Μαθητικές δημιουργίες

1o Δημοτικό Σχολείο Λουτρακίου


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

The floods

The floods
SUBMITTED FROM:

1o Δημοτικό Σχολείο Λουτρακίου

Στο σχολείο μας φοιτούν 240 μαθητές σε 13 τμήματα. Υπάρχουν από 2 Τμήματα για την Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ και ΣΤ΄ τάξη, 3 Τμήματα για τη Ε΄ Τάξη και 1 Τμήμα Ένταξης.


School Principal

Δήμητρα Μίχα

Contact with School


Description

Στα πλαίσια του στόχου για τις βιώσιμες πόλεις οι μαθητές της Ε τάξης έφτιαξαν τα Αγγλικά μια αφίσα με θέμα την αντιμετώπιση των πλημμυρών στις πόλεις.


Objective Action

11 Βιώσιμες πόλεις

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation