Μαθητικές δημιουργίες

1ο Νηπιαγωγείο Παλαιοκάστρου


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Θάλασσες καθαρές

Θάλασσες καθαρές
SUBMITTED FROM:

1ο Νηπιαγωγείο Παλαιοκάστρου


School Principal

Κοτρωνίδου Ιωάννα

Contact with School


Description

Στα πλαίσια της συμμετοχής στην Παιδική HELMEPA, τα παιδιά  έγραψαν και εικονογράφησαν ένα παραμύθι για τη ρύπανση των θαλασσών με τίτλο "Η μεγάλη γιορτή".

" Όλα τα πλάσματα του βυθού μαζεύτηκαν στο παλάτι του Ποσειδώνα για να συζητήσουν το πρόβλημα της ρύπανσης των θαλασσών. Κάτι έπρεπε να κάνουν....". Η εικονογράφηση έγινε με μαρκαδόρους και νερομπογιές. Τα παιδιά ενθουσιασμένα συνεργάστηκαν και προσπάθησαν να αποτυπώσουν τις ιδέες τους.

Το παραμύθι μας δείχνει την ομορφιά της θάλασσας και το δικαίωμα όλων των πλασμάτων να ζουν σ' ένα καθαρό περιβάλλον.


Objective Action

να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά ότι οι θάλασσες κινδυνεύουν από την ανθρώπινη αδιαφορία

SUPPORTED FILES(1)


Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation