Σχέδια μαθήματος

2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΡΑΤΑΣ


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

Κι αν ήσουν εσύ (Μετανάστευση - πρόσφυγες: αποδοχή και κοινωνική συμβίωση)

Κι αν ήσουν εσύ (Μετανάστευση - πρόσφυγες: αποδοχή και κοινωνική συμβίωση)
SUBMITTED FROM:

2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΡΑΤΑΣ

Το 2ο δημοτικό σχολείο Ακράτας είναι μια σχολική μονάδα σε ημιαστική περιοχή στον νομό Αχαϊας. Βρίσκεται στο Κράθιο (Δημοτική ενότητα Ακράτας) και ανήκει στον Δήμο Αιγιάλειας. Διδάσκουν σε αυτό 15 εκπ/κοί και έχει 94 μαθητές κατανεμημένους σε 7 τμήματα. Βασικά χαρακτηριστικά του σχολείου είναι α) η μονιμότητα πολλών εκπ/κών, πράγμα που σημαίνει ότι έχει δημιουργηθεί ενας πυρήνας ανθρώπων που δρουν από κοινού για την συνολική βελτίωση της σχολικής μονάδας και β) ο μεγάλος αριθμός αλλοδαπών μαθητών, περίπου 45%, προερχόμενοι από Αλβανία που φοιτούν στο σχολείο και του προσδίδουν την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του. Η εκπαιδευτική μονάδα υιοθετεί ανοικτό επικοινωνιακό κλίμα, παροτρύνει την ισοτιμία στις επικοινωνιακές σχέσεις, δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας και ελευθερίας στους εκπαιδευτικούς της. Προωθεί αποτελεσματικά την άτυπη μαθητεία μέσα στο σχολείο και την ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιτυγχάνοντας έτσι τη στήριξη του εκπαιδευτικού τους έργου και την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη. Το σχολείο συνεργάζεται με τους τοπικούς φορείς και τους πολιτιστικούς Συλλόγους του τόπου για τη διενέργεια εκδηλώσεων και συμμετέχει με όλες του τις δυνάμεις στις δράσεις της τοπικής κοινότητας. Η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και η παρουσίαση έργων των μαθητών προωθεί την εξωστρέφεια του σχολείου και τη σύνδεσή του με την κοινωνία. Οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν πρωτοβουλιακή δράση για την ανάπτυξη καινοτόμων δραστηριοτήτων στη σχολική μονάδα.


School Principal

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΑΜΩΝΑ

Contact with School


Description

Χρησιμοποιήθηκε  το υλικό νέων προσφύγων «Μονόλογοι σε Καραντίνα» το οποίο περιλαμβάνει  24 κείμενα έφηβων προσφύγων που διαμένουν σε διαφορετικές δομές στη χώρα μας.

Οι μαθητές μαθαίνουν μέσω συμμετοχικών, συνεργατικών και δημοκρατικών μεθόδων να σέβονται τα δικαιώματα όλων, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, προκειμένου να διαμορφωθεί μια κοινωνία ίσων και ελευθέρων πολιτών.

Οι στρατηγικές και οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπλήρωση κάθε επιμέρους στόχου, στο πλαίσιο της ενεργητικής και βιωματικής μάθησης για την υποστήριξη και ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών/-τριών, είναι οι εξής: κοινωνικές ιστορίες, καταιγισμός ιδεών με συζήτηση ανάμεσα στους μαθητές, βιβλιοπαρουσιάσεις, προβολές βίντεο, παιχνίδι ρόλων, θεατρικό παιχνίδι, εικαστικά εργαστήρια με δημιουργίες των μαθητών, ακολουθούμενα από συζήτηση και έκθεση των έργων σε χώρους του σχολείου, διαλέξεις από ειδικούς επιστήμονες και εκπροσώπους συνεργαζόμενων φορέων, συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια και θεατροπαιδαγωγικά εργαστήρια για μαθητές, δίκτυα και Φεστιβάλ Σχολείων, συμμετοχή στο τοπικό φεστιβάλ σχολείων, αξιοποίηση της βιωματικής δράσης «Πάρε θέση» και τεχνικών εκπαιδευτικού δράματος (θέατρο φόρουμ, δυναμικές εικόνες, ανίχνευση σκέψης, διάδρομος συνείδησης, περίγραμμα ρόλου).

Μέσα από τις προτεινόμενες βιωματικές και εκπαιδευτικές δράσεις, καλλιεργείται η ενσυναίσθηση και η πολυπολιτισμική μάθηση, υιοθετούνται θετικές στάσεις και συμπεριφορές, προωθείται ο σεβασμός και η ισότητα όλων, ενδυναμώνονται οι μειονότητες, δημιουργείται πνεύμα αλληλεγγύης και αποδοχής της διαφορετικότητας και προάγεται η ολοκλήρωση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης.

Δράσεις

α) Δημιουργία θεατρικών δρώμενων και έκθεση εικαστικών στο χώρο του σχολείου.

β) Δημιουργία εντύπων και αφισών για ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας.

γ) Συμμετοχή σε Ημέρες Δράσης - Τοπικό φεστιβάλ σχολείων.

δ) Δημοσίευση σε ιστοσελίδα σχολείου, μέσα κοινωνικής Δικτύωσης σχολείου, Ανάρτηση στο ψηφιακό τόπο του σχολείου στο Facebook.


Results / Reactions

Οι μαθητές γνώρισαν τις βασικές αρχές των ανθρώπινων δικαιωμάτων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο κομμάτι των προσφύγων και στη σημασία της ειρήνης και της δικαιοσύνης.

-Να αναγνωρίζουν ζητήματα που απασχολούν την κοινότητα στην οποία ζουν και κατ’ επέκταση ζητήματα που απασχολούν ευρύτερα σύνολα ανθρώπων.

- Να ευαισθητοποιηθούν ως προς την ανάγκη αντιμετώπισής τους.

- Να αμφισβητήσουν απόψεις και στερεότυπα.

- Κατανόησαν την αναγκαιότητα της συμμετοχής για τη διεκδίκηση και τη διασφάλιση καλύτερων συνθηκών ζωής για όλους, για την κοινωνική δικαιοσύνη.

- Διαμόρφωσαν ενεργητική στάση απέναντι σε κοινωνικά ζητήματα προς όφελος όλης της κοινωνίας.

-  Κατανόησαν πώς να είναι αλληλέγγυοι σε κοινωνικές ομάδες που χρειάζονται στήριξη.

-Αναγνώρισαν την αξία της παροχής ποιοτικής εκπαίδευσης και της ανάγκης για ευημερία σε όλους, ανεξάρτητα από το φύλο, τη φυλή, τη θρησκεία κ.τ.λ.  

 -Ευαισθητοποιήθηκαν βιωματικά σε μεγάλο βαθμό σε θέματα προσφύγων και οδηγήθηκαν σε γόνιμο προβληματισμό,

- Εξασκήθηκαν να λειτουργούν ομαδικά και συνεργατικά, αναπτύσσοντας θετικό κλίμα στη δυναμική της ομάδας.Co-operations

Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες(UNCHR)

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.  Πάτρας

Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων 2ου Δημοτικού Σχολείου Ακράτας

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας-Τμήμα Αγωγής Υγείας

Σύλλογος Επκαιδευτικών Αιγιάλειας

 


COOPERATING ACADEMICS

Παναγιώτης Βασιλόπουλος, Δανάη Καλαχώρα, Φίλιππος Φιλίππου

Objective Action

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας στα ανθρώπινα δικαιώματα και σε θέματα προσφύγων μέσα από βιωματικές δραστηριότητες και τεχνικές θεάτρου και εκπαιδευτικού δράματος. Εξοικειώνει τον μαθητή με ποικίλες καταστάσεις της ζωής και τον βοηθά να γνωρίσει τον εαυτό του και να αποκτήσει δεξιότητες, έτσι ώστε να μπορεί να υιοθετεί θετικές στάσεις και συμπεριφορές στη ζωή του, καλλιεργώντας τον σεβασμό της διαφορετικότητας και της ανάγκης διαμόρφωσης μίας κοινωνίας ίσων και ελεύθερων πολιτών, προωθώντας την ειρήνική διαβίωση για όλους και την ευημερία.

Initiative time

6 μήνες-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ- ΜΑΡΤΙΟΣ

SUPPORTED FILES(1)

Videos 2

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The Sustainable Greece Ιnitiative launched by QualityNet Foundation