Μαθητικές δημιουργίες

ΓΕΛ ΠΛΑΤΕΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
SUBMITTED FROM:

ΓΕΛ ΠΛΑΤΕΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ


School Principal

ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Contact with School


Description

Μέαα από ένα πρωτότυπο θεατρικό δρώμενο οι μαθητές προσπαθούν να ευαισθητοποιήσουν τη σχολική κοινότητα σε σχέση με ένα ευαίσθητο θέμα όπως αυτό της κακοποίησης σε οποιδήποτε επίπεδο της γυναίκας τόσο στον ιδιωτικό χώρο όπως στον επαγγελματικό αλλα και στο χώρο της εκπαίδευσης.

Χoρευτικό:

https://www.mediafire.com/file/9plgupk9up24lq5/%25CE%25A7%25CF%2589%25CF%2581%25CE%25B5%25CF%2585%25CF%2584%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258C_YouTube.mp4/file


Objective Action

Η ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Videos 1

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The Sustainable Greece Ιnitiative launched by QualityNet Foundation