Μαθητικές δημιουργίες

Δημοτικό Σχολείο Βελβεντού Κοζάνης Χαρίσιος Παπαμάρκου


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Εικονογραφημένη ιστορία

Εικονογραφημένη ιστορία
SUBMITTED FROM:

Δημοτικό Σχολείο Βελβεντού Κοζάνης Χαρίσιος Παπαμάρκου

Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο


School Principal

Αντώνης Μπουκουβάλας

Contact with School


Description

Εικονογραφημένη ιστορία, όπου το παιδί  μέσα από τη γνωριμία του με άλλα παιδιά του κόσμου, γνωρίζει το πραγματικό νόημα της ζωής.


Objective Action

Να γνωρίσουν οι μαθητές τη σημασία της συνεργασίας και της αλληλοβοήθειας

SUPPORTED FILES(1)


Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation