Σχέδια μαθήματος

18ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

Αλφαβητάρι Οικονομικών

Αλφαβητάρι Οικονομικών
SUBMITTED FROM:

18ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου

Οκταθέσιο δημοτικό σχολείο στη Δυτική Θεσσαλονίκη.Το σχολείο μας είναι ανοικτό στην κοινωνία και προσανατολισμένο στην καλλιέργεια του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης. Στο σχολείο μας οι μαθητές μαθαίνουν να μαθαίνουν, να παίζουν, να αυτοβελτιώνονται, να εξελίσσονται σε ενεργούς πολίτες με κριτική σκέψη, υπευθυνότητα, κοινωνικές ευαισθησίες, ενσυναίσθηση και αγάπη για τους συμμαθητές τους και όλους τους ανθρώπους σε ένα ευχάριστο και δημιουργικό μαθησιακό περιβάλλον. Επίσης, στοχεύουμε στην καλλιέργεια στάσεων στην κατεύθυνση της μεγαλύτερης κοινωνικής συμμετοχής και της συνειδητής ανάληψης πρωτοβουλιών για συγκεκριμένες δράσεις, ώστε οι μαθητές να νοιάζονται και να δρουν.


School Principal

Ιωάννα Σαρρούδη

Contact with School


Description

Να έρθουν σε επαφή με τον όρο οικονομική εκπαίδευση
Να αντιληφθούν ότι έχουν κοινές προσδοκίες ανά ομάδα, να ανακαλύψουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους ως μέλη μιας οικονομικής ή κοινωνικής ομάδας
Να κατανοήσουν τη σημασία της ενεργού συμμετοχής και τη δικής τους δέσμευσης και εμπλοκής στο πρόγραμμα
Να ξεχωρίσουν τα θέλω από τις ανάγκες τους
Να ιεραρχήσουν τα θέλω τους, τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους
Να εξασκήσουν τις διαπροσωπικές τους δεξιότητες(συνεργασία, λήψη αποφάσεων, επίλυση προβλημάτων)
Να εξοικειωθούν με τις έννοιες της παγκοσμιοποίησης και του υπερκαταναλωτισμού
Να ευαισθητοποιηθούν για παγκόσμιου ενδιαφέροντος και δημογραφικής φύσης ζητήματα
Να διασκεδάσουν και να συνεργαστούν μεταξύ τους
Να επεξεργαστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα με βιωματικό τρόπο και να τα συνδέσουν με τις δεσμεύσεις τους τόσο ως προς τον εαυτό τους όσο και ως προς την κοινότητα
Να αντιληφθούν την ανισότητα στην κατανομή των φυσικών αγαθών και να προβληματιστούν
Να αντιληφθούν ότι όλοι οι άνθρωποι δεν απολαμβάνουν στον ίδιο βαθμό τα ανθρώπινα δικαιώματα και να προβληματιστούν
Να ευαισθητοποιηθούν αναφορικά με την κοινωνική τους ευθύνη
Να εξοικειωθούν με τα παραδείγματα ηθικής κατανάλωσης, του δίκαιου εμπορίου και δανεισμού και να εμπνευστούν από αυτά
Να προσδιορίσουν τους βραχυπρόθεσμους ατομικούς και ομαδικούς στόχους που σχετίζονται με την κοινωνική ευθύνη
Να μάθουν τα σωστά βήματα για τη δημιουργία αποτελεσματικών στόχων
Να αντιληφθούν τη στοχοθέτηση ως ένα μέσο βελτίωσης του εαυτού, αλλά και της κοινότητας
Να συνδέσουν την αξία της συνεργασίας με την αποτελεσματική στοχοθέτηση
Να γνωρίσουν τις αρχές του οικονομικού προϋπολογισμού
Να εξασκηθούν στην τιμολόγηση.
Να ανακαλύψουν ότι υπάρχουν πολλών ειδών πόροι, όχι μόνο υλικοί.
Να συνδέσουν τις ανάγκες, τους στόχους τους με τους πόρους που διαθέτουν
Να αναδυθεί η σημασία των κοινωνικών δικτύων
Να καταλάβουν ποιοι μη οικονομικοί και κοινοτικοί πόροι μπορούν να αποταμιευθούν
Να περιγράφουν τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να γίνει η αποταμίευση
Να εξοικειωθούν με τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων
Να μάθουν να ιεραρχούν τις δαπάνες τους ανάλογα με τις ανάγκες, τις συνθήκες, τις επιθυμίες και τους στόχους τους
Να σχεδιάσουν τα πρώτα τους επιχειρηματικά βήματα.
Να μπορέσουν να βρουν οι συμμετέχοντες, με τη βοήθεια ενός κοινοτικού χάρτη, νέες επιχειρηματικές ιδέες που θα βελτιώσουν τόσο τη δική τους ζωή όσο και των συνανθρώπων τους
Να γίνουν ενεργοί πολίτες, ανακαλύπτοντας τα προβλήματα και οραματιζόμενοι λύσεις
Να αρχίσουν μια οικονομική δράση και να αναγνωρίσουν τη σχέση μεταξύ κέρδους και επιχειρείν
Να αναδειχθούν τα ατομικά και κοινωνικα οφέλη της συμμετοχής σε μια επιχειρηματική δράση
Να προβληματιστούν σχετικά με την ηθική χροιά του κέρδους και να αναγνωρίσουν πότε μια επιχειρηματική ιδέα έχει όφελος για όλες τις συμβαλλόμενες πλευρές

1ο Βήμα: Ας ξεκινήσουμε!
Παρουσιάζεται το πρόγραμμα και τα έμμεσα οφέλη που αυτό προσφέρει τόσο στο κάθε άτομο ξεχωριστά μέσω της ανάπτυξης προσωπικών δεξιοτήτων όσο και στο κοινωνικό σύνολο μέσω της συγκρότησης ενεργών πολιτών. Τα παιδιά εκφράζουν τις προσδοκίες τους, δημιουργούν ομάδες και τις ονοματοδοτούν. Μετά από συζήτηση υπογράφουν συμβόλαιο όπου εκφράζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους ως μέλη μιας οικονομικής ή κοινωνικής ομάδας. Για να κατανοήσουν τη σημασία της ενεργού εμπλοκής και της σημασίας της δέσμευσής τους στο πρόγραμμα γίνεται η τελετή νερού. Τα παιδιά γεμίζουν τα παγουρίνο τους με νερό. Σχηματίζουν έναν κύκλο και στη μέση τοποθετούν έναν κουβά. Κλείνουν για λίγο τα μάτια τους και αναλογίζονται τι σημαίνει το νερό γι αυτούς. Στη συνέχεια αδειάζουν το ποτήρι τους στον κουβά που βρίσκεται στο κέντρο του κύκλου . Μοιράζονται τα συναισθήματα που βίωσαν και καλούνται να στοχαστούν σχετικά με το τι ένιωσαν όταν άδειασαν το νερό τους στο κοινό δοχείο, με το ποιος θα μπορούσε να επωφεληθεί από το παγούρι που κρατούσαν στο χέρι και από το κοινό δοχείο με νερό. Αποφασίζουν με το νερό που συγκεντρώθηκε να ποτίσουν το δέντρο της Ειρήνης που φέτος φυτεύσαμε. Αισθάνονται όλοι πολύ χαρούμενοι που το νερό τους δεν πήγε χαμένο, αλλά αξιοποιήθηκε με τον καλύτερο τρόπο τη δεδομένη στιγμή.

Τέλος, σχεδιάζουν έναν ήρωα, τον Aflatoun, ο οποίος θα τους εμπνέει και θα τους συντροφεύει στο ταξίδι εξερεύνησης, σκέψης, συνεργασίας, αναζήτησης και ενέργειας. Σκέφτονται τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διαθέτει και τα καταγράφουν. Διαμορφώνουν ένα σύνθημα κοινό για όλες τις ομάδες “Τολμώ και τα καταφέρνω”

Βήμα 2: Ανάγκες και επιθυμίες
Τα παιδιά σκέφτονται σχετικά με τη σημασία των επιθυμιών και των αναγκών και πώς αυτές συνδέονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και το δικαίωμα στο όνειρο. Τα παιδιά καλούνται να επιλέξουν δέκα από τις είκοσι καρτέλες στις οποίες απεικονίζονται αντικείμενα σχετικά με ανάγκες και επιθυμίες. Μοιράζονται τις επιλογές τους με τα μέλη της ομάδας.
Ανταλλάσουν τις απόψεις τους σχετικά με την επιλογή των αντικειμένων και τους δίνεται χρόνος να σκεφτούν και να αλλάξουν αν θέλουν την προηγούμενη επιλογή. Πράγματι, πολλά παιδιά αναθεωρούν και εξηγούν τον λόγο. Ακολουθεί αναστοχασμός ως προς το τι διαχωρίζει τις ανάγκες απο τις επιθυμίες και αν όλοι έχουμε τις ίδιες ανάγκες και επιθυμίες.
Παιχνίδι ρόλων: Τα παιδιά ταξιδεύουν με αερόστατο μια ημέρα με καλό καιρό, αλλά ξαφνικά πιάνει μπουρίνι και πρέπει να ελαφρύνουν το αερόστατο για να σηκωθούν πιο ψηλά. Οπότε καλούνται να πετάξουν άμεσα πέντε από τις δέκα κάρτες που είχαν επιλέξει στην προηγούμενη άσκηση. Η δραστηριότητα κλέινει με αναστοχασμό για την επιλογή των καρτών, τη δυσκολία απόφασης, για τη διαφωνία στην ομάδα, και την πιθανότητα αλλαγής της απόφασης αν διέθεταν περισσότερο χρόνο. Από τον αναστοχασμό προκύπτουν οι έννοιες της ανάγκης, της επιθυμίας, της επιβίωσης, της ασφάλειας και της διαπραγμάτευσης.
Παιχνίδι: Όλος ο κόσμος ένα χωριό :Γίνεται μια αναγωγή του συνολικού πληθυσμού του πλανήτη σε 100 κατοίκους. Οι μαθητές πρέπει να σκεφτούν και να απαντήσουν πόσοι είναι οι άνδρες και πόσες οι γυναίκες, πόσοι ζουν σε κατοικίες που δεν πληρούν τις στοιχειώδεις συνθήκες διαβίωσης, πόσοι δεν έχουν πρόσβαση σε νερό, πόσοι υποσιτίζονται, πόσοι δε γνωρίζουν ανάγνωση, πόσοι δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και πόσοι πάνε στο Πανεπιστήμιο. Ακολουθεί αναστοχασμός.

3ο Βήμα: Δικαιώματα σε κάδρο
Γίνεται μια σύντομη ανασκόπηση στην ιστορία της υπογραφής της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες και κάθε μία αναλαμβάνει από μία κατηγορία (επιβίωση, ανάπτυξη, προστασία και συμμετοχή) από την οποία επιλέγει ένα άρθρο και το παρουσιάζει στα μέλη των άλλων ομάδων. Οι άλλες ομάδες πρέπει να αναγνωρίσουν ποιο είναι το δικαίωμα και σε ποια κατηγορία ανήκει. Η ομάδα ξεπαγώνει μόνο όταν αναγνωρίζουν το δικαίωμα και καλείται να αναφέρει και άλλα δικαιώματα της ενότητας.
Η δράση κλείνει με τη διαπίστωση της σημαντικότητας της γνώσης των δικαιωμάτων και των δεσμεύσεών μας,, ώστε να μπορούμε να τα υπερασπιζόμαστε και να γινόμαστε ενεργοί πολίτες δημιουργώντας ένα καλύτερο παρόν και μέλλον για εμάς και τους άλλους

Τα παιδιά ενημερώνονται για ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες δράσεων, όπως το δίκαιο εμπόριο, τη μικροχρηματοδότηση και την εκστρατεία “καθαρά ρούχα”, έτσι ώστε να εμπνεuστούν και να πάρουν χρήσιμες ιδέες για τον ηθικό χαρακτήρα και την κοινωνική ωφέλεια της δικής τους δράσης.

