Μαθητικές δημιουργίες

1o Γυμνάσιο Ραφήνας


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ
SUBMITTED FROM:

1o Γυμνάσιο Ραφήνας


School Principal

Βασίλειος Χαρτζουλάκης

Contact with School


Description

Τα περιβαλλοντικά προβλήματα που συναντάμε γύρω μας είναι πολλά και σοβαρά και κυρίως δημιουργούνται λόγω της δραστηριότητας ανθρώπων. Ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα, μείωση της βιοποικιλότητας, ατμοσφαιρική ρύπανση, φαινόμενο του θερμοκηπίου, τρύπα του όζοντος, αποδάσωση, όξινη βροχή είναι μόνο μερικά από τα περιβαλλοντικά προβλήματα που δημιουργεί ο άνθρωπος. Αν η ανθρωπότητα συνεχίσει με τους ίδιους ρυθμούς και δεν αναλάβουμε όλοι μας δράση ώστε να προστατέψουμε το περιβάλλον, η στιγμή που η οικολογική κρίση του πλανήτη μας θα απειλεί σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού της Γης, είναι πολύ κοντά. Είναι στο χέρι μας να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους μας. Μόνο με την συμμετοχή και την προσπάθεια όλων μας θα καταφέρουμε να φτιάξουμε την ποιότητα της ζωής μας και την προστασία του περιβάλλοντος. 

https://kostasstath.blogspot.com/


Objective Action

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The Sustainable Greece Ιnitiative launched by QualityNet Foundation