Σχέδια μαθήματος

4 Γυμνάσιο Μυτιλήνης


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

Η αξία της βιοποικιλότητας

Η αξία της βιοποικιλότητας
SUBMITTED FROM:

4 Γυμνάσιο Μυτιλήνης

Σχολείο στον αστικό ιστό της πόλης της Μυτιλήνης.


School Principal

Παναγιώτης Χατζηλάμπρου

Contact with School


Description

Το πράγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης "Η αξία της βιοποικιλότητας" εκπονήθηκε το σχολικό έτος 2018-2019 στο 4ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης. Η υλοποίησή του βασίεται στους παρακάτω άξονες:

α) Ομαδοσυνεργατικές δράσεις στο σχολείο (Αναζήτηση πληροφοριών, Δημιουργία παρουσίασης)

β) Βιωματικές δράσεις εντός και εκτός σχολείου (Φύτεμα, μετρήσεις, Τοιχογραφία με ανακυκλώσιμα υλικά)

γ) Επσκέψεις πεδίου ( Υγροβιότοπος Αλυκών Καλλονής, Λιμνοθάλασσα Γιάλοβας )

δ) Εημέρωση από ειδικούς (Πανεπιστήμιο, Ομιλία Περιβαντολόγου- Βιολόγου, Γεωπόνων)

Στο αρχείο pdf που επισυνάπτεται αναφέρονται αναλυτικά οι δράσεις και ο τρόπος υλοποίησης του προγράμματος.


Results / Reactions

Τα αποτελέσματα του προγράμματος είναι:

α) Στους συμμετέχοντες μαθητές

Οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα σχετικά εξειδικευμένο θέμα με εύληπτο τρόπο μέσα από βιωματικές δραστηριότητες που τους παρακινούσαν για ενεργό συμμετοχή. Επιπλέον γνώρισαν τη γεωλογική και φυσική κληονομιά του τόπου τους, αλλά και της Νότιας Πελοποννήσου που επισκεφθήκαμε.

Η προστασία του περιβάλλοντος και η διατήρηση της βιοποικιλότητας είναι αξίες που μεταλαμπαδεύτηκαν στους μαθητές μέσα από τις βιωματικές και ομαδοσυνεργατικές δράσεις του προγράμματος.

Η διαθεματική προσέγγιση του προγράμματος ώθησε τους μαθητές να ασχοληθούν με πολλά διδακτικά αντικείμενα όπως: Βιολογία, Γεωγραφία, Γεωλογία. Χημεία, Πληροφορική, Ιστορία, Καλλιτεχνικά.

β) Στην σχολική μονάδα

Όλοι οι φορείς του σχολείου μας ήρθαν σε επαφή με την έννοια της βιοποικιλότητας και τη σημασία που έχει για τη ζωή μας η διατήρησή της. Επιπλέον η υλοποίηση ενός προγράμματος με τόσες πολλές δράσεις έχει θετικό αντίκτυπο στη σχολική ζωή και στην παρουσία του σχολείου στην τοπική κοινωνία. Το σχολείο χαρακτηρίζεται καινοτόμο και δημιουργικό υλοποιώντας προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων.Co-operations

Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Τμήμα Γεωγραφίας 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Τμήμα Περιβάλλοντος

Μουσείο Απολιθωμένου Δάσους Σιγρίου

ΚΠΕ Ευεργέτουλα Λέσβου

Dr Μάκης Αξιώτης - Περιβαντολόγος


COOPERATING ACADEMICS

Παναγιώτης Χατζηλάμπρου - Κωνσταντίνα Γκιουμέ Ευγενία Μαχαιρίδου

SPREAD THE WORD METHODS

Η διάχυση του προγράμματος έγινε με τους παρακάτω τρόπους

1) Έγινε παρουσίαση του προγράμματος στο σχολείο παρουσία όλης της σχολικής κοινότητας

2) Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του σχολείου 

3) Εντάχθηκε σε πρόγραμμα Erasms+ και παρουσιάστηκε κατά τη συνάντηση στη Σουηδία


Objective Action

Να περιγράφουν οι μαθητές την έννοια της βιοποικιλότητας και να αναγνωρίζουν την αξία της στη διατήρηση της ισορροπίας ενός οικοσυστήματος.

Initiative time

2018 - 2019

SUPPORTED FILES(1)

Videos 2

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation