ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 40 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ανάπτυξη Ενεργειών Αφύπνισης & Ενημέρωσης για το Περιβάλλον

Πρωτοβουλία

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2021: Προς ένα Συμμετοχικό Μέλλον

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2021: Προς ένα Συμμετοχικό Μέλλον
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Μαμαγαία

H mamagea είναι μια περιβαλλοντική οργάνωση με αποστολή την αναβάθμιση της καθημερινής ζωής στις πόλεις, του κοινωνικού και του αστικού περιβάλλοντος. Μέσα από τρέχουσες και καινοτόμες προσεγγίσεις, η mamagea σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις ικανές να αλλάξουν την καθημερινή ζωή των πόλεων και των γειτονιών. Στοχεύει στην ανάπτυξη της κοινωνικής συνοχής, στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στην ενίσχυση των κοινοτήτων και στα ανθρώπινα δίκτυα. 

Εκπονούμε βιοκλιματικές-τεχνικές μελέτες και υλοποιούμε κατασκευαστικά έργα για κτίρια και δημόσιους χώρους, πραγματοποιούμε εκπαιδευτικά και συμμετοχικά εργαστήρια για μικρούς/ες και μεγάλους/ες, οργανώνουμε πολιτιστικές δραστηριότητες, κινητοποιούμε δίκτυα πολιτών και δημιουργούμε καμπάνιες ενημέρωσης για κρίσιμα περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα, σχεδιάζουμε και προτείνουμε πολιτικές για τη βελτίωση της ζωής μας διαμορφώνοντας την πόλη του μέλλοντος.Στόχος δράσης

Στην περιβαλλοντική οργάνωση Μαμαγαία αλλάζουμε την καθημερινότητα των γειτονιών της πόλης. Οραματιζόμαστε τις πόλεις μας πράσινες και βιώσιμες, τις γειτονιές μας δραστήριες και συμμετοχικές, με κατοίκους που νοιάζονται και φροντίζουν το περιβάλλον. Με δημιουργικές ιδέες και σύγχρονα μεθοδολογικά εργαλεία, προσαρμοσμένα στις γεωγραφικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες, προάγουμε νέες μορφές συνεργασίας με σκοπό ένα περισσότερο συμμετοχικό αστικό μέλλον.

Η δημιουργία βιώσιμων πόλεων είναι ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα σήμερα. Αναμφίβολα δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Ωστόσο, ένα βασικό μέρος του παζλ βρίσκεται ακριβώς στην καρδιά των αστικών περιοχών του κόσμου: στους δημόσιους  χώρους. Οι δημόσιοι χώροι αποτελούν τον καθρέφτη της κοινωνικής σύστασης της πόλης, καθώς συνιστούν τον τόπο της βιωμένης εμπειρίας των ανθρώπων της. Διαμορφώνουν τις κοινωνικές και διαπροσωπικές σχέσεις, την κοινωνική συνείδηση και την πολιτική ταυτότητα, τη συλλογική κουλτούρα και τον αστικό πολιτισμό. Μπορούν να αποτελέσουν τόπους ελεύθερης και δημιουργικής έκφρασης καθώς και πεδία συλλογικών διεκδικήσεων.            

Ιδιαίτερα στη σύγχρονη συγκυρία όπου η παγκόσμια υγειονομική κρίση δημιουργεί νέες συνθήκες αναδιαμορφώνοντας τις σχέσεις των πολιτών μεταξύ τους αλλά και με το περιβάλλον και ειδικότερα το αστικό τοπίο, ο ρόλος των δημόσιων χώρων καθίσταται καθοριστικός τόσο για την αντιμετώπιση της ίδιας της κρίσης όσο και για την ποιότητα ζωής εν γένει. Η συμμετοχή των πολιτών στον σχεδιασμό νέων προσεγγίσεων και της αρχιτεκτονικής της ανθεκτικότητας και βιωσιμότητας των πόλεων θα είναι το κλειδί για το μέλλον. 

Στο πλαίσιο του έργου που υλοποίησε η Μαμαγαία σε συνεργασία με το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ-Γραφείο Θεσσαλονίκης “Dentri project: A Green Community for a Greener City” μελετήθηκαν οι δυνατότητες, οι ευκαιρίες και οι περιορισμοί αναφορικά με την έννοια της συμμετοχικότητας στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Την περίοδο Μαρτίου - Σεπτεμβρίου 2021 αναπτύχθηκαν τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις / εργαλεία ενίσχυσης συμμετοχής των πολιτών στον κοινό αστικό βίο, διακρίνοντάς τα σε τρεις κλίμακες: α. Η Πόλη, β. Η Γειτονιά, γ. Η Κοινότητα.

Τελικό αποτέλεσμα του έργου αποτελεί η δημιουργία εγχειριδίου (booklet) με τίτλο "ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2021: Προς ένα Συμμετοχικό Μέλλον", όπου επιχειρείται μια συνοπτική παρουσίαση της Πράσινης Κοινότητας, των μεθοδολογιών που εφαρμόστηκαν στις τρεις παραπάνω κλίμακες, δηλαδή της NDI - Παρεμβαίνουσας Μη Κατευθυντικότητας, της Σοσιοκρατίας, του Συμμετοχικού Σχεδιασμού, του Placemaking και Placegame. Ακόμη, αναλύεται το "δεντρί project", ένα έργο το οποίο διαχειρίστηκε συλλογικά από τα μέλη της Πράσινης Κοινότητας και είχε ως αρχικό στόχο την καταγραφή κενών δενδροδόχων και τη φύτευση νέων δέντρων από πολίτες, στα διοικητικά όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης. Τέλος, γίνεται η καταγραφή των στόχων, των αποτελεσμάτων και του κοινωνικού αντικτύπου που είχε το μεθοδολογικό πλαίσιο στους συμμετέχοντες του εγχειρήματος αυτού.

Μπορείτε να βρείτε το εγχειρίδιο εδώ

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Οι δράσεις οι οποίες υλοποιήθηκαν απευθύνονταν σε κατοικους γειτονιών της Θεσσαλονίκης κάθε ηλικίας, φύλου και εθνικότητας διαμορφώνοντας συμπεριληπτικά περιβάλλοντα, ίσης συμμετοχής και έκφρασης. Στο πλαίσιο των συμμετοχικών δράσεων, η Μαμαγαία στόχευε και πέτυχε να υλοποιήσει δράσεις οι οποίες συνηγορούσαν τόσο στη συμμετοχή όσο και στην ένταξη ανθρώπων στις ήπιας μορφής δραστηριότητες και ενέργειες που έλαβαν χώρα.

 

Χρονική διάρκεια

Μάρτιος 2021 - Οκτώβριος 2021


Περιγραφή

Σκοπός των δράσεων μας ήταν η ενεργοποίηση και η συμμετοχή των πολιτών της Θεσσαλονίκης σε δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Μέσα σε μια παρατεταμένη υγειονομική κρίση, όπου η έννοια της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά περιορίστηκε και το φάσμα της περιβαλλοντικής κρίσης να είναι περισσότερο ορατό από ποτέ, σχεδιάσαμε δράσεις οι οποίες συνέλαβαν στα εξής: Στην ψυχική υγεία των πολιτών η οποία προέκυψε μετά από την αναγκαία κοινωνική αποστασιοποίηση που βιώσανε όσο και στην ενεργοποίηση των πολιτών αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος. Οι δράσεις πρόσφεραν πολλαπλά οφέλη στους ωφελούμενους για την βελτίωση της ποιότητας ζωής τους σε ένα αστικό κέντρο και διακρίνονται σε τρεις κλίμακες.

