Σχέδια μαθήματος

Δ.Σ. Ροδιάς


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

Ανακυκλώνω. Δίνω νέα ζωή στα σκουπίδια. Δίνω ζωή στο περιβάλλον.

Ανακυκλώνω. Δίνω νέα ζωή στα σκουπίδια. Δίνω ζωή στο περιβάλλον.
SUBMITTED FROM:

Δ.Σ. Ροδιάς

Μονοθέσιο ΔΣ Ροδιάς


School Principal

Μπακόλα Χριστίνα

Contact with School


Description

Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων στη χώρα μας και σε όλο τον πλανήτη είναι ένα μείζον πρόβλημα. Κύρια αιτία αυτού του προβλήματος είναι η υπερκαταναλωτική συμπεριφορά φορέων, εταιρειών, ατόμων κ.α. καθώς και η έλλειψη αειοφορικής διαχείρισης των περιβαλλοντικών προβλημάτων γενικότερα. Φορείς, σχολεία και πολίτες μπορούν να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης. Η ευαισθητοποίηση των μικρών μαθητών είναι ένα μικρό βήμα στην προσπάθεια ενεργοποίησης του πολίτη. Η μείωση, η επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση είναι έννοιες που θα αναλυθούν και θα γίνουν βίωμα μέσα από περιβαλλοντικές δράσεις με κύριο σκοπό την ανάπτυξη φιλοπεριβαλλοντικής συμπεριφοράς.

 Κεντρικό ερώτημα της δράσης:

 • Πως μπορούμε να αξιοποιήσουμε άχρηστα υλικά , με σκοπό τη δημιουργία χρήσιμων αντικειμένων;

Υπο-ερωτήματα :

 • Ποια είναι τα οφέλη της ανακύκλωσης ;
 • Ποια υλικά μπορούμε να ανακυκλώσουμε και πώς;
 • Πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε ή επαναχρησιμοποιήσουμε κάποια αντικείμενα;
 • Με ποιο τρόπο μπορούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο για πρακτικές και δημιουργικές ιδέες, με σκοπό τη μείωση των απορριμμάτων;

Results / Reactions

 1. Γνωρίζουν ποια υλικά ανακυκλώνονται, ποια δεν ανακυκλώνονται και σε ποιους κάδους τα βάζουμε.
 2. Κατανοούν τον τρόπο ανακύκλωσης χαρτιού, πλαστικού, αλουμινίου, γυαλιού
 3. Μαθαίνουν τις διάφορες μεθόδους διάθεσης των απορριμμάτων 
 4. Κατανοούν το θέμα της ανακύκλωσης, τα προβλήματα που δημιουργεί η υπερκατανάλωση  και  υιοθετούν οικολογική συνείδηση.
 5. Αντιλαμβάνονται ότι η επαναχρησιμοποίηση υλικών αποτελεί άξονα διαχείρισης των απορριμμάτων.
 6. Ανακαλύπτουν ότι το «άχρηστο» αντικείμενο μπορεί να αξιοποιηθεί και να γίνει χρήσιμο.
 7. Αναπτύσσουν κοινωνική και κριτική σκέψη, ώστε να κατανοούν, να παρεμβαίνουν και να ευαισθητοποιηθούν σε σχέση με το περιβάλλον.


COOPERATING ACADEMICS

Μπακόλα Χριστίνα

Objective Action

Στόχος της δράσης είναι η μείωση, η επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση, η αξιοποίηση άχρηστων υλικών, με σκοπό τη δημιουργία χρήσιμων αντικειμένων καθώς και η ανάπτυξη φιλοπεριβαλλοντικής συμπεριφοράς.

Initiative time

Οκτώβριος 2019 - Φεβρουάριος 2020

SUPPORTED FILES(1)

Videos 1

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The Sustainable Greece Ιnitiative launched by QualityNet Foundation