Καλές πρακτικές

9ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδειάς


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

«Eυρώπη, βάλε φρένο…στην πλαστική σακούλα!!!

«Eυρώπη, βάλε φρένο…στην πλαστική σακούλα!!!
SUBMITTED FROM:

9ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδειάς

Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο


School Principal

Πούλου Γαρυφαλλια

Contact with School


Description

Η εν λόγω δράση βασίστηκε στις αρχές της βιωματικής και ανακαλυπτικής μάθησης μέσα σε ένα πλαίσιο project το οποίο σε μεγάλο βαθμό διαμορφώθηκε με τη συμβολή των ίδιων των μαθητών. Έχοντας ως αντικείμενο τη διερεύνηση των σχετικών με την ανακύκλωση - κλιματική αλλαγή πολιτικών και μέτρων που επιχειρούνται από την ΕΕ, επιδιώκεται εκτός από την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των παιδιών που το υλοποιούν, ο πολλαπλασιασμός των αποτελεσμάτων της μελέτης τους προς την ευρύτερη σχολική κοινότητα και την τοπική κοινωνία, με τη δημιουργία παρουσιάσεων, εκθέσεων υλικού, αλλά και δημοσιεύσεων ή επιστολών προς φορείς και πολιτικούς.

Πιο συγκεκριμένα το σχέδιο δράσης, με βάση τον παγκόσμιο στόχο (13) Δράση για το Κλίμα ,που αναπτύξαμε έχει ως εξής:

Χρησιμοποιήθηκε η στρατηγική της συζήτησης-διάλογος. Ξεκινώντας τη συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση και δίνοντας λίγες επιφανειακές πληροφορίες έτσι ώστε να κεντριστεί το ενδιαφέρον των μαθητών. Η συζήτηση βασίστηκε σε δυο πυλώνες α) στην Ε.Ε. β) στον ολιστικό και παγκόσμιο χαρακτήρα των περιβαλλοντικών θεμάτων.

1η δράση

Α) Η Ευρωπαϊκή Ήπειρος και οι χώρες της
Β) Εισαγωγή στην έννοια της Ε.Ε.

2η δράση

Γνωριμία με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Α)Γνωρίζουμε ονομαστικά τις χώρες της Ε.Ε. και κατασκευάζουμε μια καρτέλα για την κάθε μία που αναγράφει την ημερομηνία ένταξης στην Ε.Ε.
Β) Γνωρίζουμε τη σημαία κάθε χώρας, την πρωτεύουσα, το γεωγραφικό σχήμα-θέση και ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα.

3η δράση

Η αξία της ανακύκλωσης των πλαστικών
Α) Γνωριμία με το πλαστικό ως υλικό μας χρήσης και την αναγκαιότητα ανακύκλωσής του
Β) Κατασκευές με ανακυκλώσιμα υλικά

4η δράση

Η νομοθεσία της Ε.Ε. και της Ελλάδας σχετικά με την ανακύκλωση
Α) Γνωριμία με την πράσινη βίβλο
Β) Το πρόβλημα της πλαστικής σακούλας - Ενέργειες που έχουν γίνει για τον περιορισμό της χρήσης της πλαστικής σακούλας

5η δράση

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις πολιτικές της ΕΕ για το περιβάλλον και συγκεκριμένα σε αυτές που αφορούν την κλιματική αλλαγή.

6η δράση

Παρατήρηση πειραμάτων με απώτερο σκοπό τη διαπίστωση των συνεπειών του φαινομένου του θερμοκηπίου αλλά και γενικότερα των καταστροφικών αποτελεσμάτων που προκαλεί η κλιματική αλλαγή.

7η δράση

Δημιουργία περιβαλλοντικής εφημερίδας.

8η δράση

Δημιουργία επιτραπέζιου παιχνιδιού με θέμα την κλιματική αλλαγή και την ανακύκλωση.

9η δράση

Δημιουργώντας αφίσες για το περιβάλλον.

10η δράση

Φτιάχνοντας δικό μας οργανικό λίπασμα και φυτεύοντας λουλούδια στα παρτέρια του σχολείου.

11η δράση

Οργάνωση γιορτής ανακύκλωσης-κλιματικής αλλαγής για την ευαισθητοποίηση των υπόλοιπων τάξεων του σχολείου με στόχο την ενημέρωση της σχολικής κοινότητας αλλά και των γονέων τους.


Results / Reactions

Η εξέταση του θέματος της μείωσης χρήσης της πλαστικής σακούλας- Ανακύκλωσης υπήρξε πολύπλευρη, εφ’ όσον θεωρήθηκε τόσο σε τοπικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο.Οι μαθητές μέσα από ποικίλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν, να ερευνήσουν, να γνωρίσουν, τόσο την Ευρώπη και τους θεσμούς της, όσο και την αξία που έχει η Ανακύκλωση για τη ζωή μας αλλά και για ολόκληρο τον πλανήτη.Έμαθαν,επίσης,τις συνέπειες της Κλιματικής Αλλαγής αλλά, το σημαντικότερο,
γνώρισαν τι θα πρέπει να κάνουμε όλοι μας ως υπεύθυνοι Ευρωπαίοι πολίτες.

Η υλοποίηση της δράσης υπήρξε μία καινοτόμος μαθησιακή διαδικασία που παρείχε σε εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές τη δυνατότητα ενεργούς συμμετοχής σε ποικίλες δημιουργικές δραστηριότητες και πρωτοβουλίες μάθησης.
Αξιολογώντας με μια πρώτη ματιά και σε γενικές γραμμές το σχέδιο δράσης διαφαίνεται ότι είχε θετικά αποτελέσματα και ότι σε γενικές γραμμές όλες οι δράσεις στέφθηκαν με επιτυχία.
Το γενικό αυτό συμπέρασμα στηρίζεται σε αποδεδειγμένα στοιχεία. Τα προϊόντα του project είναι ποιοτικά και πολύ προσεγμένα. Οι μαθητές εργάστηκαν συλλογικά και δημιούργησαν οι ίδιοι προϊόντα τα οποία αποδεικνύουν την κατάκτηση της γνώσης κατά τη διαδικασία μάθησης.
Σε προσωπικό επίπεδο οι μαθητές κατέκτησαν ουσιαστικές γνώσεις και ικανοποίησαν σε μεγάλο ποσοστό τους κύριους αρχικούς στόχους και σκοπούς που είχαν τεθεί. Απέκτησαν όχι μόνο οικολογική συνείδηση αλλά και ευρωπαϊκή. Αισθάνθηκαν ευρωπαίοι πολίτες, έχουν κατανοήσει την αξία της συλλογικής αντιμετώπισης κοινών προβλημάτων. Επιτυχία επίσης αποτέλεσε η διάχυση των προϊόντων του project στην τοπική κοινωνία (τόσο με τη δημιουργία της περιβαλλοντικής εφημερίδας όσο και με την πραγματοποίηση της εκδήλωσης για την ανακύκλωση και την κλιματική αλλαγή με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας).
Μέσα από το πρόγραμμα οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους θεσμούς της και συγχρόνως να εμβαθύνουν στην έννοια της Ανακύκλωσης και της Κλιματικής Αλλαγής ως θεσμό τόσο ελληνικό όσο και διεθνή.
Σ’ όλα τα στάδια της εργασίας οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά μ΄ενθουσιασμό και προθυμία. Ενθουσιάστηκαν με τις καινούργιες γνώσεις που αποκόμισαν για την Ευρώπη, ευχαριστήθηκαν όταν έπαιξαν με τα διάφορα επιτραπέζια ή άλλα διαδραστικά παιχνίδια που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τέλος χάρηκαν όταν είδαν την περιβαλλοντική τους εφημερίδα στην τελική της μορφή.
Η ανταπόκριση των γονέων ήταν μεγάλη.Οι μαθητές μέσα από την διοργάνωση της γιορτής ευαισθητοποίησαν τόσο τις υπόλοιπες τάξεις του σχολείου αλλά και τους γονείς τους.
Τέλος, διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Δήμο της πόλης μας ενημερωτική ημερίδα για τα οφέλη της Ανακύκλωσης και τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι μαθητές διάβασαν διάφορα κειμενάκια, από πληροφορίες που οι ίδιοι είχαν συλλέξει, ενημερώνοντας με αυτόν τον τρόπο τους συμμαθητές τους, για το τι είναι ανακύκλωση, γιατί και πως ανακυκλώνουμε, ποια είναι οφέλη της ανακύκλωσης, τι ονομάζεται κλιματική αλλαγή, ποιες είναι οι επιπτώσεις της κτλ.Co-operations

Συνεργασία με Σύλλογο Γονεών και Κηδεμόνων,με τον Δήμο Λεβαδέων καθώς και με άλλα σχολεία της πόλης.


COOPERATING ACADEMICS

ΚΑΡΤΣΟΥΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ

SPREAD THE WORD METHODS

Οργάνωση εκδήλωσης για την ευαισθητοποίηση των υπόλοιπων τάξεων του σχολείου με στόχο την ενημέρωση της σχολικής κοινότητας,των γονέων τους καθώς και της τοπικής κοινωνίας.

Το σχολείο μας οργάνωσε εκδήλωση, με θέμα την μείωση της πλαστικής σακούλας και την ανακύκλωση. Κάτα τη διάρκεια της εκδήλωσης οι μαθητές διάβασαν διάφορα κειμενάκια,από πληροφορίες που οι ίδιοι είχαν συλλέξει,ενημερώνοντας με αυτόν τον τρόπο τους συμμαθητές τους.

Δημιουργία περιβαλλοντικής εφημερίδας.

Οι μαθητές στην αίθουσα πληροφορικής αναζήτησαν πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των
πλαστικών αποβλήτων. Ακολουθησε συζήτηση γύρω από τα άρθρα που συνέλεξε κάθε ομάδα και υπογραμμίζεται η ανάγκη για υιοθέτηση πανευρωπαϊκών στρατηγικών στη διαχείριση των πλαστικών αποβλήτων και τη μείωση της χρήσης της πλαστικής σακούλας.

Oι μαθητές,έπειτα,διάλεξαν τον τίτλο που θα ήθελαν να έχει η εφημερίδα τους, κι έγραψαν διάφορα κείμενα σχετικά με την ανακύκλωση και την κλιματική αλλαγή. Τέλος,την τυπώσαμε σε τυπογραφείο της περιοχής μας και την μοιράσαμε στους μαθητές των υπόλοιπων τάξεων του σχολείου μας.


Objective Action

Ως προς το γνωστικό αντικείμενο οι μαθητές: Να εισαχθούν στην ιστορία της ευρωπαϊκής ένωσης, να πληροφορηθούν για το ποια και πόσα ευρωπαϊκά κράτη μέλη την αποτελούν,να γνωρίσουν τη σημαία της ευρωπαϊκής ένωσης καθώς τις σημαίες όλων των κρατών μελών της ευρωπαϊκής ένωσης.Να πληροφορηθούν για τις δράσεις και τα ποσοστά ανακύκλωσης στις χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης και να ενημερωθούν για τους τρόπους ανακύκλωσης στην Ελλάδα και στις διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες.Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες που συνδέονται με την ανακύκλωση, να μάθουν τα είδη ανακυκλώσιμων υλικών, να ενημερωθούν για τον τρόπο ανακύκλωσης αυτών και να μελετήσουν για τα οφέλη της ανακύκλωσης στο περιβάλλον και στη ζωή μας.Να συλλέξουν πληροφορίες για την πορεία της ανακύκλωσης στην Ελλάδα και να ενημερωθούν για την επικινδυνότητα της χρήσης πλαστικών. Να ενημερωθούν για την επικινδυνότητα της χρήσης πλαστικής σακούλας.Να βρουν τρόπους δράσης για τη μείωση της χρήσης της σε τοπικό επίπεδο ανάλογα με τα όσα επιτάσσει η ευρωπαϊκή νομοθεσία και οι συνθήκες για τη χρήση της και ανάλογα με τα όσα έχουμε δεσμευτεί ως χώρα απέναντι στους Ευρωπαϊκούς εταίρους.Να αντιληφθούν τη σημασία των φιλικών προς το περιβάλλον ενεργειών.Να εξετάσουν τις πολιτικές της Ε.Ε για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή και να διερευνήσουν τη δυνατότητα επίτευξης των στόχων 20-20-20 της Ε.Ε έως το 2020.Να αναπτύξουν θετική στάση για τη διατήρηση των κλιματικών συνθηκών στην ευρωπαϊκή ήπειρο και να συμβάλλουν με δικές τους ενέργειες και πρακτικές προς αυτή την κατεύθυνση.Να οργανώσουν δράσεις ευαισθητοποίησης του ευρύτερου περιβάλλοντός τους.

Target Audience

Μαθητές-Γονείς

Initiative time

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Initiative Location

9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

SUPPORTED FILES(1)

Videos 2

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The Sustainable Greece Ιnitiative launched by QualityNet Foundation