Μαθητικές δημιουργίες

1o Γυμνάσιο Ραφήνας


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

enviroment

enviroment
SUBMITTED FROM:

1o Γυμνάσιο Ραφήνας


School Principal

Βασίλειος Χαρτζουλάκης

Contact with School


Description

Στη διάρκεια της παρουσίας του στη Γη, ο άνθρωπος θεώρησε το φυσικό περιβάλλον ως εχθρό που έπρεπε να υποτάξει, ως υπηρέτη που μπορούσε να το χρησιμοποιήσει και ως τροφοδότη από τον οποίο εξαρτιόταν η επιβίωση του. Ο άνθρωπος ανέπτυξε μια εγωκεντρική νοοτροπία για το φυσικό περιβάλλον και, αντί να θεωρεί τον εαυτό του μέρος του περιβάλλοντος, πίστεψε ότι αυτός υπερέχει από όλα τα άλλα πλάσματα της δημιουργίας και ότι η υπόλοιπη φύση έχει δημιουργηθεί για τη δική του χρήση και απόλαυση. Λόγω της απόρριψης στο περιβάλλον υπερβολικών ποσοτήτων ρυπαντικών ουσιών το νερό γίνεται ολοένα και πιο ρυπαρό και ακατάλληλο για να ζουν ψάρια ή για άλλες χρήσεις. Για αυτούς τους λόγους , ήρθε λοιπόν ο καιρός να βοηθήσουμε το πλανήτη μας κάνοντας καλύτερα πράγματα όπως η ανακύκλωση είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος να δείξουμε σεβασμό απέναντι στο περιβάλλον και να είμαστε ασφαλείς .

https://nefenvironment.blogspot.com/2021/04/environment.html


Objective Action

enviroment

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation