Καλές πρακτικές

3o Γυμνάσιο Αργυρούπολης


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

Δημιουργία σεναρίου και ταινίας μικρού μήκους για τη ζωή των θαλάσσιων χελωνών

Δημιουργία σεναρίου και ταινίας μικρού μήκους για τη ζωή των θαλάσσιων χελωνών
SUBMITTED FROM:

3o Γυμνάσιο Αργυρούπολης

Το σχολείο μας έχει δυναμικό 215 μαθητών, σε αστική περιοχή, με 40 περίπου μαθητές πολυπολιτισμικής ταυτότητας δεύτερης γενιάς.


School Principal

Γαβαλά Ειρήνη

Contact with School


Description

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας αναλύσαμε τη θεματική αναφορικά με το Περιβάλλον και εξοικειωθήκαμε με τις τεχνικές της Αφήγησης. Στη συνέχεια με 13 μαθητές της Α και  1 μαθήτρια της Γ Γυμνασίου υποβάλαμε σενάρια αφηγήσεων ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση ενδιαφέροντος του Κέντρου Διάσωσης Θαλάσσιων Χελωνών ΑΡΧΕΛΩΝ Χελωνοπρόκληση#3 με στόχο τη δημιουργία ταινίας μικρού μήκους, και θέμα "Περιπέτεια στο Κέντρο Διάσωσης Θαλάσσιων Χελωνών". Τα αφηγηματικά αυτά κείμενα αξιολογήθηκαν και προκάλεσαν το ενδιαφέρον της  σκηνοθέτιδας κας Ίριδας Μπαγλανέα, που , σε συνεργασία με το ΑΡΧΕΛΩΝ και το Νεανικό Πλάνο μας απηύθυναν πρόταση για συνέργεια στο Πρόγραμμα "Όλοι στο κάδρο 2". Μέσα από διαδικτυακά εργαστήρια της ομάδας μας με τη διακεκριμένη σκηνοθέτιδα, διαμορφώθηκε το συνεργατικό σενάριο της ταινίας μικρού μήκους, της οποίας τα γυρίσματα θα γίνουν το καλοκαίρι.

Tο Project μας επιλέχτηκε στο πλαίσιο της Μαθητικής Εβδομάδας Δράσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. (17-21/5) αφιερωμένη στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus + KA3 THE ACT PROJECT και παρουσιάστηκε την 1η ημέρα, στις 17/5. Επισυνάπτεται η σχετική φωτογραφία της διαδικτυακής εκδήλωσης καθώς και το Πρόγραμμα της συγκεκριμένης ημέρας.


Results / Reactions

- Πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες για τη ζωή και την καθημερινότητα των θαλάσσιων χελωνών.

- Βιωματική εκπαίδευση για την αξία του εθελοντισμού.

- Προσωπική έκφραση μέσα από τη δημιουργική γραφή και τα εργαλεία του κινηματογράφου.

- Συνεργατική δημιουργία - αλληλεπίδραση.

- Κριτικός και Ψηφιακός Εγγραμματισμός.

- Ανάληψη ενεργού ρόλου ευαισθητοποίησης αναφορικά με το Περιβάλλον και τη θαλάσσια ζωή.Co-operations

- Κέντρο Διάσωσης Θαλάσσιων Χελωνών ΑΡΧΕΛΩΝ

- Σκηνοθέτις κα Ίριδα Μπαγλανέα

- Νεανικό Πλάνο 


COOPERATING ACADEMICS

Σουρίδη Παναγιώτα

SPREAD THE WORD METHODS

Ιστοσελίδα ΑΡΧΕΛΩΝ - Νεανικού Πλάνου - Μέσα κοινωνικής δικτύωσης


Objective Action

Η συνεργατική συγγραφή του σεναρίου και η παραγωγή ταινίας μικρού μήκους

Target Audience

μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς

Initiative time

Δεκέμβριος2020 - Ιούνιος 2021

Initiative Location

Διαδικτυακά μαθήματα - εργαστήρια - Κέντρο Διάσωσης Θαλάσσιων Χελωνών ΑΡΧΕΛΩΝ
Videos 1

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The Sustainable Greece Ιnitiative launched by QualityNet Foundation