Καλές πρακτικές

1/Θ Νηπιαγωγείο Α. Μεράς Φολεγάνδρου


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

Φροντίζω το περιβάλλον

Φροντίζω το περιβάλλον
SUBMITTED FROM:

1/Θ Νηπιαγωγείο Α. Μεράς Φολεγάνδρου


School Principal

Μπιρμπίλη Αικατερίνη

Contact with School


Description

Στα πλαίσια του   ευρωπαϊκού προγράμματος  etwinning ecosystem  Heroes και μέσα από τη μεθόδου STEM ασχοληθήκαμε με τα οικοσυστήματα και προσπαθήσαμε  να  κατανοήσουμε τα αίτια και τους διάφορους τύπους ρύπανσης ρύπανσης που επηρεάζουν τη ζωή μας σε μεγάλο βαθμό, Μέσα από μια σειρά δράσεων  στοχέυσαμε  στην προστασία και διατήρηση της φυσικής ισορροπίας.

Μελετώντας το θαλάσσιο οικοσύστηαμα τα παιδιά αφού ενημερώθηκαν για το πόσο σημαντικό είναι να κράτάμε τις θάλασσες και τις ακτές μας καθαρές προχώρησαν σε βιωματική προσέγγιση του θέματος


Results / Reactions

Σε συνεργασια με το δήμο , τους γονεις και το δημοτικό σχολείο Φολεγάνδρου  πήραμε μέρος στον παγκόσμιο εθελοντικό καθαρισμό θαλασσών και ακτών  που οργανώνεται από τη HELMEPA

 

 COOPERATING ACADEMICS

Μπιρμπίλη Αικατερίνη

SPREAD THE WORD METHODS

Η δράση αποτελει μέρος ενός συνόλου δράσεων που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος.


Objective Action

Στόχος της δράσης είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των παιδιών και της τοπικής κοινωνίας σε θέματα που αφορούν τα θαλάσσια οικοσυστήματα και τη ρύπανση υδάτων και ακτών.

Target Audience

μαθητές ,εκπαιδευτικούς, γονείς, τοπική κοινωνία

Initiative Location

Καθαρίσαμε την παραλία στο λιμάνι του νησιού μας
Videos 1

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The Sustainable Greece Ιnitiative launched by QualityNet Foundation