Μαθητικές δημιουργίες

2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Μαθαίνω για τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης - EUROPIA-Η χώρα των ονείρων μας

Μαθαίνω για τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης -  EUROPIA-Η χώρα των ονείρων μας
SUBMITTED FROM:

2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

22Ο ΜΑΘΗΤΕΣ-20 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ


School Principal

κα ΤΟΥΤΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ

Contact with School


Description

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ οι μαθητές μας δημιούργησαν ένα θεατρικό στο οποίο  εξηγούν με απλό τρόπο τι είναι οι 17 παγκόσμιοι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης. 

Οι αγγλικοί υπότιτλοι έχουν προστεθεί για να γίνει κατανοητό το έργο και στους μαθητές των υπολοίπων  πέντε συνεργαζόμενων σχολείων της Ευρώπης, αλλά και για να υπάρξει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί το συγκεκριμένο έργο προς ενημέρωση του ευρύτερου παγκόσμιου μαθητικού κοινού και όχι μόνο.

Το τραγούδι που τραγουδούν τα παιδιά στο τέλος του έργου είναι μια σύνθεση από στροφές που έχουν γράψει τα παιδιά ανά χώρα-εταίρο: Γαλλία, Πορτογαλία, Ιταλία, Γερμανία, Ρουμανία και Ελλάδα. Στον ύμνο της EUROPIA, της χώρα που έχουν δημιουργήσει τα παιδιά με τα όνειρά τους, τονίζεται το πόσο σημαντικό είναι να είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι για να καταφέρνουμε όλο και περισσότερα για το καλό της ανθρωπότητας.

EUROPIA ANTHEM

(Romania)

Together we are bold.

Together, we have faith

Together, we are Europe.

 

(France)

Together, we’ll be strong.

United you'll be better

We will build Europia.

 

(Germany)

And the stars are shining so bright at night.

Our band is so strong and tight.

We’re team full of colours that shine.

Let’s spend together a wonderful time.

 

(Italy)

Don't judge what you don' t know

Take the opportunity to grow.

Human beings are all the same

Life's in thousand different ways.

 

(Germany)

Stars are shining so bright at night.

Our band is so strong and tight

We're team full of colours that shine.

Let's spend together a wonderful time

 

(Greece)

Gold at sight, trying to find

Is the priority in our mind.

 

(Portugal)

Sharing is dividing.

And that’s what friends do

We are friends and care about you

 

(Germany)

And the stars are shining so bright at night.

Our band is so strong and tight.

We’re team full of colours that shine.

Let’s spend together a wonderful time.

 

(Italy)

Don't judge what you don' t know

Take the opportunity to grow.

Human beings are all the same

Life's in thousand different ways

 

(France)

Sharing values and so are you ?

Sharing values and so are you ?

 

(Greece)

The world is cheering and so are you?

The world is cheering and so are you?

 

(Portugal)

I’m your friend and so are you?

I’m your friend and so are you?

 

(Germany)

We’re team full of colours that shine.

Let's spend together a wonderful time

 

(Romania)

We made mistakes,

We fought for justice,

Now, we form a family,

Forever, We Are Europia!

Together, we are strong,

Together, we are strong,

Together, we are strong,

Together, we are strong,

Together, we are strong,

Together, we are strong!

 

 

 


Objective Action

1,2.6,8,10,11,13,14,16,17
Videos 1

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The Sustainable Greece Ιnitiative launched by QualityNet Foundation