4ο Βήμα: Στοχοθέτηση και προυπολογισμός
Η ενότητα αυτή γίνεται διαδικτυακά.
Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες και με τη μέθοδο του καταιγισμού ιδεών προχωρούν στη διατύπωση βραχυπρόθεσμων στόχων που να ικανοποιούν το αίσθημα κοινωνικής ευθύνης. Η κάθε ομάδα επιλέγει έναν κοινό στόχο και τον παρουσιάζει στην ολομέλεια
Στη συνέχεια, αναλύουν τον στόχο σε βήματα σύμφωνα με το μοντέλο στοχοθέτησης S.M.A.R.T.:Έτσι, τα παιδιά εξοικειώνονται με τη διαδικασία της στοχοθέτησης, ώστε να εκπληρώνουν τις επιθυμίες τους και να καλύπτουν τις ανάγκες τους . Στο τέλος αναδιατυπώνουν τον στόχο που δημιούργησαν και συζητούν για τη σημασία του να διατυπώνουμε σωστά τον στόχο μας για να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
Μέσα από συνθήκες προσομοίωσης οι μαθητές καλούνται να γνωρίσουν την έννοια του οικονομικού προυπολογισμού. Θα πρέπει να οργανώσουν τα γενέθλια του ήρωά τους και να αναλάβουν τη διακόσμηση, την οργάνωση του κεράσματος και την επιλογή και απόκτηση του δώρου φτιάχνοντας μια λίστα με τα απαιτούμενα υλικά. Κατόπιν προχωρούν στη σύνταξη του προϋπολογισμού μέσω της φόρμας προυπολογισμού . Κατόπιν τους ανακοινώνεται ότι υπάρχει περιορισμός ως προς το τα χρήματα που πρέπει να διαθέσουν οι 3 ομάδες και πρέπει να συνεργαστούν για να αποφασίσουν για τον περιορισμό των πόρων. Τα παιδιά ενθαρρύνονται να κάνουν έρευνα αγοράς, περιορισμό στους πόρους, να βρουν εναλλακτικές, να θέσουν προτεραιότητες να συζητήσουν για τη σχέση τιμής-ποιότητας.

Βήμα 5ο: Ανάπτυξη και διαχείριση πόρων
Η ενότητα αυτή θα πραγματοποιηθεί μετά τις διακοπές του Πάσχα
Οι μαθητές με την τεχνική της παγωμένης εικόνας αναπαριστούν κάτι που οι άνθρωποι αποταμιεύουν και εξοικονομούν και κάτι που σπαταλούν. Τα παιδιά συζητούν για την έννοια της αποταμίευσης και για τη φύση των αντικειμένων προς αποταμίευση (οικονομικοί, υλικοί, φυσικοί, ανθρώπινοι). Στη συνέχεια καλούνται να αποταμιεύσουν κάτι καθημερινά για μια εβδομάδα και να υπολογίσουν πόσα θα αποθήκευαν στο τέλος του μήνα, του εξάμηνου, του χρόνου ή και παραπάνω.Γίνεται συζήτηση για την αξία της αποταμίευσης και πώς αυτή μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της ζωής τους ή της ζωής των άλλων.
Τα παιδιά μαθαίνουν να διαχειρίζονται σωστά τους πόρους που διαθέτουν. Διαβάζουν τρεις ιστορίες διαφορετικές, παίρνουν τη θέση των ηρώων και εντοπίζουν επιλογές που θα έκαναν και θα ήταν συμφέρουσες.


Βήμα 6ο: Σχεδιασμός μιας δράσης
Οι μαθητές και οι μαθήτριες συζητούν για την ανάληψη μιας οικονομικής δράσης και σχεδιάζουν τα βήματα. Ήδη αρθρογραφούν στην εφημερίδα του σχολείου σε εθελοντική βάση διαθέτοντας μέρος του ελεύθερού τους χρόνου. Σκέφτονται, λοιπόν στην παρούσα φάση, που είναι κλειστά τα σχολεία λόγω της πανδημίας, ότι θα μπορούσαν να πουλήσουν την ηλεκτρονική εφημερίδα με ένα μικρό αντίτιμο. Αποφασίζουν να προωθήσουν τον σύνδεσμο της ηλεκτρονικής σχολικής μας εφημερίδας σε πέντε άτομα στο κοντινό τους περιβάλλον με αντίτιμο 1 Ευρώ. Προτείνουν, επίσης, να κάνουν το ίδιο και τα παιδιά των άλλων τάξεων και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου. Γίνεται ένας πρόχειρος προϋπολογισμός ως προς τα έσοδα. Τα έξοδα είναι μηδαμινά καθώς η συγγραφή των άρθρων στο περιοδικό γίνεται σε εθελοντική βάση. Επομένως, τα χρήματα που θα αποκτήσουν θα είναι κέρδος και θα διατεθούν για την ενίσχυση ευάλωτων ομάδων της κοινότητας. Προτείνουν να συσταθεί μια ομάδα για τη συγκέντρωση των χρημάτων και να γίνει έρευνα από τους μαθητές για ανάγκες της κοινότητας. Η εκκίνηση της δράσης έχει οριστεί με την επιστροφή στο σχολείο μετά τις διακοπές του Πάσχα. Θα γίνει συζήτηση για τον ηθικό χαρακτήρα του κέρδους για τα ατομικά και κοινωνικά οφέλη της συμμετοχής τους στην παραπάνω δράση καθώς, επίσης, για τα οφέλη που θα αποκομίσουν όλα τα μέλη που θα συμβάλλουν στην υλοποίηση της επιχειρηματικής ιδέας.

Παράλληλες δράσεις
Επειδή το κέρδος δεν έχει σχέση μόνο με τα χρήματα αλλά και με την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, την ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων και επαφών, την άντληση συναισθημάτων χαράς και ικανοποίησης οι μαθητές και οι μαθήτριες της τάξης συμμετέχουν ενεργά σε δράσεις αλληλεγγύης προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
Συγκέντρωση και αποστολή τροφίμων στους πληγέντες του νομού Καρδίτσας
Συγκέντρωση τροφίμων για την ενορία του Αγίου Αθανασίου
Συγκέντρωση καπακιών για την αγορά αμαξιδίου
Συγκέντρωση ρουχισμού για τα ασυνόδευτα παιδιά πρόσφυγες
Γίνονται ενεργειακοί επιθεωρητές στο σπίτι τους για την τήρηση ορθών πρακτικών που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας και κατ΄επέκταση στην προστασία του κλίματος


Results / Reactions

Οι μαθητές και οι μαθήτριες ευαισθητοποιήθηκαν σε θέματα ανισότητας, ανέπτυξαν αίσθημα κοινωνικής εθύνης, συνειδητοποίησαν τη σημασία της αποφάσεων και των επιλογών τους και τη δύναμη της συλλογικής δράσης. Άρχισαν να αντιλαμβάνονται καλύτερα τη σύνδεση ανάμεσα στο τοπικό και παγκόσμιο γίγνεσθαι, έμαθαν να θέτουν αποτελεσματικούς στόχους και συμμετέχουν ενεργά σε δράσεις ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα του κέρδους, ώστε να βελτιώσουν τη ζωή στην κοινότητα.Co-operations

Action Aid: Εκπαιδευτικό Υλικό-Αλφαβητάρι Οικονομικών

Σύλλογος Διδασκόντων

Σύλλογος Γονέων

Δήμος Κορδελιού Ευόσμου

Ενορία Αγίου Αθανασίου

Συντονίστρια προσφύγων Δυτικής Θεσσαλονίκης


COOPERATING ACADEMICS

Σαρρούδη Ιωάννα ΠΕ70, Αγγίδου Χρυσή ΠΕ70

Objective Action

Να έρθουν σε επαφή με ένα πρόγραμμα οικονομικής εκπαίδευσης και να αποκτήσουν αξίες και στάσεις κριτικά σκεπτόμενων πολιτών με κοινωνική και πολιτική συνείδηση οραματιζόμενοι την ευημερία του πλανήτη ως αναπόσπαστο κομμάτι της δικής τους προσωπικής ευημερίας

Initiative time

Οκτώβριος-Μάιος 2021

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The Sustainable Greece Ιnitiative launched by QualityNet Foundation