από κοινού αποφάσεις. Αυτός ο στόχος επιτεύχθηκε με τη δημιουργία της αφίσας, αφού αντιλήφθηκαν βιωματικά ότι ενωμένοι καταφέρνουμε σπουδαία πράγματα.

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The Sustainable Greece Ιnitiative launched by QualityNet Foundation