Μαθητικές δημιουργίες

Γυμνάσιο Αγίου Μύρωνα


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Ενυδρειοπονία: Μια θρεπτική ...........Συμβίωση.

Ενυδρειοπονία: Μια θρεπτική ...........Συμβίωση.
SUBMITTED FROM:

Γυμνάσιο Αγίου Μύρωνα

Είμαστε ένα μικρό σχολείο σε αγροτική περιοχή κοντά στην πόλη του Ηρακλείου. Προσπαθούμε να παρέχουμε μορφωτικά αγαθά, ευκαιρίες μάθησης αλλά και αποτελεσματικής κοινωνικοποίησης. Πιστεύουμε πως επιδιώκοντας την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών μας, στην πραγματικότητα επιδιώκουμε την βελτίωση της κοινωνίας μας.


School Principal

Λέλεκα Δέσποινα

Contact with School


Description

 Σκοπός του συγκεκριμένου ερευνητικού προγράμματος είναι να ανακαλύψουν οι μαθητές τα πλεονεκτήματα  που προσφέρει η ταυτόχρονη  υδατοκαλλιέργεια καλλωπιστικών ψαριών (χρυσόψαρα), και η υδροπονία (καλλιέργεια σε υπόστρωμα και όχι σε χώμα βρωσίμων ή καλλωπιστικών φυτών), στο πλαίσιο μιας  αειφόρου γεωργικής  ανάπτυξης, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί σε αστικά περιβάλλοντα ή σε πολύ μικρές αγροτικές εκτάσεις.

 

Β. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

 Το παραπάνω ερευνητικό πρόγραμμα έχει σαν στόχο:

  • Να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν κατάλληλες δεξιότητες

α) στη καλλιέργεια φυτών,

β) στην εκτροφή ψαριών,

γ) στην σύνδεση κυκλωμάτων,

δ) στη δημιουργία σιφονιού (με την εκμετάλλευση της ατμοσφαιρικής πίεσης) 

ε) στη δημιουργία αυτοματισμών με χρήση ανοικτων τεχνολογιών  του arduino για:

ι)  το αυτόματο τάισμα των ψαριών,

ιι) τη άντληση νερού από το ενυδρείο στα τραπέζια φύτευσης,

ιιι) τον περιοδικό φωτισμό των φυτών για την ανάπτυξη τους.

iv) τον έλεγχο της θερμοκρασίας του νερού στο ενυδρείο 

v) τον απομακρυσμένο έλεγχο μέσω WiFi του ενυδρειοπονικού μας συστήματος,

στ) Να κατανοήσουν την ανακύκλωση της ύλης στα βιοτικά περιβάλλοντα μέσα από τον κύκλο του αζώτου,

ζ) Να ανακαλύψουν νέους τρόπους αειφόρου γεωργικής ανάπτυξης η οποία μπορεί να αναπτυχθεί τόσο σε αστικό περιβάλλον όσο και σε πολύ μικρές αγροτικές εκτάσεις, αλλά και σε περιοχές με έντονο πρόβλημα λειψυνδρίας.

η) Να παράξουν φυτά μειώνοντας το οικολογικό τους αποτύπωμα χωρίς τη χρήση χημικών λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων, με παράλληλη μείωση της χρήσης νερού άρδευσης και προστασία του υδροφόρου ορίζοντα.

θ) Να ανακαλύψουν τις συμβιωτικές σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ τριών διαφορετικών οργανισμών, όπως ψάρια (ετερότροφοι οργανισμοί), φυτά (αυτότροφοι οργανισμοί) και βακτήρια (αποικοδομητές)


Objective Action

Ένας εναλλακτικός τρόπος καλλιέργειας που βασίζεται στην αειφόρο γεωργική ανάπτυξη.

SUPPORTED FILES(1)

Videos 3

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The Sustainable Greece Ιnitiative launched by QualityNet Foundation