ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 254 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διαχείριση Αποβλήτων & Κυκλική Οικονομία

Πρωτοβουλία

Κυκλική Οικονομία - Διαχείριση υπολειμμάτων παραγωγής

Κυκλική Οικονομία  -  Διαχείριση υπολειμμάτων παραγωγής
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ALFA WOOD GROUP SAΣτόχος δράσης

Ορθή διαχείριση υπολειμμάτων παραγωγής

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

 

Χρονική διάρκεια

1.5 έτη


Περιγραφή

Ο όμιλος ALFA WOOD στα πλαίσια της ορθολογικότερης αντιμετώπισης του προβλήματος της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και της εξάντλησης των συμβατικών, μη ανανεώσιμων, καυσίμων, εφαρμόζει τεχνολογία φιλική προς το περιβάλλον, καθώς η αξιοποίησή της βιομάζας συνοδεύεται από μειωμένη παραγωγή ρύπων ή αερίων που ενισχύουν τον κίνδυνο για κλιματικές αλλαγές, συντελεί στη βιώσιμη ανάπτυξη, συνεισφέρει στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και συμβάλει στην αύξηση της απασχόλησης και γενικότερα του κοινωνικοοικονομικού οφέλους των πολιτών.

Διαχειριζόμαστε την υπολειμματική βιομάζα και τα υπολείμματα ξύλου από τη βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων μας, χρησιμοποιώντας τα ως πρώτη ύλη για την παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, «πράσινης ενέργειας».


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Ηλεκτροδοτούμε ετησίως 6.000 κατοικίες με πράσινη ενέργεια από βιομάζα

Όλα τα υποπροϊόντα της επεξεργασίας του ξύλου, που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία καθώς και αυτά που δεν είναι κατάλληλα προς πώληση/ουσιαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής των, χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ενέργειας από βιομάζα, ανάλογα με την προέλευσή τους, εξοικονομώντας έτσι ενεργειακούς πόρους, με παράλληλη συμβολή στην αειφορία.Τόπος Δράσης

Βιομηχανική Περιοχή Λάρισας – Κάτω Νευροκόπι – Γρεβενά


Συνεργασία με φορέα


Συμμετοχή εργαζομένων

Εργαζόμενοι ομίλου ALFA WOOD


Οφέλη για τον Οργανισμό

Τη βελτίωση της ασφάλειας της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και την καλύτερη αντιμετώπιση των δαπανηρών ενεργειακών απωλειών που αντιμετωπίζει το τοπικό ηλεκτρικό δίκτυο (απώλειες, οι οποίες στην Ελλάδα ανέρχονται σε 7% κατά μέσο όρο).

Την κάλυψη των φορτίων αιχμής και ταυτόχρονη μείωση του συνολικού κόστους της ηλεκτροπαραγωγής, δεδομένου ότι η κάλυψη αυτών των φορτίων αιχμής είναι ιδιαίτερα δαπανηρή, καθώς η μέγιστη παραγωγή ηλεκτρισμού από βιομάζα μπορεί και να προγραμματιστεί ώστε να συμπίπτει χρονικά με τις ημερήσιες αιχμές ζήτησης (ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες).

Οι επιπτώσεις στην κοινωνική και αναπτυξιακή φυσιογνωμία της περιοχής είναι θετικές. Η λειτουργία του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής και η τροφοδοσία του υφιστάμενου δικτύου με ηλεκτρική ενέργεια συμβάλλει στη βελτίωση του κοινωνικο-οικονομικού περιβάλλοντος και των τοπικών υποδομών της περιοχής. Η εκμετάλλευση των ενεργειακών υλών, συμβάλει στο γενικότερο περιορισμό της ρύπανσης της ατμόσφαιρας, του υπεδάφους και των υδάτινων πόρων λόγω της αντικατάστασης της παραγόμενης ενέργειας από συμβατικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, αλλά και στην εξοικονόμηση καυσίμων προς όφελος της εθνικής οικονομίας. Με τον τρόπο αυτό παράγεται ηλεκτρική ενέργεια με τον πλέον φιλικότερο για το περιβάλλον τρόπο. Επιπλέον, μειώνονται οι ανάγκες για μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από τους σταθμούς παραγωγής προς τα καταναλωτικά κέντρα και επιτυγχάνεται μείωση των απωλειών και καλύτερη λειτουργία του ηλεκτρικού δικτύου.

 
Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation