ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 254 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ανάπτυξη Ενεργειών Αφύπνισης & Ενημέρωσης για το Περιβάλλον

Πρωτοβουλία

Εθελοντική ομάδα Alumil Green Ambassadors

Εθελοντική ομάδα Alumil Green Ambassadors
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Alumil

Στην ALUMIL επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

Μέσω των σύγχρονων εγκαταστάσεων παραγωγής και των αυστηρών ποιοτικών ελέγχων, διασφαλίζουμε τη δημιουργία ανώτερων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η συνεχής έρευνα και ανάπτυξη μας οδηγεί στην προσφορά μοναδικών λύσεων με πολλά καινοτόμα χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες των πελατών μας.

Με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας και 2.200 εργαζόμενους, είμαστε μία από τις πιο προηγμένες εταιρείες σχεδιασμού και παραγωγής αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου παγκοσμίως. Παράλληλα, και τα 12 εργοστάσιά μας στην Ευρώπη κατέχουν τις πλέον σύγχρονες γραμμές παραγωγής.

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.alumil.com


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Στόχος της εθελοντικής ομάδας "Alumil Green Ambassadors" είναι η προώθηση πράσινων πρακτικών, η ευαισθητοποίηση και η δέσμευση των συναδέλφων και συνανθρώπων μας γύρω από περιβαλλοντικά θέματα και η παρότρυνσή τους να υιοθετήσουν οικολογικές συνήθειες, συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στη δημιουργία ενός βιώσιμου περιβάλλοντος και μιας πράσινης εταιρικής κουλτούρας.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η ομάδα απευθύνεται στους εργαζόμενους της εταιρείας με σκοπό να τους παρακινήσει να υιοθετήσουν πιο βιώσιμες πρακτικές στην καθημερινότητά τους και έτσι να γίνουν αυτοί στη συνέχεια "ambassadors" προς το φιλικό και οικογενειακό τους περιβάλλον. 

 

Χρονική διάρκεια

Η σύσταση της ομάδας έγινε στα τέλη του 2020 και οι ενέργειες ξεκίνησαν το 2021 και συνεχίζουν μέχρι σήμερα.


Περιγραφή

Η ομάδα συστάθηκε μετά από πρόταση εργαζόμενου να υπάρξει μια εθελοντική ομάδα που θα αναλάβει να παρακινεί το σύνολο των εργαζομένων με σκοπό την υιοθέτηση ακόμη περισσότερο πράσινων πρακτικών.

Ορισμένες από τις δράσεις της ομάδας:

1) συμμετοχή σε δενδροφυτεύσεις, επιδιώκοντας την ευαισθητοποίηση των ανθρώπων σε θέματα που σχετίζονται με τις δασικές εκτάσεις της χώρας μας και την ανάδειξη του καθοριστικού ρόλου που παίζει η διαφύλαξή τους για τις ζωές όλων μας.

2)  καμπάνιες ενημέρωσης και αλλάζει συνήθειες χρόνων (π.χ. κατάργηση πλαστικών ποτηριών), μειώνοντας δραστικά το ενεργειακό αποτύπωμα στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

3) εκπαιδευτικές ημερίδες σε συνεργασία με μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς

4) συμμετοχή σε δράσεις καθαρισμών σε περιοχές όπου συντελείται εκτεταμένη ρίψη απορριμμάτων

5) Πραγματοποίηση ενεργειών γύρω από την ιδέα "δεν πετάμε τίποτα". Πιο συγκεκριμένα

    -Εγκατάσταση κάδων για ρούχα. Τα ρούχα που συλλέγουν οι Alumil Green Ambassadors δωρίζονται σε οργανισμούς/ δομές ώστε να επαναχρησιμοποιηθούν

    -Συλλογή βιβλίων τα οποία δωρίζονται σε σχολεία ή δομές


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

1) Αλλαγή αντίληψης των εργαζομένων σε θέματα γύρω από την προστασία του περιβάλλοντος

2) Υιοθέτηση πράσινων πρακτικών

3) Κατόπιν σχετικής εκπαίδευσης, βελτίωση πράσινων ενεργειών. Για παράδειγμα, είχαμε παρατηρήσει λάθη κατά τη διαδικασία της ανακύκλωσης, οπότε η ομάδα ανέλαβε να δημιουργήσει μια καμπάνια και να πραγματοποιήσει διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδαΤόπος Δράσης

Οι δράσεις γίνονται στη Θεσσαλονίκη και στην ευρύτερη περιοχή. Σκοπός είναι να επεκταθούμε και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος.

Η ομάδα έχει συνάντηση μία φορά ανά 2 μήνες. Η συνάντηση γίνεται κατά τη διάρκεια του ωραρίου των εργαζομένων. Καθώς τα μέλη είναι από Θεσσαλονίκη, Κιλκίς και Αθήνα 


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Με δημόσιους φορείς για δράσεις που πραγματοποιούνται σε δημόσιους χώρους και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Η συμμετοχή των εργαζομένων στην ομάδα είναι εθελοντική. 


Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

1)  Βελτίωση της εικόνας της Alumil, τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό της περιβάλλον, ως μια εταιρεία που επενδύει σε δράσεις που προάγουν την προστασίας του περιβάλλοντος, καθιστώντας την μια εταιρεία κοινωνικά υπεύθυνη. Όλες οι δράσεις τη ομάδας προωθούνται στα social media της εταιρείας

2) Βελτίωση της εικόνας της εταιρείας ως εργοδότης: Καθώς ήταν μια ενέργεια που πρότειναν οι εργαζόμενοι και είχε την απόλυτη στήριξη της διοίκησης, οι εργαζόμενοι αισθάνθηκαν πως η εταιρεία στηρίζει και ενθαρρύνει την ανάληψη πρωτοβουλιών

3) Βελτίωση ενεργειών που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος: ορθή διαχείριση απορριμάτων, υιοθέτηση ενεργειών για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Employee Relations Discussions

Online πλατφόρμα "Alumil My Windows"

Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Arxellence

Δίπλα στους ανθρώπους μας και τις οικογένειές τους

Νέα μονάδα διαλογής σκραπ αλουμινίου

Ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός της ALUMIL για το Νέο Επιχειρηματικό Κέντρο της Θεσσαλονίκης

Πρόγραμμα Δωρεάν Αλλαγής Κουφωμάτων

Ψηφιοποίηση ΔιαδικασιώνΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation