Μαθητικές δημιουργίες

13o Nηπιαγωγείο Ρεθύμνου


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Το γκρι και το μαύρο φίδι

Το γκρι και το μαύρο φίδι
SUBMITTED FROM:

13o Nηπιαγωγείο Ρεθύμνου

Το 13ο Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου ιδρύθηκε το 1996 και λειτούργησε αρχικά σε νοικιασμένο χώρο στην οδό Καποδιστρίου 55, στην Καλλιθέα, σαν μονοθέσιο κλασικό νηπιαγωγείο. Στη συνέχεια, το 2010 μετεστεγάστηκε στο χώρο του πρώην 14ου Δημοτικού σχολείου, στην οδό Καποδιστρίου 43, στον οποίο συστεγάζεται μέχρι και σήμερα με το 9ο Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου. Την ίδια χρονιά έγινε η μετατροπή του σε ολοήμερο νηπιαγωγείο. Το 2011 με σχετική Υ.Α. προάγεται από Μονοθέσιο σε Διθέσιο Νηπιαγωγείο.Το τρέχον σχολικό έτος 2017-18 λειτουργούν δύο τμήματα Υποχρεωτικού προγράμματος και δύο Προαιρετικού. Αν και είμαστε ένα μικρό σχολείο συμμετέχουμε κάθε χρόνο σε πολλά προγράμματα τα πιο σημαντικά από αυτά είναι το Erasmus+ , το Europe Direct, το E twinning καθώς και σε διάφορες δράσεις όπως αυτές της Unicef των Σχολικών Δράσεων, φιλαναγνωσίας διαφόρων εκδοτικών οίκων αλλά και διαγωνισμούς όπως «Tα πολυμέσα … για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» κτλ.


School Principal

Φανουργιάκη Άννα

Contact with School


Description

Στα πλαίσια επίτευξης εκπαιδευτικών στόχων που απορρέουν από την περιβαλλοντική εκπαίδευση στο νηπιαγωγείο υλοποιούνται εκπαιδευτικές περιβαλλοντικές δραστηριότητες που αφορούν την αναγνώριση της αξίας του νερού και της αειφόρου διαχείρισής του. Από την αρχή της χρονιάς τα παιδιά αναγνωρίζονται ως "προστάτες του νερού" και υιοθετούν σωστές συμπεριφορές εξοικονόμησης νερού στο σχολείο και στο σπίτι. Πραγματοποιούνται μια σειρά δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών κατά τις οποίες αναγνωρίζουν τη σημαντικότητα του νερού στη ζωή του πλανήτη  και των οργανισμών που φιλοξενεί. Το ψηφιακό βιβλίο που παραθέτουμε αποτελεί αποτέλεσμα συλλογικής, συνεργατικής δουλειάς των παιδιών με τη χρήση του εκπαιδευτικού εργαλείου της δημιουργικής γραφής. Τα παιδιά γίνονται συγγραφείς και εικονογράφοι μιας νέας ιστορίας που ανακλά τις σωστές στάσεις, συμπεριφορές και γνώσεις που κατέκτησαν και αποτελεί δημιουργικό μαθησιακό αποτέλεσμα.

Διαβάσατε και ακούσετε το  ψηφιακό βιβλίο μέσω της εφαρμογής web2.0 storyjumper : https://www.storyjumper.com/book/read/103846406/606e9ae293318

το βιβλίο είναι αναρτημένο και στο blog του σχολείου μας

 


Objective Action

Τα παιδιά να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα αειφορίας και προστασίας του φυσικού πόρου του νερού. Να υιοθετήσουν σωστές περιβαλλοντικές στάσεις και συμπεριφορές.

SUPPORTED FILES(1)


Connection with Global Goals


Send us your feedback
The Sustainable Greece Ιnitiative launched by QualityNet Foundation