Μαθητικές δημιουργίες

ΠΙΝΔΑΡΕΙΟ 2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΒΑΣ


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Η εξέλιξη της ανθρωπότητας από το χέρι του ανθρώπου/The evolution of Humanity on people's hands.

Η εξέλιξη της ανθρωπότητας από το χέρι του ανθρώπου/The evolution of Humanity on peoples hands.
SUBMITTED FROM:

ΠΙΝΔΑΡΕΙΟ 2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΒΑΣ

Δημόσιο Γυμνάσιο


School Principal

Μπαλαντέ Στέλλα

Contact with School


Description

Ο μαθητής Λουκάς Τουλουμάκος της Γ΄Τάξης στο μάθημα των εικαστικών ζωγράφισε το θεανθρώπινο χέρι με διαφορετικό θέμα σε κάθε δάχτυλο βασισμένη στο κίνημα του Υπερεαλισμού, συνδυάζοντας την αλληγορία και τον παραλληλισμό δείνει το δικό του μήνυμα για το μέλλον του κόσμου . Αφόρμηση η ιδέα της Αναζωογόνησης της χαμένης ψυχής των πόλεων εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής και της κρίσης της πανδημίας του Κορωνοϊού.

Μήνυμα -αφύπνιση για το μέλλον του πλανήτη και για την άμεση ανάγκη αλλαγής της κατάστασης.


SPREAD THE WORD METHODS

έκθεση εικαστικών, ιστοσελίδα σχολείου.


Objective Action

Προσωπική δημιουργία - ζωγραφική για το μέλλον και την ευημερία του κόσμου.

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The Sustainable Greece Ιnitiative launched by QualityNet Foundation