ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 293 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Προώθηση της Καινοτομίας

Πρωτοβουλία

Σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας «FLU-ACE condensing flue gas economizer» στο Τσιγκράδο της Μήλου

Σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας  «FLU-ACE condensing flue gas economizer»  στο Τσιγκράδο της Μήλου
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

O Όμιλος ΙΜΕRYS είναι ο παγκόσμιος ηγέτης βιομηχανικών λύσεων βασισμένων στα ορυκτά, προσφέροντας εξειδικευμένες λύσεις, απαραίτητες για τους πελάτες του. Η Imerys προσφέρει λειτουργικές λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας για ένα μεγάλο αριθμό βιομηχανικών κλάδων, από βιομηχανίες μεταποίησης έως τα καταναλωτικά αγαθά. Ο Όμιλος αξιοποιεί τις δυνατότητές του στην ανάπτυξη εφαρμογών, τις τεχνολογικές γνώσεις και την εξειδίκευση του στον τομέα της επιστήμης των υλικών, για να προσφέρει λύσεις εμπλουτίζοντας τους ορυκτούς πόρους του, παράγοντας συνθετικά ορυκτά και αναπτύσσοντας εξειδικευμένες συνταγές. Η Imerys συνεισφέρει ουσιαστικές ιδιότητες στα προϊόντα των πελατών της, καθώς και στις επιδόσεις αυτών, όπως η αντοχή στη θερμότητα, η σκληρότητα, η αγωγιμότητα, η αδιαπερατότητα, η αντοχή, η καθαρότητα, η ελαφρότητα, η διηθητική, προσροφητική και υδατο-απωθητική ικανότητα. Η Imerys εκπληρώνει φιλόδοξους στόχους για υπεύθυνη ανάπτυξη, με επίκεντρο τον άνθρωπο, το περιβάλλον, την καλή επιχειρησιακή συμπεριφορά και την εταιρική διακυβέρνηση.

www.imerys.com

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

O στόχος της πρωτοβουλίας είναι διττός:

a. Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας (βαρέων καυσίμων-μαζούτ) σε ποσοστό  6-7% κατά μέσο όρο (με παράλληλη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα CO2  κατά 600 τον/έτος), και
b. Η παραγωγή νερού βιομηχανικής χρήσης (0,8 M3/ώρα)   

Οι αριθμοί ερμηνεύονται ως εξής:

Στο ξηραντήριο του εργοστασίου του Τσιγκράδου επιτυγχάνεται:

  • «ανάκτηση» μέσης θερμοκρασίας  310 kw από τα παραγόμενα  καυσαέρια.
  • Παραγωγή ύδατος για βιομηχανική χρήση σε ποσότητα  0,8 M3/ώρα, από την ψύξη απαερίων (καυσαερίων) από τη θερμοκρασία των  70-80◦ C περίπου στους 40◦ C περίπου. Η συνολική  παραγωγή νερού βιομ. χρήσης  κατ΄αυτό τον τρόπο φθάνει τα  3.600 M3 για 34,500 ώρες λειτουργίας! 
 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Aποδέκτες των ωφελειών από την εφαρμογή της μεθόδου αυτής είναι και η τοπική κοινωνία και το περιβάλλον της Μήλου, όπου η εταιρεία δραστηριοποιείται εδώ και πολλές δεκαετίες.

 

Χρονική διάρκεια

Η ιδέα για το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2015 και μετά την πάροδο δύο περίπου ετών μελετών έρευνας και ανάπτυξης (R&D) και σχετικών προετοιμασιών, εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το Μάϊο του 2017. Στο εξής χρησιμοποιείται ως μέρος της διαδικασίας παραγωγής του εργοστασίου του Τσιγκράδου, ενώ αναμένεται  η εφαρμογή του και στο εργοστάσιο περλίτη των Βουδίων.


Περιγραφή

Μεγάλο μέρος των βιομηχανικών δραστηριοτήτων των εργοστασίων της  IMERYS στη Μήλο αποτελεί η ξήρανση των  βιομηχανικών ορυκτών Περλίτη και  Μπεντονίτη, μέσω της εξάτμισης της υγρασίας που ενυπάρχει στη σύστασή τους.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω βιομηχανικών ξηραντηρίων «ρευστοστερεών κλινών» τα οποία καταναλώνουν βαρέα υγρά καύσιμα. Η συνολική  κατανάλωση βαρέων καυσίμων στα εργοστάσια της IMERYS στη Μήλο φθάνει περίπου τους 10.000 τον/ έτος (ιδιαιτέρως δε, το εργοστάσιο επεξεργασίας περλίτη στο Τσιγκράδο, η  κατανάλωση βαρέων καυσίμων φθάνει τους  1.500 τον/έτος).

Η ιδέα που βρίσκεται στον  πυρήνα αυτής της μεθόδου είναι η επίτευξη μείωσης της κατανάλωσης βαρέων υγρών καυσίμων μέσω της «ανάκτησης» της παραγόμενης από την καύση τους θερμότητας και χρήσης της για την προθέρμανση του αέρα στη διαδικασία της υγροποίησης (σημειωτέον ότι χρησιμοποιείται ποσοστό  20%  μόνο από το σύνολο των καυσαερίων της καπνοδόχου). Στη διάρκεια της  ίδιας διαδικασίας ανακτάται επίσης και νερό μέσω της συμπύκνωσης της υγρασίας που εμπεριέχεται στη σύσταση των ορυκτών και η οποία εξατμίζεται και απορροφάται από τα καυσαέρια μέσω της ξήρανσης. Το φυσικό νερό στη Μήλο, όπως και σε όλα τα Κυκλαδονήσια, είναι ανεπαρκές και γι΄αυτό το λόγο παράγεται επιτόπου σε μία μονάδα  αφαλάτωσης στο νησί.

Κατόπιν μακρόχρονης και χρονοβόρας έρευνας για τη σωστή μέθοδο μείωσης της  κατανάλωσης βαρέων καυσίμων, καταλήξαμε στο σύστημα FLUE-ACE CONDENSING FLUE GAS ECONOMIZER, βιομηχανικής ιδιοκτησίας της ΙΜΕRYS,  και πετύχαμε διπλό στόχο ως προς την περιβαλλοντική αρχή βέλτιστης αποδοτικότητας των φυσικών πόρων!

Το σύστημα εγκαινιάστηκε το Μάϊο του 2017.

Με στόχο την ενημέρωση των νέων της τοπικής κοινωνίας σχετικά με την Αποδοτικότητα των Πόρων, σχεδιάζεται διοργάνωση εκπαιδευτικού προγράμματος από το 2018, ώστε να γίνει μία εισαγωγή των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Μήλου στην ιδέα της ανάκτησης θερμότητας από τα ξηραντήρια  με παράλληλη ανάκτηση ύδατος από την υγρασία που εμπεριέχεται στη σύσταση διαφόρων υλικών.

Λεπτομερέστερη περιγραφή της μεθόδου γίνεται στη σχετική παρουσίαση: FLU-ACE Photo Presentation.pdf


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Το σύστημα λειτουργεί άψογα και με τα αναμενόμενα θετικά αποτελέσματα για την προστασία του περιβάλλοντος από την εκπομπή καυσαερίων. 

Η εταιρεία στοχεύει στην εγκατάσταση δύο ακόμα FLUE-ACE CONDENSING FLUE GAS ECONOMIZERs στη Μήλο, στο εργοστάσιο περλίτη στα Βούδια, για την περίοδο  2018-2019.Τόπος Δράσης

Εργοστάσιο επεξεργασίας περλίτη στο Τσιγκράδο της Μήλου.


Συνεργασία με φορέα

Το σύστημα αυτό αποτελεί αποκλειστικό project  της  IMERYS για την ανάπτυξη και εφαρμογή του οποίου η εταιρεία έχει και την αποκλειστική βιομηχανική ιδιοκτησία.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Το 2017, 4 εργαζόμενοι της εταιρείας απασχολήθηκαν με την εφαρμογή της μεθόδου, ενώ υπολογίζεται ότι αναλώθηκαν περίπου 400 ανθρωποώρες, και το κόστος εφαρμογής για το 2017 εκτιμάται σε €208.000 περίπου.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

H καθαρή αξία από την εφαρμογή του συστήματος ανέρχεται στα €124.000 (αναλόγως με την τρέχουσα αξία των υγρών καυσίμων). Στο μέλλον, υπολογίζεται ότι η αξία αυτή θα τριπλασιαστεί, όταν τα επιπλέον δύο συστήματα ECONOMIZERS θα εγκατασταθούν στο εργοστάσιο περλίτη της Εταιρείας στα Βούδια της Μήλου.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
MILOTERRANEAN Geo Experience

Pancratium maritimum – Ένα αρχαίο φυτό επιστρέφει στις παραλίες της Μήλου

To φυτώριο της Μήλου ως εκπαιδευτικός προορισμός

[email protected]&B: Η καριέρα σου ξεκινάει εδώ!

«Ας μιλήσουμε για την Πυρασφάλεια στο σπίτι μας». Συνεργασία Imerys Greece – ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. – Myrtillo

Αρώματα και Χρώματα από τα Αποκαταστημένα Ορυχεία της Μήλου

Βιώσιμη Ανάπτυξη και Εταιρική Υπευθυνότητα

ΒΡΑΒΕΙΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ»

Δημιουργία μίας νέας οικονομικής, φιλικής στο περιβάλλον δραστηριότητας

Εκμετάλλευση των κλιματικών συνθηκών της Μήλου για την ξήρανση του βιομηχανικού ορυκτού μπεντονίτη

Ενδημικά, σπάνια και απειλούμενα φυτά της Μήλου – Διάσωση του χαμένου θησαυρού στο νησί

Εφοδιαστική Αλυσίδα: Εμπλέκοντας τους Προμηθευτές μας στις Μακροχρόνιες Δεσμεύσεις μας

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ IMERYS GREECE ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΖΩΝ, ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ι.Ο.ΑΣ.) «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ»

Κοινωνική ένταξη και Ποικιλομορφία

Μεταλλευτικό Μουσείο Μήλου - 20 Χρόνια Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο

Μετεγκατάσταση αρχαίας δεξαμενής στη Μήλο - Η εξόρυξη συμβαδίζει με την πολιτιστική κληρονομιά

Πιο Ασφαλείς Μαζί: Χτίζοντας μια Ισχυρότερη Κουλτούρα Υ&Α

Συμβολή στη Βιοποικιλότητα μέσω της αποκατάστασης ορυχείων στη Μήλο

Συνεργασία εταιριών και ομάδων για τη διάσωση εργαζομένου στη Μήλο – Η Ισχύς εν τη Ενώσει.

Σχέδιο αντιμετώπισης της πανδημίας- Προστασία των Εργαζομένων και της Τοπικής Κοινωνίας

Το ΦΥΤΩΡΙΟ ΤΗΣ IMERYS ΣΤΗ ΜΗΛΟ ως ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Φροντίζοντας τον Πλανήτη μας: Η Στρατηγική Βιοποικιλότητας της ImerysΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation