Καλές πρακτικές

11o Νηπιαγωγείο Αργυρούπολης


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

Ανταλλαγή Χριστουγεννιάτικων Στολιδιών

Ανταλλαγή Χριστουγεννιάτικων Στολιδιών
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

11o Νηπιαγωγείο Αργυρούπολης


Διευθυντής Σχολείου

Θεοχάρη Μαρία

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και στην προσπάθειά μας να πραγματοποιήσουμε δράσεις με στόχο την επικοινωνία και τη συνεργασία των μαθητών, όπως και το άνοιγμα του σχολείου στην ευρύτερη κοινότητα και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες της πανδημίας, συμμετείχαμε στο πρόγραμμα ευρωπαϊκής ανταλλαγής χριστουγεννιάτικων στολιδιών και ευχών. Σε συνεργασία με σχολεία διαφόρων βαθμίδων σε ευρωπαϊκά κράτη κατασκευάσαμε χριστουγεννιάτικα στολίδια και φτιάξαμε ζωγραφιές και ευχητήριες κάρτες τις οποίες στείλαμε σε κάθε κράτος ξεχωριστά με  ταχυδρομείο. Ακριβώς το ίδιο έκαναν και τα άλλα κράτη (Γαλλία, Ιταλία, Αυστρία, Ρουμανία κλπ). Επίσης μαγνητοφωνήσαμε ευχές από τα παιδιά, συλλέξαμε πληροφορίες για τον εορτασμό των Χριστουγέννων στην χώρα μας, δημιουργήσαμε ηλεκτρονικό βιβλίο και στείλαμε το σύνδεσμο στα αντίστοιχα σχολεία.


Αποτελέσματα / επίδραση

Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν με τη δράση, ευαισθητοποιήθηκαν και συνειδητοποίησαν ότι δεν είμαστε μόνοι, πως στηρίζουμε ο ένας τον άλλον, πως έχουμε τους ίδιους προβληματισμούς και τις ίδιες ανησυχίες. Επιπλέον γνώρισαν ήθη και έθιμα άλλων χωρών και αισθάνθηκαν μέλη μιας ευρύτερης κοινότητας.Συνεργασίες

  • Europe direct
  • Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Θεοχάρη Μαρία – Γιαχουντή Δημητρούλα

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Ηλεκτρονικά μηνύματα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιστοσελίδα σχολείου


Στόχος δράσης

Με τη συμμετοχή μας στη δράση θέλαμε να μεταφέρουμε μήνυμα αισιοδοξίας προς όλους, ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Ανήκουμε σε μία ευρύτερη κοινωνία που αλληλουποστηριζόμαστε και τα παιδιά έχουν τη δύναμη να το καταφέρουν!!! Η αγάπη αναπτύσσει ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των ανθρώπων και προσπερνά οποιαδήποτε εμπόδια εμφανιστούν με χαμόγελο, θετική διάθεση και ελπίδα!!!

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Μαθητές, εκπαιδευτικοί

Χρόνος δράσης

Οκτώβριος – Δεκέμβριος (δια ζώσης και τηλεκπαίδευση)

Τόπος Δράσης

Χώρος του Νηπιαγωγείου

Ένταξη σε Δίκτυα

Europe Direct Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation