Μαθητικές δημιουργίες

1ο Γυμνάσιο Παλαμά Νομού Καρδίτσας


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
SUBMITTED FROM:

1ο Γυμνάσιο Παλαμά Νομού Καρδίτσας

Το σχολείο μας βρίσκεται στην καρδιά της θεσσαλικής πεδιάδας, στην έδρα του Δήμου Παλαμά Νομού Καρδίτσας με δυναμικό μαθητών 180, οι οποίοι διαθέτουν πολυποίκιλα ενδιαφέροντα με δραστηριότητες : Ρητορικός Όμιλος, Δράσεις Εθελοντισμού, συμμετοχή σε διαγωνισμούς, τεχνολογικές κατασκευές- καινοτομίες , εισηγήσεις σε μαθητικά συνέδρια (με αξιοσημείωτη έλλειψη τεχνολογικού εξοπλισμού ).


School Principal

Παπαναστασίου Αθανάσιος

Contact with School


Description

Με την εργασία αυτή η ομάδα των μαθητών είχε σαν σκοπό:

-να επισημάνει πώς "το νερό είναι πηγή ζωής ' για ένα τόπο

-να αξιοποιήσει την πηγή και να προμηθεύσει το ευρύ καταναλωτικό κοινό με "ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ"

-να συμβάλει στημ "αειφόρο ανάπτυξη" μέσω τις βιομηχανίας παραγωγής εμφιαλωμένου νερού με αυτήν την καινοτόμο επιχείρηση δίνονατς παράλληλα οικονομική ανάσα "στην περίοδο της οικονομικής κρίσης" στην τοπική κοινωνία

-να κατανοήσει την σημασία της οργάνωσης μιας εταιρείας "οργανόγραμμα"

-να γνωρίσει τις φάσεις της γραμμής παραγωγής, με κάθε λεπτομέρεια, καθώς και την διαδικασία ποιοτικού ελέγχου με σκοπό την παραγωγή (άφθονο -καθατού νερού)

 


Objective Action

καθαρό νερό, Βιομηχανία καινοτομία και υποδομές, υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή, δράση για το κλίμα και ζωή στο νερό.

SUPPORTED FILES(1)


Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation