ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 254 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής - Εκπομπές Αερίων Ρύπων

Πρωτοβουλία

Περιβαλλοντικά υπεύθυνη λειτουργία & μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος του Ομίλου Quest

Περιβαλλοντικά υπεύθυνη λειτουργία & μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος του Ομίλου Quest
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

Η Quest Συμμετοχών ΑΕ, είναι η μητρική εταιρεία του Ομίλου Quest, ενός από τους μεγαλύτερους Ομίλους εταιρειών στην Ελλάδα, με ισχυρή παρουσία στους τομείς των Ψηφιακών Τεχνολογιών, του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, των Ηλεκτρονικών Συναλλαγών, της Πράσινης Ενέργειας, καθώς και των Ταχυμεταφορών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

Στην 40ετή του πορεία ο Όμιλος Quest έχει συμβάλλει στην εξέλιξη και πρόοδο, με τις εταιρείες του να συμμετέχουν από ηγετική θέση στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του της χώρας. Θέτοντας πάντα υψηλούς ποιοτικούς στόχος, επιδίωξη αποτελεί η συνεχής δημιουργία αξίας για την κοινωνία και τη χώρα μας, με όραμα έναν προηγμένο κόσμο προόδου και ευημερίας για όλους.

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.quest.gr

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Συνεχής μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στο σύνολο των κτηριακών εγκαταστάσεων
Αύξηση ανακύκλωσης και εξοικονόμησης υλικών
Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη δραστηριότητα της ACS

Σχεδίαση και διάθεση λύσεων και υπηρεσιών  που συμβάλλουν στη μείωση του  αποτυπώματος των πελατών

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Εφοδιαστική αλυσίδα, εργαζόμενοι, καταναλωτικό κοινό

 

Χρονική διάρκεια

2011 - Σήμερα


Περιγραφή

Ο Όμιλος Quest λειτουργεί με συναίσθηση της περιβαλλοντικής του ευθύνης και προσαρμόζει συστηματικά την επιχειρηματική πρακτική με στόχο την προστασίας του περιβάλλοντος.

Μέσω της Πολιτικής Περιβάλλοντος που διαθέτει διασφαλίζει ότι η εμπορική λειτουργία των εταιρειών επιβαρύνει στο μικρότερο δυνατό βαθμό το φυσικό περιβάλλον και είναι σύμφωνη με την ελληνική/ ευρωπαϊκή νομοθεσία. Οι περιβαλλοντικές αρχές που υιοθετεί είναι βασισμένες στη Συμφωνία των Παρισίων για την Κλιματική Αλλαγή, ενώ παρακολουθούνται στενά οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον.  Οι 3 μεγαλύτερες εταιρείες του Ομίλου, Info Quest Technologies, Uni Systems και ACS, εφαρμόζουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, που είναι πιστοποιημένο κατά ISO 14001:2015.

Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Υλοποιούμε συστηματικά ενέργειες για την αναβάθμιση των κτηριακών και τεχνολογικών υποδομών, όπως: αντικατάσταση λαμπτήρων με τεχνολογίας LED,  αντικατάσταση παλαιών ενεργοβόρων συσκευών με νέες  χαμηλότερης κατανάλωσης, εγκατάσταση αισθητήρων στους κοινόχρηστους χώρους, συστηματικές συντηρήσεις ψυκτικών κ.ά. Οι εταιρείες Info Quest Technologies, Uni Systems και ACS, προχώρησαν σε μελέτη ενεργειακής ανασκόπησης (Ν4342/2015, Υπ. Απ. 178679) και σε αξιολόγηση και εφαρμογή βελτιωτικών ενεργειών.

Παράλληλα, ο Όμιλος Quest έχει επενδύσει στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές , συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων της χώρας και στη συνολική προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος. Μέσω της θυγατρικής του εταιρείας Quest Energy διαθέτει 20 φωτοβολταικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας συνολικής ισχύος 30MW. Επίσης ο Όμιλος έχει εγκαταστήσει στις οροφές δύο κτηρίων του φωτοβολταικά δυναμικότητας 190kW, τα οποία παράγουν ηλεκτρική ενέργεια ανάλογη του 21% της συνολικής ενέργειας που καταναλώνουν τα δύο κτήρια μέσα σε ένα έτος.

Υιοθέτηση πρακτικών ανακύκλωσης & εξοικονόμησης  πόρων

Ο Όμιλος έχει συμβληθεί με τα αδειοδοτημένα συστήματα ανακύκλωσης συσκευών και συσκευασιών και απαράγγελτα τηρεί τις υποχρεώσεις του. Εφαρμόζει προγράμματα ανακύκλωσης χαρτιού, μπαταριών, ελαστικών, λιπαντικών  και λαμπτήρων και ενθαρρύνει το ανθρώπινο δυναμικό του για ενεργό συμμετοχή.  Η  Πρότυπη Διαδικασία Ανακύκλωσης δίνει κατευθύνσεις για τον συντονισμό των εταιρειών στον τρόπο συλλογής των υλικών και τη βελτίωση της απόδοσης. Σημειώνεται ότι σε όλα τα κτήρια υπάρχουν κάδοι ανακύκλωση υλικών, ενώ το τελευταίο έτος έχουν προστεθεί και ειδικοί κάδοι για απόρριψη μασκών.

Παράλληλα, συνεχίζεται η λειτουργία συστήματος συγκέντρωσης των ομβρίων υδάτων σε ένα από τα κτήρια του Ομίλου και η αξιοποίησή τους για πότισμα.

Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού υλοποιείται έργο ψηφιοποίησης των διαδικασιών διαχείρισης εγγράφων/συμβάσεων και εφαρμογής ψηφιακών υπογραφών, που οδηγεί σε σημαντική μείωση της χρήσης χαρτιού.  Η Uni Systems υλοποιεί, επίσης, κεντρικοποιημένο σύστημα διαχείρισης εκτυπώσεων, με σημαντικά οφέλη στον περιορισμό χρήσης πόρων.

Συμπληρωματικά, οι Info Quest Τechnologies, Uni Systems και iSquare, προχώρησαν από το 2018 σε αντικατάσταση των πλαστικών ειδών  μιας χρήσης - ποτήρια, καλαμάκια, αναδευτήρες- με βιοδιασπώμενα προϊόντα.

Καταμέτρηση ανθρακικού αποτυπώματος της ACS

Η ACS προχωρά ετησίως στην ακριβέστερη καταμέτρησή του ανθρακικού της αποτυπώματος, ακολουθώντας τις οδηγίες του Greenhouse Gas Protocol  (Scope 1-2-3). Επίσης συστηματικά αντικαθιστά μέρος του στόλου της και του στόλου των συνεργατών της με οχήματα νεότερης και λιγότερο ρυπογόνου τεχνολογίας. Επιλέγει στα φορτηγά  της τον πλέον κατάλληλο συνδυασμό τεχνολογίας, χωρητικότητας και τύπου καυσίμου, αντικαθιστά τα δίκυκλα με νέα, χαμηλών εκπομπών ρύπων, ενώ μελετά εφαρμογή ηλεκτροκίνησης σε μέρος του στόλου, με πιλοτική εφαρμογή σε ορισμένα καταστήματα.

Η ACS στο νέο υπερσύγχρονο κέντρο διαλογής που αναμένεται να ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2022, έχει λάβει μέριμνα για λειτουργία με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Τέλος, υποστηρίζει ενεργά το έργο πρωτοβουλιών προστασίας του περιβάλλοντος, όπως το Δίκτυο “Μεσόγειος SOS” και η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.

Green IT & Κυκλική οικονομία

Οι εταιρείες ICT του Ομίλου, σχεδιάζουν και υλοποιούν σύγχρονες λύσεις τεχνολογίας που συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό και αυτοματοποίηση διαδικασιών, οδηγώντας, μεταξύ άλλων, τους πελάτες τους και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Ενδεικτικά, οι λύσεις αφορούν υπηρεσίες Cloud, consolidation/ virtualization, Modern Workpalce/ απομακρυσμένη εργασία, ολοκληρωμένα συστήματα έξυπνων κτηρίων, ψηφιακή διανομή υπηρεσιών,  καθώς και διασυνδεδεμένα προϊόντα για την καταναλωτική αγορά (Internet of Things), που βοηθούν στην καλύτερη διαχείριση των ηλεκτρικών συσκευών.
Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών κυκλικής οικονομίας οι εταιρείες ICT συμμετέχουν στα προγράμματα απόσυρσης εξοπλισμού των κατασκευαστών, ενώ μέσω των υπηρεσιών Service και αναβάθμισης επιμηκύνουν τον χρόνο ζωής των προϊόντων. Συγκεκριμένα, οι εταιρείες του Ομίλου iStorm και Info Quest Technologies συνεργάζονται με την Green Panda σε Ελλάδα και Κύπρο για την ανακύκλωση συγκεκριμένων προϊόντων τεχνολογίας της Apple και της Xiaomi.

 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Τα μέτρα για μια Περιβαλλοντικά υπεύθυνη λειτουργία και μείωση του αποτυπώματος CO2 μέσα από τη διαχείριση της κατανάλωσης ενέργειας του Ομίλου  έχουν τα εξής αποτελέσματα:

Ως προς την ετήσια κατανάλωση ενέργειας συστηματικά επιτυγχάνεται ο στόχος της μείωσης χρόνο με τον χρόνο : Τo 2021  υπήρχε μείωση 29 % σε σχέση με το 2020 στην απόδοση της Ετήσιας ενεργειακής έντασης στον Όμιλο Quest( (kWh/m2)/ Κύκλος Εργασιών Ομίλου (€ εκατ.) ενώ το 2020 υπήρξε  μείωση 16% σε σχέση με το 2019.
Ως προς το ετήσιο ισοδύναμο τόνων CO2 ανά € εκατ. κύκλου εργασιών μειώνεται κάθε χρόνο πέφτοντας  από το 0,006 το 2020 σε 0,004 το 2021.

Ως προς τη συγκέντρωση ανακυκλώσιμων υλικών για το 2020, είχαμε 252.637 κιλά χαρτί, 7.200 κιλά συσκευές, 77 κιλά μπαταρίες και 82 τμχ άχρηστα ελαστικά.Τόπος Δράσης

Ελλάδα


Συνεργασία με φορέα

Τμήμα Υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΥ Ελλάδος για τη μέτρηση του ανθρακικού αποτυπώματος της ACS,  ABS Quality Evaluations Inc. για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, TUV Hellas, Αδειοδοτημένες εταιρείες ανακύκλωσης, Ιδιωτικοί φορείς για τις εφαρμογές μείωσης κατανάλωσης ενέργειας


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Στον Όμιλο εκπονείται ετησίως πρόγραμμα περιβαλλοντικής ενεργοποίησης περί των περιβαλλοντικών θεμάτων και διευκολύνεται η απόρριψη των υλικών. Παράλληλα λαμβάνονται πρωτοβουλίες, όπως η συμμετοχή στη δράση «Με ποδήλατο στη δουλειά»  Οι εργαζόμενοι έχουν ευαισθητοποιηθεί στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και την ανακύκλωση και λειτουργούν συνειδητά για την επίτευξή της. 


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Φιλική προς το περιβάλλον χρήση της ενέργειας, εξοικονόμηση πόρων
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
H IQbility, το εκκολαπτήριο του Ομίλου Quest στηρίζει τη νεοφυή επιχειρηματικότητα

Mind the : Πρόγραμμα υποτροφιών του Ομίλου Quest για εκμάθηση κώδικα προγραμματισμού με δυνατότητα πρόσληψης στον Όμιλο.

Mind the code: Πρόγραμμα υποτροφιών του Ομίλου Quest για εκμάθηση κώδικα προγραμματισμού με δυνατότητα πρόσληψης στον Όμιλο.

Η δέσμευση για βέλτιστη εξυπηρέτηση του πελάτη μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών ως απόρροια του Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Ομίλου Quest

Η δέσμευση του Ομίλου Quest για την Προώθηση της Διαφάνειας και την αντιμετώπιση της διαφθοράς

Η δέσμευση του Ομίλου Quest για την Προώθηση της Διαφάνειας, της Λογοδοσίας, της Ανάπτυξης και Διατήρησης του Υγιούς Ανταγωνισμού

Καινοτόμες υπηρεσίες και λύσεις που εκσυγχρονίζουν τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών και ταχυδρομικών της ACS, εταιρείας του Ομίλου Quest

Κοινωφελείς συνεργασίες Ομίλου Quest 2017: με ΜΚΟ για την ACS και με εκπαιδευτικούς φορείς για τις εταιρείες Info Quest Technologies, Uni Systems και iSquare

Ο Όμιλος Quest υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πλάνο με στόχο την Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων

Όμιλος Quest – IQbility: 8 χρόνια υποστηρίζει δυναμικά τη νεοφυή επιχειρηματικότητα

Όμιλος Quest – Δράσεις για την ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στον τομέα της Τεχνολογίας

Όμιλος Quest: H ACS θέτει τις υπηρεσίες της στη διάθεση ΜΚΟ και άλλων φορέων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19

Όμιλος Quest: Κοντά στους συνεργάτες και τους πελάτες κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19

Όμιλος Quest: Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Όμιλος Quest: Συμμόρφωση με νόμο περί Εταιρικής Διακυβέρνησης και Πρόγραμμα «Living our Values» για την προώθηση των Αξιών και συναφών Πολιτικών του Ομίλου Quest στους εργαζόμενους του

Περιβαλλοντικά υπεύθυνη λειτουργία & μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος του Ομίλου Quest

Περιβαλλοντικά υπεύθυνη λειτουργία & μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος του Ομίλου Quest

Πρόγραμμα «Living our Values» : Προώθηση των Αρχών και των Αξιών του Ομίλου Quest στους εργαζόμενους του

Πρόγραμμα για την υποστήριξη προσφύγων από την ACS, εταιρεία του Ομίλου Quest

Συνεργασία ACS με Μ.Κ.Ο., τους Πολίτες και την Περιφέρεια Αττικής για την Υποστήριξη των Πυρόπληκτων της Ανατολικής Αττικής

Συνεργασία ACS με ΜΚΟ και Δήμους για δωρεάν μεταφορά ειδών πρώτης ανάγκης για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας σε περιπτώσεις κρίσης

Υποστηρίζοντας την Κοινωνία για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation