Σχέδια μαθήματος

4o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

΄Έμφυλες σχέσεις

΄Έμφυλες σχέσεις
SUBMITTED FROM:

4o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ


School Principal

Γκερτσάκης Νικόλαος

Contact with School


Description

Φέτος επιλέξαμε ν΄ ασχοληθούμε  μ΄ ένα κοινωνικό θέμα  κοινό μεν, χρόνιο δε, που το βιώνουμε μικροί και μεγάλοι στην καθημερινότητά μας και αναδείχθηκε πολύ έντονα για άλλη μια φορά μέσα απ΄ την επικαιρότητα. Επίσης συνδέεται και με τον στόχο που έχει θέσει ο  ΟΗΕ για την ισότητα των φύλων που προάγει τη βιώσιμη ανάπτυξη. Το θέμα μας είναι  οι «Έμφυλες σχέσεις».

Σκοπός μας ήταν να ευαισθητοποιήσουμε και να προβληματίσουμε τους μαθητές σχετικά με το θέμα, να ενεργοποιήσουμε τη φαντασία τους έτσι ώστε να γεννηθούν ιδέες τις οποίες θα τις μοιραστούν με τους συμμαθητές τους. Μέσα από τη δράση αυτή επίσης οι μαθητές θα επικοινωνήσουν αλλά και θα συνεργαστούν με τρόπο δημιουργικο. 

Στηριχτήκαμε σε τρεις άξονες: α) τον επαγγελματικό προσανατολισμό, β) τα στερεοτυπικά χαρακτηριστικά καθώς και γ) τα πρότυπα ομορφιάς.

 

Στόχος του προγράμματος ήταν να ενημερώσουμε  και να ευαισθητοποιήσουμε τους μαθητές μας για τους Παγκόσμιους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης και πιο συγκεκριμένα για την Ισότητα των δυο φύλων  μέσα από τη διερεύνηση της σχέσης των δυο φύλων αλλά και να εμπλουτίσουν οι μαθητες τις γνώσεις τους γύρω απ΄ αυτό το φαινόμενο έχοντας  ως  όραμα να διαμορφώσουμε  μέλλοντες Ενεργούς Πολίτες με νέες στάσεις ζωής μακριά από προκαταλήψεις και στερεότυπα. 


Results / Reactions

  • Οι μαθητές:
  • Κατανόησαν την έννοια των Έμφυλων σχέσεων
  • Κατέθεσαν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους για τα στερεότυπα που διαμορφώνουν τη συμπεριφορά των δυο φύλων
  • Κατανόησαν  και  περιέγραψαν τη διαφορά ανάμεσα στο Βιολογικό και Κοινωνικό φύλο
  • Εντόπισαν  τα χαρακτηριστικά των κοινωνικών μας ρόλων
  • Διερεύνησαν και αναγνώρισαν τα στερεότυπα που οδηγούν στις ανισότητες αλλά και τις συνέπειες που προκαλούν αυτές οι αντιλήψεις
  • Εντόπισαν τις ανισότητες ανάμεσα στα δυο φύλα στον εργασιακό χώρο.
  • Κατανόησαν πως  «πρότυπα ομορφιάς» δεν υπάρχουν αλλά τα δημιουργούμε εμείς ανάλογα με το πώς θέλουμε να διαμορφώσουμε τους ανθρώπους.
  • Τέλος οι μαθητές κατανόησαν πως τα θεμελιώδη δικαιώματα της γυναίκας αλλά και η εξάλειψη των διακρίσεων ανάμεσα στα δύο φύλα προάγουν την ισορροπία, την αρμονία αλλά και τη συνοχή στην κοινωνία μας.

 COOPERATING ACADEMICS

Αγιώτου Μαριάνα και Μπέλλου Βερόνικα

Objective Action

Ο στόχος του προγράμματος ήταν να διερευνήσουν οι μαθητές τη σχέση των δυο φύλων καθώς επίσης και το φαινόμενο της Ισότητας ανάμεσά τους συνδέοντας το θέμα μας με τον πέμπτο απ΄τους 17 Παγκόσμιους στόχους Βιώσιμης ανάπτυξης με απώτερο στόχο την αλλαγή στάσης των μαθητών μέσα στη σχολική κοινότητα.
Videos 1

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The Sustainable Greece Ιnitiative launched by QualityNet Foundation