Μαθητικές δημιουργίες

ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ ΓΕΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟ.... ΜΙΑ ΣΤΑΓΟΝΑ ΓΕΜΑΤΗ ΖΩΗ

ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ ΓΕΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟ.... ΜΙΑ ΣΤΑΓΟΝΑ ΓΕΜΑΤΗ ΖΩΗ
SUBMITTED FROM:

ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ


School Principal

ΤΟΚΑΤΛΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ

Contact with School


Description

Oι στίχοι του τραγουδιού, η ερμηνεία και η δημιουργία του videoclip πραγματοποιήθηκαν με τη συνεργασία μαθητών και εκπαιδευτικών της περιβαλλοντικής ομάδας.  Παρουσιάζει δράσεις από τις εκπαιδευτικές συναντήσεις καθ' όλη τη διάρκεια του περιβαλλοντικού προγράμματος (σχολ. ετη 2017-18/2018-19). Σκοπό έχει να ευαισθητοποιήσει τους συμμαθητές, την ευρύτερη μαθητική κοινότητα αλλά και τους πολίτες σχετικά με την προστασία του πολύτιμου αυτού φυσικού πόρου.

Την παγκόσμια μέρα νερού (22 Μαρτίου) τοιχοκολλήθηκαν οι αφίσες και μοιράστηκε από τους μαθητές το ενημερωτικό φυλλάδιο σε συμμαθητές, μαθητές άλλων σχολείων και πολίτες της Θεσσαλονίκης.


Objective Action

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ/ΠΑΡΟΤΡΥΝΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ

SUPPORTED FILES(1)

Videos 1

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation