Μαθητικές δημιουργίες

5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Αυτό θα πει Δημοκρατία.

Αυτό θα πει Δημοκρατία.
SUBMITTED FROM:

5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ


School Principal

ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

Contact with School


Description

Επεξεργασία ποιήματος στα πλαίσια της τάξης και μύηση των παιδιών σε βασικές αξίες και πρακτικές της Δημοκρατίας (ισότητα, ισοτιμία, συμμετοχή, σεβασμός σε ελευθερίες και δικαιώματα).

Περισσότερες δραστηριότητες υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://users.sch.gr/eargyroudi/wordpress/?p=6201


Objective Action

Η διαμόρφωση του Δημοκρατικού πολίτη στο νηπιαγωγείο.

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation