Σχέδια μαθήματος

Ε.Ε.Ε.ΕΚ Αγίου Δημητρίου


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ReUZ)

ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ReUZ)
SUBMITTED FROM:

Ε.Ε.Ε.ΕΚ Αγίου Δημητρίου

Το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) Αγίου Δημητρίου (πρώην Ειδική Επαγγελματική Σχολή Αθηνών, E.E.E.EK. Καλλιθέας), είναι δημόσιο Σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, υπάγεται στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και είναι το μεγαλύτερο της κατηγορίας του στη χώρα. Στο Σχολείο φοιτούν 240 έφηβοι μαθητές, ηλικίας από 13 έως 22 ετών, με νοητική υστέρηση, αυτισμό και πολυαναπηρίες, που έχουν τελειώσει ειδικό ή γενικό Δημοτικό. Η φοίτηση διαρκεί 6 έτη.


School Principal

ΣΩΤΗΡΗΣ ΡΗΜΠΑΠΗΣ

Contact with School


Description

Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται κυρίως στους τελειόφοιτους μαθητές των εργαστηρίων, στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης, με στόχο την απόκτηση κοινωνικών και προ επαγγελματικών δεξιοτήτων και τη σύνδεσή τους με την εργασιακή και κοινωνική πραγματικότητα.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν μαθητές από τα εργαστήρια της Μαγειρικής και της Υδραυλικής. Στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους μαθητές να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της ανακύκλωσης και της προστασίας του περιβάλλοντος και να βιώσουν από κοντά τον τρόπο που ένα υλικό το οποίο φαινομενικά μοιάζει άχρηστο, μπορεί να μετατραπεί σε κάτι πολύ χρήσιμο.

Η νέα μαθητική επιχείρηση με το όνομα REUZ δραστηριοποιείται στο χώρο της βιομηχανίας και έχει ως αντικείμενο την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση υλικών που προέρχονται από παλιά, χρησιμοποιημένα μαγειρικά σκεύη ή εργαλεία καθώς και τη τελική μεταποίησή τους σε χρηστικά αντικείμενα όπως κορνίζες, φωτιστικά, κρεμάστρες, ρολόγια, γλάστρες κ.α. Με το σύνθημα ...δες τα σκεύη σου αλλιώς τονίζεται η αξία και τα οφέλη της ανακύκλωσης και με την αξιοποίηση των εσόδων για τη στήριξη του σχολικού συσσιτίου για τους μαθητές του σχολείου που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα δίνεται έμφαση στον κοινωνικό χαρακτήρα της επιχείρησης.

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαθεματικού προγράμματος οι μαθητές κερδίζουν μια πραγματική βιωματική εμπειρία καθώς έχουν τη δυνατότητα να στήσουν τη δική τους επιχείρηση, να μοιραστούν μεταξύ τους ρόλους και αρμοδιότητες, να λειτουργούν συνεργατικά σε ομάδες και να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες που αφορούν στη λειτουργία μιας επιχείρησης και να αντιληφθούν τον ρόλο και τις υποχρεώσεις των στελεχών και των εργαζομένων της. Μαθαίνουν την έννοια της αυτο-απασχόλησης καθώς και τρόπους αντιμετώπισης δυσκολιών και επίλυσης προβλημάτων ενώ παράλληλα αναπτύσσουν κοινωνικές και προεπαγγελματικές δεξιότητες.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Οικιακά σκεύη και εργαλεία
Χρήση οικιακών σκευών και εργαλείων
Χρησιμότητα ανακύκλωσης-επαναχρησιμοποίησης
Γνωριμία με τα Ανακυκλώσιμα υλικά
Μετατροπή χρηστικής αξίας οικιακών σκευών και εργαλείων
Καλλιτεχνική επεξεργασία οικιακών σκευών και εργαλείων
Σχεδιασμός και δημιουργία χρηστικών αντικειμένων

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διδασκαλία διερευνητικής - ομαδοκεντρικής μορφής, διαθεματική προσέγγιση με έμφαση στις μεθόδους : παιχνίδι ρόλων, καταιγισμός ιδεών, ομάδες εργασίας, πείραμα, δημιουργία ψηφιακών αρχείων, παρουσιάσεις, προβολές, χρήση ΤΠΕ, βιωματική εμπειρία. Έμφαση στην αυτενέργεια και αυτονόμηση των μαθητών και ενίσχυση της επικοινωνίας τόσο μεταξύ τους όσο και με μαθητές από άλλα εκπαιδευτικά πλαίσια μέσω τηλεδιάσκεψης.

ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μαγειρική: Γνωριμία με τα οικιακά σκεύη και τη χρήση τους, Εισαγωγή στην έννοια της ανακύκλωσης, Ανακυκλώσιμα υλικά και τρόποι διαχείρισής τους
Υδραυλική: Αξιοποίηση “άχρηστων” υλικών και μετατροπή τους σε χρηστικά αντικείμενα καθημερινής χρήσης, Χρήση και αξιοποίηση εργαλείων,
Καλλιτεχνικά: Καταιγισμός και αξιοποίηση ιδεών, Καλλιτεχνική επιμέλεια και δημιουργία αυτοσχέδιων χρηστικών αντικειμένων από ανακυκλώσιμα υλικά

Γλώσσα: Συμπλήρωση εντύπων, δημιουργία τραγουδιού

Κοινωνική αγωγή: Εξοικείωση με τη λειτουργία των τμημάτων μιας επιχείρησης, δεξιότητες παρουσίασης

 

 

 


Results / Reactions

Η βιωματική διαθεματική, μαθητοκεντρική προσέγγιση, η ομαδοσυνεργατική και η μέθοδος Project που χρησιμοποιήθηκαν επέδρασαν θετικά σε όλη την ομάδα. Ιδιαίτερη αξία είχε ότι το project που εκπονήθηκε αφορούσε ένα πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης καθώς και τη δημιουργία μιας εικονικής επιχείρησης η οποία λειτουργεί στον χώρο του σχολείου.
Οι στόχοι που επιτεύχθηκαν ήταν σε πολλαπλά επίπεδα για τους μαθητές (κοινωνικό, ψυχολογικό, γνωστικό, περιβαλλοντικό τομέα) όπως και για την τοπική και ευρύτερη κοινωνία.
Η ομαδική εργασία και οι εβδομαδιαίες συναντήσεις των μαθητών στο πλαίσιο των διοικητικών συμβουλίων της εικονικής τους επιχείρησης είχαν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη συνεργασίας, ομαδικού πνεύματος, την ελεύθερη έκφραση των απόψεων των μαθητών και τη ν ενθάρρυνση στη λήψη αποφάσεων από τα μέλη της ομάδας.
Επιτεύχθηκε η ενδυνάμωση των μαθητών καθώς κατά τη διάρκεια του προγράμματος μοιράστηκαν ρόλους, έγιναν ενεργοί συμμέτοχοι, ξεπέρασαν το άγχος τους και απελευθερώθηκαν. Παρουσιάσαν τις δράσεις τους σε συμμαθητές τους από άλλα σχολεία δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και σε άλλες σχετικές δράσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα.
Κατέκτησαν γνώσεις σε ότι αφορά την αξία της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης οικιακών σκευών και μπήκαν στη διαδικασία να ευαισθητοποιήσουν τους εργαζόμενους και τους μαθητές των δύο συστεγαζόμενων σχολείων σε θέματα επαναχρησιμοποίησης των "άχρηστων" σκευών τους. Αξιοποίησαν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους και μεταποίησαν στα εργαστήρια τους τα παλιά σκεύη που συγκέντρωσαν στους ειδικούς κάδους της επιχείρησής τους σε χρηστικά διακοσμητικά αντικείμενα όπως κορνίζες, γλάστρες, ρολόγια, κρεμάστρες κ.α.
Δημιούργησαν το λογότυπο της επιχείρησης, εμπνεύστηκαν το σλόγκαν της (Δες τα σκεύη σου αλλιώς), έγραψαν τραγούδι και το μελοποίησαν. Διέδωσαν το μήνυμα της επαναχρησιμοποίησης με τα φυλλάδια τους και τις αφίσες τους.
Συμμετείχαν στον διαγωνισμό καλύτερο Promo Video 2021 που διοργάνωσε το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων και κατέκτησαν την 7η θέση σε πανελλαδικό επίπεδο.Co-operations

Σωματείο επιχειρηματικότητας νέων

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου

ΕΝΕΓΥΛ Αγίου Δημητρίου

Δήμος Αγίου Δημητρίου


COOPERATING ACADEMICS

Συντονίστρια του προγράμματος: Ε. Χρυσού, Εκπαιδευτικός Μαγειρικής ΠΕ80 Συνεργαζόμενοι εκπαιδευτικοί: Γ. Κολλιός, Εκπαιδευτικός Υδραυλικής ΠΕ82 Γ. Σκαβάρας, Εκπαιδευτικός Καλλιτεχνικών ΠΕ89 Μ. Μανωλά, Φιλόλογος ΠΕ02 Κ. Σερέτης, Εκπαιδευτικός Κοινωνικής Αγωγής ΠΕ78

Objective Action

ΣΤΟΧΟΣ 12 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Επιμέρους στόχοι προγράμματος Να είναι σε θέση οι μαθητές να: 1) Γνωρίζουν τα οικιακά σκεύη και τη χρήση τους 2) Εξοικειωθούν με την αξία της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης 3) Αναγνωρίζουν τα ανακυκλώσιμα υλικά και τους τρόπους διαχείρισής τους 4) Κατανοήσουν την αξία των “άχρηστων” υλικών 5) Αναπτύξουν την φαντασία τους και την δημιουργική, καλλιτεχνική έκφρασή τους 6) Αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας, προκειμένου να δημιουργούν χρηστικά αντικείμενα

Initiative time

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020-ΜΑΙΟΣ 2021
Videos 1

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The Sustainable Greece Ιnitiative launched by QualityNet Foundation