Σχέδια μαθήματος

1o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (εντ. ΑΠΘ)


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

GLOBAL GOALS No 13: Κατασπατάληση Ενέργειας και Κλιματική Αλλαγή

GLOBAL GOALS No 13: Κατασπατάληση Ενέργειας και Κλιματική Αλλαγή
SUBMITTED FROM:

1o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (εντ. ΑΠΘ)


School Principal

ΓΕΡΑΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

Contact with School


Description

Συνοπτική περιγραφή

Το σενάριο υλοποιήθηκε στους μαθητές της ΣΤ. τάξης του 1ου Πειραματικού Δημοτικού σχολείου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία των εκπαιδευτικών ΠΕ70 και ΠΕ06 και εντάσσεται  στα περιβαλλοντικά προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων της Πρωτοβάθμιας Διεύθυνσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης όπως επίσης και στο δίκτυο «Τα σχολεία προστατεύουν το κλίμα» (https://thess.climateschools.gr/) σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας και προστασίας του κλίματος σε σχολεία της Θεσσαλονίκης. Μέρος του σεναρίου εφαρμόστηκε στα εργαστήρια δεξιοτήτων στον θεματικό κύκλο «Φροντίζω το Περιβάλλον – Περιβάλλον». Το σενάριο υλοποιήθηκε εξ ολοκλήρου με ασύγχρονη και σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία. 

Πρόκειται για μια διδακτική παρέμβαση που με θέμα τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης όπως διατυπώνονται από τα Ηνωμένα Έθνη στηρίζεται στη διερευνητική προσέγγιση μάθησης και βάζει τους μαθητές στη διαδικασία όχι απλά να ακούν τον εκπαιδευτικό αλλά να ανακαλύπτουν μόνοι τους τη νέα γνώση. Η παρέμβαση στηρίζεται σε πρότερη γνώση των μαθητών για τα Ηνωμένα Έθνη και τους στόχους που θέτουν αλλά και στην επιλογή στόχου και την αποτύπωση του και την ανάρτηση του στην εφαρμογή padlet. 

Στόχος του σεναρίου είναι οι μαθητές να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης των συνθηκών που δημιουργούν κατασπατάληση ενέργειας και συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή.

Μέσα από δραστηριότητες προσεγγίστηκαν επιμέρους στόχοι που αναφέρονται στις δεξιότητες του 21ου αιώνα (4Cs) όπως η κριτική σκέψη, η επικοινωνία και συνεργασία, η καινοτομία - δημιουργικότητα αλλά και ο ψηφιακός εγγραμματισμός. Οι μαθητές κλήθηκαν να επεξεργαστούν πηγές και με βάσει τις νέες πληροφορίες, αναπαραστάσεις αλλά και την πρότερη γνώση τους να απαντήσουν σε ερωτήματα σχετικά με τον ρόλο της ενέργειας στο χώρο του σπιτιού εκφράζοντας το ενεργειακό του αποτύπωμα αλλά και διερευνώντας τη συμβολή της κατασπατάλησης ενέργειας στην κλιματική αλλαγή. Οι μαθητές μέσα στις ομάδες τους συνεργάστηκαν σε συνεργατικά έγγραφά συγκεντρώνοντας μέσα από τις πηγές τα δεδομένα που τους ήταν χρήσιμα.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

(α) σε σχέση με το γνωστικό αντικείμενο

 • να εξασκηθούν στην ανάγνωση και κατανόηση κειμένων και οπτικοακουστικού υλικού στα Αγγλικά
 • να διαχειρίζονται σύνολο πληροφοριών δημιουργώντας περιληπτικά κείμενα
 • να μάθουν λεξιλόγιο σχετικό με τους στόχους των Ηνωμένων Εθνών
 • να οικειοποιηθούν με λεκτικούς όρους που αναφέρονται σε περιβαλλοντικά ζητήματα
 • να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης των συνθηκών που δημιουργούν κατασπατάληση ενέργειας και συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή

(β) σε σχέση με τη χρήση της τεχνολογίας

 • να εξοικειωθούν με την ανάγνωση πολυτροπικών κειμένων
 • να γράφουν, και να μορφοποιούν δημοσίευση στην εφαρμογή padlet
 • να δημιουργούν υλικό μέσα από ψηφιακές εφαρμογές (video, παιχνίδια, διαδραστική αφίσα, comics)

(γ) σε σχέση με τη μαθησιακή διαδικασία και τις γνώσεις για τον κόσμο

 • να μάθουν για τα προβλήματα που απασχολούν τον κόσμο και τους στόχους που έχουν τεθεί από τα Ηνωμένα Έθνη
 • να μάθουν ποια πραγματικότητα επιβάλλει να τεθούν αυτοί οι στόχοι
 • να μάθουν να επιλέγουν με δικά τους κριτήρια για το τι είναι πιο σημαντικό για αυτούς
 • να ενεργοποιούν τη σκέψη και να εμβαθύνουν την παρατήρηση για να καλλιεργηθεί ο στοχασμός
 • να αναπτύξουν τον ψηφιακό γραμματισμό τους

 

Αναλυτική περιγραφή

 Πορεία σεναρίου

Βήμα 1 :  Χωρισμός των μαθητών σε 4 ομάδες με θέμα την αφίσα, το παιχνίδι, τα comics και το video. Χρήση του εργαλείου https://wheelofnames.com/

Βήμα 2: Αποτύπωση του ενεργειακού αποτυπώματος του σπιτιού του κάθε μαθητή μέσα από ερωτηματολόγιο και καταγραφή των ευρημάτων σε φόρμα. Συζήτηση των αποτελεσμάτων και προτάσεις για επίλυση της κατασπατάλησης ενέργειας στον οικιακό χώρο. Χρήση του εργαλείου google forms

Βήμα 3:  Δημιουργία συνεργατικών εγγράφων χωριστών για κάθε ομάδα και επεξεργασία ψηφιακών πηγών που αναγράφονται σε αυτά. Καταγραφή από τους μαθητές της κάθε ομάδας του υλικού αναζήτησης που επεξεργάστηκαν μέσα από της πηγές με βάση το θέμα και τα ερωτήματα που τους δόθηκαν. Χρήση εργαλείου google docs.

Βήμα  4: Αξιολόγηση του υλικού ανά ομάδες και ανάθεση δραστηριοτήτων σχετικές με το θέμα της κάθε ομάδας:

 • Ομάδα Αφίσας: Δημιουργία διαδραστικής αφίσας με το εργαλείο https://www.thinglink.com. Δημιουργία και καταγραφή ερωτήσεων, γραπτών κειμένων, ηχογράφηση κειμένου, ανάρτηση εικόνων σχετικά με την κλιματική αλλαγή και την κατασπατάληση ενέργειας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

        Παραγόμενο έργο: https://www.thinglink.com/scene/1437392176819470338

 • Ομάδα Comics: Δημιουργία comics με το εργαλείο (https://www.pixton.com) με θέμα την κατασπατάληση ενέργειας στα σπίτια και την επίλυση αυτής με προτάσεις των μαθητών. Δημιουργία e-book με τις δημιουργίες των μαθητών της ομάδας με το εργαλείο https://www.storyjumper.com.     Παραγόμενο: https://www.storyjumper.com/book/read/103908736

 

 • Ομάδα παιχνιδιού: Καταγραφή ερωτημάτων με θέμα την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή και απόδοση σε κάθε ερώτημα τεσσάρων απαντήσεων με μία μόνο σωστή. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις καταγράφηκαν στα ελληνικά και στα αγγλικά και οι μαθητές με τη βοήθεια της εφαρμογής https://learningapps.org δημιούργησαν το παιχνίδι « Ο εκατομμυριούχος – The millionaire”. Με την εφαρμογή flippity.net  δημιούργησαν το παιχνίδι «Κάρτες». Το quiz με την εφαρμογή  https://kahoot.com/

       Παραγόμενα έργα:

    1. https://learningapps.org/display?v=p53zsed0c21

 1. https://learningapps.org/display?v=pibwfqftt21

    3.https://www.flippity.net/bg.php?k=1JFaijPCaztITp1ECgXt3fRzvhxYtslsVTuUK-jdVbR0

    4. https://kahoot.it/challenge/dbe422cf-f0ac-47ee-9a88-5ff580025f79_1619183655206

 

 • Ομάδα video: Δημιουργία video από τους μαθητές με τη βοήθεια του εργαλείου KineMaster-Video Editor, Video Maker καταγράφοντας σημεία μέσα στο σπίτι τους όπου παρατηρείται κατασπατάληση ενέργειας και δίνοντας σημαντικές συμβουλές για την αποφυγή αυτής που οδηγεί στην κλιματική αλλαγή.

        Παραγόμενο έργο:  https://www.youtube.com/watch?v=9LuvcJqvoB0

 

Βήμα 5: Παρουσίαση του παραγόμενου υλικού της κάθε ομάδας στην ολομέλεια μέσα από την πλατφόρμα Webex και συζήτηση για τις εμπειρίες σκέψεις δυσκολίες που συνάντησαν και μηνύματα ελπίδα.

 

Βήμα 6: Αξιολόγηση δράσης με χρήση φόρμας google form  που δόθηκε στους μαθητές μετά τη παραγωγή των παραγόμενων


Results / Reactions

Αποτελέσματα σεναρίου

Οι μαθητές έγιναν από παθητικοί ακροατές της παρουσίασης του εκπαιδευτικού ενεργητικοί συμμετέχοντες στη διαδικασία της μάθησης, καθώς εμπλέκονται σε σύνθετες συλλογιστικές σκέψεις με αφορμή τη νέα γνώση. Αναπτύσσουν τον ψηφιακό και πολυτροπικό γραμματισμό συνδιαμορφώνοντας ένα τελικό πολυτροπικό κείμενο σε μορφή ψηφιακής αφίσας, βίντεο, κόμικς και παιχνιδιού ενώ ταυτόχρονα ενεργοποιούν τη σκέψη τους και εμβαθύνουν στην παρατήρηση αναπτύσσοντας την κριτική τους ικανότητα με αξιοποίηση της πρότερης γνώσης τους.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι μαθητές ευαισθητοποιήθηκαν σε περιβαλλοντικά θέματα και πιο συγκεκριμένα ενημερώθηκαν και προβληματίστηκαν σχετικά με θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και τη συμβολή της στην κλιματική αλλαγή. Με τη βοήθεια των δεξιοτήτων  του 21ου αιώνα (4Cs) προσέγγισαν τον στόχο γνωστικά καθώς εξοικειώθηκαν με έννοιες που αναφέρονται στο περιβάλλον αλλά και με κείμενα πολυτροπικά από τα οποία άντλησαν πληροφορίες για την εργασία τους, κοινωνικά καθώς ανέπτυξαν δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας αν και κάτω από τις αντίξοες συνθήκες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και  συναισθηματικά αφού με την ολοκλήρωση του προγράμματος αισθάνθηκαν συμμέτοχοι στο περιβαλλοντικό ζήτημα και δήλωσαν την επιθυμία να αναλάβουν δράσεις για την κλιματική αλλαγή ως ενεργοί πολίτες.Co-operations

 • Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου
 • Τhessclimate schools “Τα σχολεία προστατεύουν το κλίμα»

COOPERATING ACADEMICS

ΤΣΙΡΙΚΙΔΟΥ ΓΕΝΟΒΕΦΑ - ΜΑΛΕΑ ΑΘΗΝΑ

Objective Action

Οι μαθητές να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης των συνθηκών που δημιουργούν κατασπατάληση ενέργειας και συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή.

Initiative time

5 εβδομάδες
Videos 1

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The Sustainable Greece Ιnitiative launched by QualityNet Foundation