Μαθητικές δημιουργίες

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

ΕΝΑΣ ΒΙΩΣΙΜΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΑΛΗΘΙΝΑ ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ_17ος ΒΙΩΣΙΜΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΕΝΑΣ ΒΙΩΣΙΜΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΑΛΗΘΙΝΑ ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ_17ος ΒΙΩΣΙΜΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
SUBMITTED FROM:

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ" ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021.


School Principal

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Contact with School


Description

Τα παιδιά της ΣΤ΄ τάξης του σχολείου μας φέτος συμμετέχουν στην υλοποίηση ενός συνεργατικού προγράμματος eTwinning με τίτλο  "A word full of desires". Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες  να αναπτύξουν κριτική σκέψη, δεξιότητες του 21ου αιώνα, ενσυναίσθηση και ψηφιακό γραμματισμό σε συνδυασμό με την ενίσχυση της πολιτειότητας και της προσωπικής ευθύνης για ένα κόσμο βιώσιμης ανάπτυξης. Τον Ιανουάριο αναπτύξαμε δράσεις μέσω του συνεργατικού προγράμματος eTwinning που αφορούν την επίτευξη του 16ου και του 17ου Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης που περιελάμβανε δημιουργία αφίσας και συνεργατικού ποιήματος στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Το βιβλίο μας για τους στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης:

https://read.bookcreator.com/9PKMewbWAreOFJlYuUZfcFyUUK82/uq4vow8XSxSq5WOB2i4z4A 

 


Objective Action

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 16ου και 17ου ΒΙΩΣΙΜΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Μέσα από τη δημιουργία αφίσας και ενός συνεργατικού ποιήματος στα ελληνικά και αγγλικά αναδεικνύονται με δημιουργικό τρόπο ο 16ος στόχος (που αφορά τη δικαιοσύνη και την ειρήνη) και ο 17ος βιώσιμος στόχος (που αναδεικνύει την αναγκαιότητα της συνεργασίας για την επίτευξη όλων των προηγούμενων στόχων).

SUPPORTED FILES(1)


Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation