Σχέδια μαθήματος

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

“Βρίσκομαι εδώ, αυτόν τον τόπο αγαπώ και δε θέλω να χαθώ…” (Ζώα υπό εξαφάνιση)

“Βρίσκομαι εδώ, αυτόν τον τόπο αγαπώ και δε θέλω να χαθώ…” (Ζώα υπό εξαφάνιση)
SUBMITTED FROM:

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ

Το Μυστικό Κλειδί προσφέρει στο παιδί εναλλακτικούς τρόπους παιδαγωγικής φιλοσοφίας και μεθοδολογίας, που στοχεύουν σε ένα παιδοκεντρικό σύστημα εκπαίδευσης. Σκοπός μας είναι η ανάπτυξη ενός μοναδικού εκπαιδευτικού πρότζεκτ αγωγής και διαπαιδαγώγησης που δίνει ευκαιρίες και ερεθίσματα ώστε τα παιδιά να αναπτύξουν τις ικανότητες και την προσωπικότητά τους. Οι χώροι μας είναι διαμορφωμένοι σε γωνιές με τρόπο, ώστε τα παιδιά να μπορούν να εκφραστούν μέσα από τις τέχνες και να αναπτύξουν ικανότητες που μέχρι τώρα ίσως να ήταν ανεκμετάλλευτες.


School Principal

ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ

Contact with School


Description

  Στα πλαίσια της ετήσιας θεματικής μας "Ταξιδιώτες", κατασκευάσαμε μια χρονομηχανή η οποία μας ταξίδεψε στην εποχή των δεινοσαύρων. Αφού τους γνωρίσαμε, επιστρέψαμε στην εποχή μας και αναρωτηθήκαμε πιθανές αιτίες  εξαφάνισής τους. Από τη συζήτηση αυτή, γεννήθηκε η απορία στα παιδιά αν υπάρχουν στη σημερινή εποχή ζώα που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν.

  Επικεντρωθήκαμε λοιπόν στα ζώα υπό εξαφάνιση που ζουν στη χώρα μας, τους κινδύνους που τα απειλούν και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να βοηθήσουμε. Εμβαθύνοντας λίγο περισσότερο, συνειδητοποιήσαμε ότι οι πράξεις των ανθρώπων έχουν αντίκτυπο στα ζώα και στο περιβάλλον και ενισχύσαμε έτσι την οικολογική μας συνείδηση τονίζοντας τη σημασία της ανακύκλωσης και τη σπουδαιότητα της υπεύθυνης κατανάλωσης των αγαθών και των φυσικών πόρων.

  Μέσα από συζητήσεις, εποπτικό υλικό, διαδικτυακή ενημέρωση από τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ, ιστορίες, θεατρικά και κινητικά παιχνίδια, χειροτεχνίες και δημιουργική γραφή, γεννήθηκαν προβληματισμοί και ιδέες για περαιτέρω  κοινωνικές δράσεις που θα μπορούσαμε να πραγματοποιήσουμε πέρα απ’ τα σύνορα της τάξης.

  Τα παιδιά ενημερωθήκαν διαδικτυακά από τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ για τα απειλούμενα με εξαφάνιση ζώα που προστατεύει και σαν αποτέλεσμα της ευαισθητοποίησής τους ζήτησαν να συνεισφέρουν οικονομικά ώστε να υιοθετήσουν μια καφέ αρκούδα. Μετά από συζητήσεις και καταιγισμό ιδεών –και παίρνοντας έμπνευση από την έκθεση φωτογραφίας ¨One planet One future¨ που παρακολουθήσαμε στην τάξη- αποφάσισαν να δημιουργήσουν τους δικούς τους πίνακες ζωγραφικής και να διαθέσουν τα χρήματα από την πώλησή τους για τον σκοπό αυτό. Το αποτέλεσμα, ήταν η οργάνωση ενός ηλεκτρονικού bazaar μέσω της σελίδας του σχολείου μας στα κοινωνικά δίκτυα για να συγκεντρωθεί το απαιτούμενο ποσό για την υιοθέτηση μιας καφέ αρκούδας για έναν χρόνο.

  Το εγχείρημα διακόπηκε προσωρινά λόγω της υποχρεωτικής αναστολής λειτουργίας των σχολείων και με την επαναλειτουργία της δια ζώσης εκπαίδευσης τον Μάιο, έχει προγραμματιστεί η ολοκλήρωση των πινάκων και η πραγματοποίηση του bazaar.

Για την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων ακολουθήσαμε τη μέθοδο του Project, συνυφασμένη με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας, εντάσσοντας στοιχεία της προσέγγισης Reggio Emilia.

  Δουλέψαμε ομαδικά σε επίπεδο τάξης, σε ζευγάρια, σε συνεργασία με τους γονείς αλλά και ατομικά για την εμπέδωση των στόχων που τέθηκαν αρχικά.

  Πέραν από τους μαθητές και εκπαιδευτικούς του σχολείου μας, επιχειρήσαμε να διαδώσουμε τα μηνύματα των παιδιών για την προστασία της πανίδας και της χλωρίδας της χώρας μας και στο ευρύτερο κοινό ώστε να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού. Έτσι, δημοσιεύσαμε τις δημιουργίες τους στα κοινωνικά δίκτυα του σχολείου, συνεργαστήκαμε με τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ αλλά και την τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα ipeirotika.gr για τη δημοσίευση σχετικού άρθρου στις σελίδες τους. Επίσης, εμπλέξαμε τις οικογένειες των μαθητών, με δραστηριότητες για το σπίτι (αναζήτηση πληροφοριών, παιχνίδια) και ενημερώσαμε τον Δήμαρχο και στους Αντιδημάρχους της πόλης μας με σχετική επιστολή.


Results / Reactions

  • Μέσα από τις συζητήσεις και τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν τα παιδιά καλλιέργησαν την ενσυναίσθηση τους, εμπλούτισαν τις γνώσεις τους και ανέπτυξαν την κριτική τους σκέψη. Ευαισθητοποιήθηκαν σε θέματα που αφορούν τα προστατευόμενα είδη ζώων στη χώρα μας και την προστασία του περιβάλλοντος. Ανέπτυξαν την οικολογική τους συνείδηση και συνειδητοποίησαν ότι η αλόγιστη κατανάλωση και η λανθασμένη ανθρώπινη δραστηριότητα έχει άμεσο αντίκτυπο στο φυσικό περιβάλλον.
  • Είδαν στην πράξη πόσο σημαντική είναι η συνεισφορά του καθενός ξεχωριστά αλλά και  ότι μπορούμε να πετύχουμε πολύ περισσότερα όταν δουλεύουμε σαν ομάδα.
  • Υιοθέτησαν αξίες με τις οποίες θα πορεύονται για την υπόλοιπη ζωή τους, με γνώμονα τον σεβασμό και την αγάπη απέναντι στο περιβάλλον και στα ζώα και θα λειτουργήσουν ως πομπός για τις οικογένειες και τον ευρύτερο κοινωνικό τους κύκλο.
  • Με το υλικό που προωθήσαμε μέσω κοινωνικών δικτύων, επιστολών και ενημερωτικών ιστοσελίδων, καταφέραμε να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε μεγαλύτερο μέρος της τοπικής κοινωνίας σχετικά με την προστασία των άγριων ζώων και του περιβάλλοντος.


Co-operations

  • ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ -Οργανισμός προστασίας της άγριας πανίδας και του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

COOPERATING ACADEMICS

Αικατερίνη Τσόγκα, Πολυξένη Ράπτη, Ελευθέρια Κιτσαντά

Objective Action

-Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των παιδιών σχετικά με τα ζώα υπό εξαφάνιση της χώρας μας (αιτίες, κίνδυνοι, οργανισμοί και μέτρα προστασίας, δικαιώματα). -Κατανόηση της αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον και του αντίκτυπου της ανθρώπινης δραστηριότητας στη χλωρίδα και την πανίδα της χώρας μας και κατ’ επέκταση στην ανθρώπινη ζωή. -Συνειδητοποίηση της αξίας της ατομικής και ομαδικής συνεισφοράς στο κοινό καλό. -Καλλιέργεια της ενσυναίσθησης και ανάπτυξη της οικολογικής συνείδησης απέναντι σε σοβαρά οικολογικά προβλήματα. -Προβληματισμός και ανάδυση δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος.

Initiative time

1 μήνας

SUPPORTED FILES(1)

Videos 3

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The Sustainable Greece Ιnitiative launched by QualityNet Foundation