Καλές πρακτικές

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΒΑΡΙΟΥ


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

Aiforoulis in action all over the world..

Aiforoulis in action all over the world..
SUBMITTED FROM:

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΒΑΡΙΟΥ


School Principal

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

Contact with School


Description

Στόχος μας είναι οι 17 Παγκόσμιοι Στόχοι Αειφόρου Ανάπτυξης σε μια προσπάθεια να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά σε παγκόσμια προβλήματα. Μας άρεσε η ιδέα της δημιουργίας ενός πιο όμορφου κόσμου χωρίς φτώχεια, πείνα, κοινωνικές ανισότητες, ποιοτική εκπαίδευση, ειρήνη σε όλο τον κόσμο κλπ.  θα εργαστούμε για να μετατρέψουμε τον κόσμο μας σε έναν καλύτερο κόσμο καλλιεργώντας την κοινωνική ευθύνη των μικρών μαθητών μας και της περιβαλλοντικής μας συνείδησης. Είμαστε αποφασισμένοι να μετατρέψουμε τον κόσμο μας σε έναν κόσμο χωρίς φτώχεια, πείνα και ανισότητα. Ένας κόσμος αξιοπρεπούς εργασίας και καλής εκπαίδευσης, ένας ειρηνικός κόσμος χωρίς απειλή της αλλαγής του κλίματος, ένας κόσμος ο οποίος, μέσω των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης, θα φροντίσει όχι μόνο τη σημερινή γενιά αλλά και τις μελλοντικές γενιές.


Results / ReactionsCo-operations

ΕΛΛΑΔΑ - ΡΟΥΜΑΝΙΑ - ΤΟΥΡΚΙΑ - ΙΣΠΑΝΙΑ - ΙΤΑΛΙΑ


COOPERATING ACADEMICS

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΜΑΝΗ

Objective Action

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΕ ΕΝΑΝ ΥΓΙΗ ΠΛΑΝΗΤΗ!!!

Target Audience

ΜΑΘΗΤΕΣ -ΓΟΝΕΙΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Initiative time

2018-19

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation