ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 269 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βελτίωση Ποιότητας Ζωής

Πρωτοβουλία

Autismap.gr – Για μία κοινωνία πιο φιλική στον αυτισμό

Autismap.gr – Για μία κοινωνία πιο φιλική στον αυτισμό
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Κέντρο Παιδιού και Εφήβου

Το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου είναι η μεγαλύτερη μη κερδοσκοπική εταιρεία στην Ελλάδα που έχει την έδρα στην επαρχία και μάλιστα στο ακριτικό νησί της Χίου και ένας από τους δυναμικότερους οργανισμούς στον τομέα της ψυχικής υγείας στη χώρα. Στα 26 χρόνια λειτουργίας του (έτος ίδρυσης 1996) έχει καταφέρει να υποστηρίξει 9.364 παιδιά, εφήβους, ενήλικες με αναπτυξιακές, συναισθηματικές και ψυχιατρικές δυσκολίες και  τις οικογένειές τους. Το όραμα για ένα κόσμο που μιλά για την ψυχική υγεία με άνεση και αναγνωρίζει, κατανοεί και αποδέχεται τη διαφορετικότητα των ατόμων με ψυχιατρικές/ψυχολογικές/αναπτυξιακές διαταραχές, είναι η κινητήριος δύναμη του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου.


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Το autismap.gr αποτελεί την πρώτη διαδικτυακή πύλη ενημέρωσης για τον αυτισμό στην Ελλάδα. Δημιουργήθηκε με στόχο την υποστήριξη των δικαιωμάτων και της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αυτισμό και των οικογενειών τους, την ενίσχυση της προσβασιμότητας τους στις κατάλληλες δομές και υπηρεσίες καθώς και την καταπολέμηση του στίγματος. Επιπλέον ο οδηγός αποσκοπεί στη     δικτύωση υπηρεσιών και δομών και την ενημέρωση επιστημόνων/επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ΔΑΦ, συμβάλλοντας στη μεταξύ τους διάδραση και στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών . Η λειτουργία της ιστοσελίδας δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Το κοινό στο οποίο απευθύνεται η ιστοσελίδα είναι: 1) Άτομα με αυτισμό και οι οικογένειες/φροντιστές τους, 2) Επαγγελματίες υγείας / ψυχικής υγείας που υποστηρίζουν αυτιστικά άτομα (ιατροί, ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί κ.α) 3)  Φορείς της κοινωνίας των πολιτών (σύλλογοι, σωματεία, ΑΜΚΕ, ΜΚΟ) που δραστηριοποιούνται πάνω στις Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), 4) Άλλες επαγγελματικές και επιστημονικές ομάδες, πχ ερευνητές, νομικοί , δικηγόροι, δημοσιογράφοι, κοινωνικοί επιστήμονες, ανθρώπινο δυναμικό φορέων της κεντρικής διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης κλπ.,  5) Γενικό κοινό

 

Χρονική διάρκεια

Η ιστοσελίδα από την έναρξη της λειτουργίας της, δεν έχει σταματήσει να αναπτύσσεται και να αφουγκράζεται τις ανάγκες του κοινού στο οποίο απευθύνεται με άξονα το όραμα δημιουργίας της. Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός στη λειτουργία της ιστοσελίδας. 


Περιγραφή

Το autismap.gr είναι ο πρώτος και μοναδικός οδηγός για τον αυτισμό στην Ελλάδα και αποτελεί ένα από τα αποτελέσματα του Ερευνητικού Προγράμματος “Διαθέσιμοι Πόροι για τα Άτομα με ΔΑΦ στην Ελλάδα” το οποίο σχεδιάσθηκε και υλοποιήθηκε από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κέντρο Παιδιού και Εφήβου.

Η δημιουργία της ιστοσελίδας αποσκοπεί στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των αυτιστικών ατόμων και την προαγωγή μιας κοινωνίας ίσων ευκαιριών, αποδοχής και σεβασμού.

          Στην παρούσα φάση το autismap.gr περιλαμβάνει:

A) Την παρουσίαση των παρόχων υπηρεσιών υγείας- ψυχικής υγείας, αποκατάστασης, εκπαίδευσης, κοινωνικής φροντίδας και εργασιακής απασχόλησης: δομές και μεμονωμένοι επαγγελματίες, σε διαδραστικό χάρτη, με γεωεντοπισμό και ανά κατηγορία παρόχου, π.χ Κέντρα Ημέρας, Δομές υποστηριζόμενης διαβίωσης , εκπαίδευσης, επαγγελματίες κλπ

B) Την υπάρχουσα νομοθεσία σχετική με τα δικαιώματα των ατόμων με αυτισμό , σε 6 κατηγορίες: Βασικά δικαιώματα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, Υπηρεσίες υγείας και Ψυχικής υγείας, Εκπαίδευση, Κοινωνική φροντίδα, Κοινωνική ασφάλιση, Απασχόληση. Οι Συχνές ερωτήσεις χρησιμοποιούνται για την ανάδειξη επιμέρους θεμάτων και την εξειδίκευση της παρεχόμενης πληροφορίας.

Γ) Ενημερωτικά άρθρα για το ευρύ κοινό:

Έγκριτοι επιστήμονες κλάδων υγείας και εκπαίδευσης, με πολυετή ερευνητική και κλινική εμπειρία στον αυτισμό, αρθρογραφούν, παρουσιάζοντας την επιστημονική πληροφορία με τρόπο προσιτό για τους μη ειδικούς, ώστε να γίνεται ο αυτισμός κατανοητός και αποδεκτός από την κοινωνία.

 Το περιεχόμενο μας, σε συνεργασία με άλλες διαδικτυακές πύλες ενημέρωσης,  εμπλουτίζεται με τους προβληματισμούς, τις απόψεις και προτάσεις των ίδιων των αυτιστικών ατόμων και των οικογενειών τους σε θέματα υγείας, εκπαίδευσης και εργασίας. Επιπλέον, δίνουμε βήμα στην πρώτη διαδικτυακή εφημερίδα που εκδίδεται από άτομα με αυτισμό, themates.gr. 

 Πριν  τη λειτουργία του autismap.gr δεν υπήρχε ανάλογη βάση δεδομένων, με τις διαθέσιμες δομές και υπηρεσίες για άτομα με ΔΑΦ  στην Ελλάδα, προσβάσιμη στο ευρύ κοινό. Αντίστοιχα, η σχετική νομοθεσία  δεν ήταν προσβάσιμη και συγκεντρωμένη σε έναν οργανωμένο ιστότοπο ενώ γενικότερα  οι πληροφορίες για τον αυτισμό ήταν διάσπαρτες στο διαδίκτυο.

Στην παρούσα φάση το autismap.gr βρίσκεται σε μία καμπή μετάβασης , από τη χαρτογράφηση και παρουσίαση δομών , υπηρεσιών , νομοθεσίας και ενημέρωσης,που διατηρείται και επαυξάνεται , προχωράει στον εντοπισμό μη καλυπτόμενων αναγκών και  στην υποστήριξη ανάπτυξης νέων υπηρεσιών. Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται ο σχεδιασμός των νέων προγραμμάτων για την Προαγωγή της στοματικής υγιεινής και στοματικής υγείας και την υποστηριζόμενη εργασία των ατόμων με αυτισμό ,αναπτύσσοντας συνέργειες με φορείς που  επίσης δραστηριοποιούνται σε ανάλογους τομείς, βλ παράγραφο Συνεργαζόμενοι φορείς.

Το περιεχόμενο της σελίδας επικαιροποιείται τακτικά και συστηματικά σε μηνιαία βάση ή συχνότερα ανάλογα με τις ανάγκες.

Δεν υπάρχει κανένα κόστος συμμετοχής ή  συνδρομή για τους χρήστες ούτε καμία οικονομική συναλλαγή με τις δομές και τους επαγγελματίες που εντάσσονται στην πλατφόρμα.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

1.Το autismap.gr αποτελεί εργαλείο υποστήριξης για τα άτομα με ΔΑΦ και τις οικογένειες τους, ώστε:

α)να εντοπίζουν γρήγορα, εύκολα και δωρεάν τις κατάλληλες υπηρεσίες κοντά στον τόπο κατοικίας τους

β)να αξιοποιούν τις υπάρχουσες νομοθετικές προβλέψεις και να διεκδικούν τα δικαιώματα τους και την κάλυψη των αναγκών τους

2. Είναι μια βάση δεδομένων με εύκολη πρόσβαση και συχνή ανανέωση η οποία  υποστηρίζει:

α)τη δικτύωση υπηρεσιών και δομών και την ενημέρωση επιστημόνων/επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ΔΑΦ, συμβάλλοντας στη μεταξύ τους διάδραση και στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών .

β) τον εντοπισμό και καταγραφή  ελλείψεων και τον ορθολογικό σχεδιασμό των αναγκαίων υπηρεσιών και  συνολικότερα, την  ανάπτυξη πόρων σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

3. Παρέχει έγκυρη ενημέρωση στην κοινότητα και σε ειδικές ομάδες πληθυσμού, ώστε να προάγεται:

α) η καταπολέμηση του στίγματος και του κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων με ΔΑΦ και των οικογενειών τους

β) η κοινωνική ένταξη και , ευρύτερα , η κοινωνική αποδοχή και συνεκτικότητα.

4.Εντοπίζει ελλείμματα και  προάγει την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την κοινωνική ένταξη των ατόμων με ΔΑΦ.

5. Υποστηρίζει τη  συνηγορία για τα ανθρώπινα δικαιώματα των αυτιστικών ατόμων.

Μέχρι σήμερα, έχουν επισκεφθεί τη σελίδα περισσότεροι από 180.000 χρήστες, έχουν χαρτογραφηθεί και αναρτηθεί περισσότερες από 1500 ιδιωτικές και δημόσιες δομές που εξυπηρετούν άτομα με ΔΑΦ, ενώ σε διάστημα ενός έτους από τη δημιουργία της ενότητας “Αρθρογραφία” έχουν αναρτηθεί 21 άρθρα.

Στη διάρκεια του τελευταίου έτους κατά το οποίο η ιστοσελίδα ανανεώθηκε και εμπλουτίστηκε σε σημαντικό βαθμό, παρατηρήθηκε αύξηση της επισκεψιμότητας των χρηστών κατά 95% σε σχέση με το 2020 (116.723 έναντι 59.678) καθώς και αύξηση του χρόνου παραμονής στην ιστοσελίδα κατά 5%. Δημοφιλέστερες ενότητες της ιστοσελίδας είναι:

-Χάρτης δομών Autismap
-Νομοθεσία
-Άρθρα AutismapΤόπος Δράσης

Το autismap.gr, δεν περιορίζεται σε έναν συγκεκριμένο τόπο δράσης καθώς η ιστοσελίδα είναι πανελλαδικά προσβάσιμη  και το περιεχόμενο της εξυπηρετεί τις ανάγκες του πληθυσμού αναφοράς της χωρίς γεωγραφικό περιορισμό. 


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Το autismap.gr έχει σχεδιαστεί με βάση τις  συνεργασίες και τις αρχές που τις διέπουν. Στο πλευρό μας έχουμε την υποστήριξη αυτιστικών ατόμων, γονέων και συλλόγων που μοιράστηκαν το όραμα μας για την δημιουργία του autismap και χαιρετίζουν την ύπαρξη του.

Στα πλαίσια ανάπτυξης της ιστοσελίδας με στόχο το σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων προγραμμάτων καθώς και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών έχουν τεθεί πλαίσια συνεργασίας με τους ακόλουθους φορείς: 1) Ελληνική Εταιρεία Υποστηριζόμενης Εργασίας,  2) Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, 3)Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων 4) Πανελλήνια Ομοσπονδία Κοινωνικοί ών Συνεταιρισμοί ών Περιορισμένης Ευθύνης.

Επιπλέον, δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί η σύμπραξη δυνάμεων με έμπειρους κλινικούς επαγγελματίες ψυχικής υγείας και όχι μόνο, οι οποίοι εργάζονται τόσο σε ιδιωτικούς όσο και σε δημόσιους φορείς και διακρίνονται για την πολυετή εμπειρία στις Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος. Πλαισιώνουν το autismap τόσο ως μέλη της συμβουλευτικής ομάδας για την διαμόρφωση του περιεχομένου των επιμέρους θεματικών ενοτήτων, όσο και ως συγγραφείς άρθρων  Τα άρθρα τους παρέχουν εύληπτη και επιστημονικά έγκυρη πληροφορία σχετικά με τις ιδιαιτερότητες, τις δυσκολίες και τις δυνατότητες των αυτιστικών ατόμων, με στόχο να γίνονται κατανοητές και να προάγεται η ποιότητα της ζωής τους, η κοινωνική τους ένταξη και αποδοχή.

Τέλος, το autismap.gr υποστηρίζεται επικοινωνιακά από 3 ενημερωτικά sites (χορηγοί επικοινωνίας: Nevronas.gr, psychologynow.gr, socialpolicy.gr) με τα οποία έχει αναπτυχθεί στενή συνεργασία για τη διάδοση του περιεχομένου (αρθρογραφία, επικαιρότητα, δράσεις κ.α.), αναδεικνύοντας έτσι  συγκεκριμένα μελήματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα των αυτιστικών ατόμων.

Το autismap.gr έχει στηθεί με ξεκάθαρους ρόλους και σαφείς διαδικασίες για τον κάθε συνεργάτη και βασίζεται στις αρχές της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, της διαφάνειας και του επαγγελματισμού.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Για την δημιουργία, την εύρυθμη λειτουργία και την τακτική επικαιροποίηση της ιστοσελίδας autismap.gr έχουν συνδράμει τόσο οι εργαζόμενοι στο φορέα Κέντρο Παιδιού και Εφήβου όσο και περισσότεροι από 30 εθελοντές (https://autismap.gr/poioi-eimaste/gnoriste-mas).Άξιο αναφοράς είναι πως για την ενότητα «Άρθρα – Autismap», το σύνολο των συγγραφέων (επιστήμονες με πολυετή εμπειρία στον αυτισμό) είναι εθελοντές, ενώ και η επιστημονική / συμβουλευτική ομάδα του autismap αποτελείται επίσης από εθελοντές που εμφορούνται από το όραμα για την υποστήριξη και προάσπιση των δικαιωμάτων των αυτιστικών ατόμων και των οικογενειών τους.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Τα οφέλη από τη λειτουργία του autismap.gr αφορούν στην ενίσχυση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του φορέα  (με κοινωνικά οφέλη, περιγράφονται παρακάτω), την ενίσχυση του επιστημονικού του κύρους καθώς και στη  καθιέρωση του ως πυλώνα για την προάσπιση των δικαιωμάτων και την κάλυψη των αναγκών των ατόμων με ΔΑΦ και των οικογενειών τους.

Το autismap.gr επιδιώκει να γίνει ο αυτισμός κατανοητός και αποδεκτός από την κοινωνία και τα αυτιστικά άτομα να έχουν τη στήριξη που χρειάζονται για να απολαμβάνουν τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και ίσες ευκαιρίες, χωρίς διακρίσεις, σύμφωνα με όσα έχει διακηρύξει ο ΟΗΕ για τα άτομα με αναπηρία, προωθώντας τη βελτίωση των συνθηκών και ευκαιριών ένταξης των αυτιστικών ατόμων στην κοινωνία.

Τέλος, μία σημαντική διάκριση για το φορέα μέσω της λειτουργίας της ιστοσελίδας, είναι η βράβευση του ως ΜΚΟ της Χρονιάς στην κατηγορία «Κοινωνία» στα Hellenic Responsible Business Awards 2021.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation