Μαθητικές δημιουργίες

1ο Γυμνάσιο Γέρακα


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Γνωρίζω τους 17 στόχους με το Kahoot

Γνωρίζω τους 17 στόχους με το Kahoot
SUBMITTED FROM:

1ο Γυμνάσιο Γέρακα

Δημόσιο Σχολείο - Νομός Αττικής


School Principal

Κουρτέσης Θεόδωρος

Contact with School


Description

Παίζουμε και μαθαίνουμε με το Kahoot

Το περιβάλλον Kahoot δίνει την δυνατότητα να συντάξει κανείς ερωτήσεις, να δώσει μέχρι τέσσερις πιθανές απαντήσεις και να ορίσει το χρόνο που θα έχουν οι χρήστες διαθέσιμο για να απαντήσουν κάθε ερώτηση. Στις  ερωτήσεις μπορεί να συμπεριλάβει εικόνες ή και link για ιστοσελίδες .

Ο διαχειριστής του quiz (καθηγητής) ξεκινάει τη διαδικασία του quiz από την ιστοσελίδα kahoot.com πατώντας το κουμπί play και επιλέγοντας τον τύπο της αναμέτρησης.

Οι μαθητές στους υπολογιστές του εργαστηρίου Πληροφορικής συνδέονται στην ιστοσελίδα kahoot.it και πληκτρολογούν στην οθόνη που εμφανίζεται ένα όνομα χρήστη και το gamepin που βλέπουν στην οθόνη – προτζέκτορα  από το λογαριασμό του καθηγητή τους.

Κατά τη διάρκεια του quiz οι ερωτήσεις και οι πιθανές  απαντήσεις φαίνονται στον προτζέκτορα.

Στο scoreboard φαίνεται η βαθμολογία που έχει συγκεντρώσει κάθε παίκτης μετά από κάθε ερώτηση.

Ο διαχειριστής του quiz επιλέγει πότε θα προχωρήσουν στην επόμενη ερώτηση. Υπάρχει λοιπόν χρόνος για συζήτηση πάνω σε κάθε ερώτηση , στις πιθανές απαντήσεις αλλά και στα λάθη των συμμετεχόντων.


Objective Action

Αυτοαξιολόγηση των μαθητών και ανατροφοδότηση για τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης

SUPPORTED FILES(1)


Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation