Σχέδια μαθήματος

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
SUBMITTED FROM:

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

Στόχος μας είναι η συμμετοχή σε καινοτόμα έργα, προσπαθούμε να συνεργαστούμε με φορείς της κοινότητας, ιδρύματα και άλλους οργανισμούς που σχετίζονται με την εκπαίδευση και τη δημιουργικότητα. Παροτρύνουμε τους μαθητές και τις μαθήτριές μας να είναι αυτάρκεις, δημιουργικοί και να συνεργάζονται αρμονικά στην μαθησιακή διαδικασία. Προσπαθούμε να τους δώσουμε μια ολιστική εκπαίδευση σε τομείς όπως η επιστήμη, η τεχνολογία, οι γλώσσες, το περιβάλλον, η υγεία, ο εθελοντισμός και η ενεργός πολιτειότητα. Προσπαθούμε να διατηρήσουμε μια συμπεριληπτική και βιώσιμη σχολική ζωή, με τη συνεργασία και τη φροντίδα για τους ανθρώπους και τη φύση, την εκπαίδευση του νου και του σώματος σε ισορροπία. Ενθαρρύνουμε επίσης τους μαθητές μας να εκφραστούν μέσω της τέχνης και του αθλητισμού. Συμμετέχουμε σε έργα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και αειφορίας από το 2002. Κάθε χρόνο από τότε, υλοποιούμε τουλάχιστον 4-5 έργα με περιβαλλοντικό, κοινωνικό και ανθρωπιστικό περιεχόμενο. Στοχεύουμε στη συνολική ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών και μαθητριών μας με διαθεματικά προγράμματα που περιλαμβάνουν 2 ή περισσότερους εκπαιδευτικούς και πολλούς μαθητές και μαθήτριες διαφορετικών τάξεων. Έχουμε επίσης κερδίσει πολλά πιστοποιητικά διάκρισης για πολλά από τα έργα μας ως εξής: Είμαστε ένα οικολογικό σχολείο από το 2013. Κερδίσαμε τρεις φορές το βραβείο πράσινης σημαίας, για τις δράσεις μας για την προστασία του περιβάλλοντος, από το Ίδρυμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (FEE). Τα έργα μας αφορούσαν την ανακύκλωση, το νερό, την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή από το 2010. Υλοποιούμε έργα e-twinning από το 2013. Το 2017-19 υλοποιήσαμε το πρόγραμμα "Παίζοντας με τα πρωτόνια" σε συνεργασία με την παιδαγωγική ομάδα του CMS του CERN. Για την διετία 2020-22 υλοποιούμε το έργο ERASMUS "The primary school students become citizens of the globe" Σε όλα μας τα προγράμματα συμπεριλαμβάνουμε τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης.


School Principal

Αφροδίτη Ντίνου

Contact with School


Description

Στην εποχή της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης θεωρούμε σημαντικό να μην παραλείπουμε να ασχοληθούμε με σημαντικές ημερομηνίες και παγκόσμιες καμπάνιες, όπως αυτή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. 

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής και με αφόρμηση την Παγκόσμια Ημέρα για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, αλλά και την επέτειο του Πολυτεχνείου, επιχειρήσαμε να προσεγγίσουμε βιωματικά το θέμα, μέσω της φιλοσοφίας της "ανεστραμμένης τάξης", χρησιμοποιώντας σύγχρονα (webex) και ασύγχρονα (e-class) εργαλεία.

Οι διδακτικοί στόχοι που τέθηκαν ήταν:

Γνωστικοί - Θέλουμε τα παιδιά:

Να μάθουν ποια είναι τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Πώς υποστηρίζονται - πώς παραβιάζονται - φορείς υποστήριξης (ΟΗΕ - ΜΚΟ)

Κοινωνικο-συναισθηματικοί - Θέλουμε τα παιδιά:

Να αναλάβουν την ευθύνη της εργασίας και της μάθησής τους

Να μπορέσουν να συνεργαστούν εξ' αποστάσεως και να δουλέψουν ομαδικά

Να είναι δημιουργικά και να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη, να ερευνήσουν και να αξιοποιήσουν προτεινόμενες μαθησιακές πηγές.

Ως προς τις ΤΠΕ - Θέλουμε τα παιδιά:

Να εργαστούν εξ΄ αποστάσεως με χρήση ψηφιακών μεθόδων και εργαλείων

Να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με το περιβάλλον της e-class και του webex

Να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με τη χρήση συνεργατικών εγγράφων και εργαλείων web 2.0

Το θέμα μας το τοποθετούμε στην προώθηση του στόχου 10 - λιγότερες ανισότητες

 


Results / Reactions

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2-4 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ

1ο ΜΕΡΟΣ (σύγχρονα) – 1 διδακτική ώρα

  • Αποσαφήνιση εννοιών – λέξεις κλειδιά (δημοκρατία, δικτατορία, δικαίωμα, υποχρέωση, ευθύνη, επανάσταση, αντίδραση, αντίσταση, ελευθερία λόγου και έκφρασης)
  • Το χρονικό της 17ης Νοεμβρίου και η περιρέουσα κατάσταση επί δικτατορίας (έρευνα στο διαδίκτυο σε ομάδες, συγκέντρωση υλικού)

2ο ΜΕΡΟΣ (ασύγχρονα, στην ψηφιακή τάξη) – 1 διδακτική ώρα

  • Ανεβαίνουν οι φωτογραφίες-αφίσες με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην ψηφιακή τάξη
  • Αναρτώνται όλα τα άρθρα στην ψηφιακή τάξη.

Τα παιδιά καλούνται να τα μελετήσουν ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τις σύγχρονες δραστηριότητες.

Η εργασία είναι: «Βρες Ανθρώπινα Δικαιώματα που σχετίζονται με την επέτειο» και αναρτάται στην ψηφιακή τάξη.

3ο ΜΕΡΟΣ (σύγχρονα) – 2 διδακτικές ώρες

1η φάση (σε ομάδες – breakout rooms) Ανατίθενται τυχαία τρία δικαιώματα στην κάθε ομάδα, από τα οποία θα διαλέξουν δυο και θα ερευνήσουν περαιτέρω, σύμφωνα με τις παρακάτω 3 ερωτήσεις.

  • Τι σημαίνουν
  • Πώς υποστηρίζονται
  • Πώς παραβιάζονται

Παρουσίαση στην ολομέλεια

2η φάση: Από την εργασία που είχαν, να συσχετίσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα με την εξέγερση του Πολυτεχνείου, κάθε ομάδα διαλέγει τυχαία (τα έχω αριθμήσει και επιλέγουν νούμερο) ένα άρθρο κάθε φορά και θα έχει χρόνο να επιχειρηματολογήσει σύμφωνα με τη συσχέτισή του με την επέτειο της 17η Νοεμβρίου. Αν έχουμε χρόνο συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα άρθρα, που επέλεξαν τα παιδιά.

Παρουσίαση στην ολομέλειαCo-operations

COOPERATING ACADEMICS

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΝΤΙΝΟΥ

Objective Action

Να μάθουν τα παιδιά για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και να τα συσχετίσουν με την επέτειο του Πολυτεχνείου

Initiative time

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020

SUPPORTED FILES(1)


Connection with Global Goals


Send us your feedback
The Sustainable Greece Ιnitiative launched by QualityNet Foundation