Μαθητικές δημιουργίες

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΔΟΥΚΑ


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί

Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί
SUBMITTED FROM:

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΔΟΥΚΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ


School Principal

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΨΥΡΗΣ

Contact with School


Description

Ο μαθητής του τμήματος Α1 Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων Δούκα, Κωνσταντίνος Λούκος, εμπνεύστηκε ένα ποίημα με θέμα την Ειρήνη, τη Δικαιοσύνη και τους Ισχυρούς Θεσμούς, το οποίο συμπεριέλαβε σε αφίσα με στόχο να ευαισθητοποιήσει τη μαθητική κοινότητα του Γυμνασίου για τα πολύ σημαντικά αυτά θέματα της βιώσιμης ανάπτυξης. Με τη βοήθεια της επιβλέπουσας καθηγήτριας παρουσίασε την αφίσα σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου.


Objective Action

Να ευαισθητοποιήσει τη σχολική κοινότητα για την ειρήνη, τη δικαιοσύνη και τους ισχυρούς θεσμούς σε όλο τον πλανήτη.

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The Sustainable Greece Ιnitiative launched by QualityNet Foundation