Κλίμακα Κοινότητας

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο παρατηρείται η δημιουργία νέων περιβαλλοντικών κινημάτων τα οποία προτάσσουν συλλογικά αιτήματα για την ενίσχυση της βιωσιμότητας του πλανήτη, καλώντας τις κυβερνήσεις (σε όλες τις κλίμακες: τοπική, εθνική, ομοσπονδιακή, κλπ) να λάβουν άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τον μετριασμό των επιπτώσεων που προκαλούνται από ανθρωπογενείς παράγοντες. Στη Θεσσαλονίκη, μια πόλη με εξαιρετικά μεγάλες ανάγκες σε πράσινο (2,7 τ.μ. πρασίνου ανά κάτοικο) και ελάχιστη κινητοποίηση των τοπικών θεσμών για το παραπάνω πλαίσιο, από το 2019 έχουν κάνει την εμφάνισή τους αντίστοιχες κινηματικές-πρωτοβουλιακές προσπάθειες, χωρίς ωστόσο να προτάσσουν διαφορετικά χαρακτηριστικά οργάνωσης ή/και υποστήριξης των μελών τους από τα υπάρχοντα παραδοσιακά κινήματα του ελλαδικού χώρου. Το 2020 η περιβαλλοντική οργάνωση Μαμαγαία (τότε ακόμη ως πρωτοβουλία “Κοινά υπό Κατοίκηση”), επιθυμώντας να ξεκινήσει μια συζήτηση για την εναλλακτική λειτουργία των συγκεκριμένων κινημάτων, δημιούργησε την Πράσινη Κοινότητα, προσεγγίζοντας νέες οργανωτικές μορφές συγκριτικά με τη συνηθισμένη δομή των bottom-up κινημάτων, εισάγοντας στη λειτουργία και τη δομή της μεθοδολογικά εργαλεία που εστιάζουν στην εκπαίδευση και τη συναισθηματική ενδυνάμωση των ατόμων που την απαρτίζουν, ώστε να ενισχύεται η συλλογική συνεργασία μεταξύ των μελών της.  Η πρώτη μέθοδος που εφαρμόστηκε είναι η Παρεμβαίνουσα Μη Κατευθυντικότητα NDI (Non Directivite Intervenante). Πρόκειται για μία παιδαγωγική διαδικασία εμψύχωσης ομάδων, συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας, που στο σύνολό της συνιστά φιλοσοφία ζωής και βασίζεται στη δύναμη των βιωμάτων, των συγκινήσεων και των επιθυμιών, όπως και στον σεβασμό της αυτονομίας και της ελευθερίας του κάθε ατόμου ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, προσωπικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών και ιδιαιτεροτήτων, μέσα σε σχέσεις επικοινωνίας, προσωπικής εμπλοκής, συνάντησης και αλληλοεπιρροής. Αποτελεί μέθοδο ανάπτυξης και εμπλουτισμού του ψυχικού κόσμου σε όλους τους τομείς και υποστηρίζει τη σημασία του ψυχολογικού παράγοντα σε συσχετισμό με τον κοινωνικό, για τη διαμόρφωση και τη λειτουργία τόσο του ενός όσο και του άλλου.  Καθόλη τη διάρκεια του έτους, η Κοινότητα αρίθμησε περισσότερα από 60 μέλη τα οποία συμμετείχαν εβδομαδιαία σε συμμετοχικές, πολιτιστικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές δράσεις. Το τρίπτυχο “Εμψύχωση NDI - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Δράσεις στον Δημόσιο Χώρο” αποτέλεσε τη βάση της πρώτης περιόδου λειτουργίας της. Ενδεικτικά πραγματοποιήθηκαν 19 συνεδρίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των μελών της, 11 ανοιχτά περιβαλλοντικά σεμινάρια και 7 project-δράσεις στον δημόσιο χώρο (μεταξύ άλλων το βραβευμένο σε εθνικό και βαλκανικό διαγωνισμό project με τίτλο “Μέρες Πράσινου Σχολείου/ WONDER Schools”, δενδροφυτεύσεις, καθαρισμοί κ.α.).

Η Κοινότητα απαρτίζεται από μέλη διαφόρων ηλικιών, φύλων, ενδιαφερόντων και επαγγελματικών κατευθύνσεων όπως: η μηχανική, οι επιστήμες περιβάλλοντος, οι τέχνες και ο πολιτισμός, η παιδαγωγική, κ.α. Λειτουργεί μέχρι και σήμερα ως ένας πράσινος “επιταχυντής” (incubator) παραγωγής και υποστήριξης καινοτόμων ιδεών και project, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής στην πόλη, την ενίσχυση της συμμετοχικής διακυβέρνησης, της έννοιας των αστικών κοινών (περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί πόροι), της ενεργούς πολιτειότητας, της καλλιέργειας φιλοπεριβαλλοντικής κουλτούρας και ενίσχυσης της περιβαλλοντικής βιωματικής εκπαίδευσης. Τον Νοέμβριο του 2020, στο πλαίσιο της δεύτερης καραντίνας που επιβλήθηκε στην Ελλάδα λόγω της πανδημίας του covid-19 και της επιθυμίας των μελών της Πράσινης Κοινότητας για δράση, “γεννήθηκε” το δεντρί project. Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί μια bottom-up δράση ευαισθητοποίησης για την ενίσχυση του αστικού πρασίνου, η οποία προτάσσει την έννοια των ανοικτών δεδομένων, τη συμμετοχική διακυβέρνηση και τη διαμόρφωση του αστικού χώρου από και για τους πολίτες με στόχο τη βελτίωση της σχέσης πολιτών και τοπικής αυτοδιοίκησης με τα πράσινα αστικά ζητήματα. 

Κλίμακα Γειτονιάς

Το διάστημα Ιουνίου-Σεπτεμβρίου, διοργανώθηκαν, αρχικά, δύο συμμετοχικά εργαστήρια “Παιχνιδιού Τόπου” στις 5 και 12 Ιουνίου 2021, και μετέπειτα μία γιορτή γειτονιάς στην Πλατεία Ναβαρίνου στις 17 Σεπτεμβρίου.  Τα εργαστήρια βασίστηκαν στη φιλοσοφία του placemaking και στη μεθοδολογία που υιοθετήθηκε από το Project for Public Spaces [PPS] - μια μη κερδοσκοπική οργάνωση από την Νέα Υόρκη, αφιερωμένη στη δημιουργία και διατήρηση δημόσιων χώρων γύρω από τους οποίους “χτίζονται” κοινότητες. Τα εργαστήρια αυτά είχαν ως στόχο την ενεργοποίηση κατοίκων, φορέων και επιχειρήσεων της περιοχής για την από κοινού αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της Πλατείας και την εξαγωγή προτάσεων σε βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα για τον μετασχηματισμό και την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου της. Συνολικά συμμετείχαν 26 άτομα μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι του Δήμου, τοπικών φορέων και οργανώσεων, κάτοικοι, καταστηματάρχες, φοιτητές και φοιτήτριες. Οι συμμετέχοντες, αφού πρώτα αξιολόγησαν τον δημόσιο χώρο της Πλατείας, μέσω ειδικών ερωτηματολογίων, συνεντεύξεων και εμπειρικών παρατηρήσεων, κατέθεσαν μία ποικιλία ιδεών που αφορούν στη βελτίωση της εικόνας της. Τα δεδομένα των εργαστηρίων αξιοποιήθηκαν για τη δημιουργία μελέτης η οποία έγινε δωρεά στον Δήμο Θεσσαλονίκης ώστε να ενσωματώσει τα αποτελέσματα αυτής στην επικείμενη ανάπλαση της ευρύτερης γειτονιάς που ετοιμάζεται στο πλαίσιο του “Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου” για την πλατεία Ναυαρίνου. 

Tι είναι το placemaking ή αλλιώς ‘διαμόρφωση ενός τόπου’; 

Το placemaking είναι μια πολύπλευρη προσέγγιση που αφορά στον σχεδιασμό, διαμόρφωση και διαχείριση του δημόσιου χώρου. Ουσιαστικά αποτελεί μία διαδικασία συν-δημιουργίας που επικεντρώνεται στην ανθρώπινη εμπειρία και στο πώς οι άνθρωποι τον χρησιμοποιούν. Θέτοντας την κοινότητα στο επίκεντρο του αστικού σχεδιασμού, επιχειρεί να κατανοήσει τις επιθυμίες και τις ανάγκες της, με σκοπό να προτείνει αποτελεσματικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει.  Ως φιλοσοφία έχει στόχο να εμπνεύσει τους ανθρώπους να επαναπροσδιορίσουν συλλογικά τους δημόσιους χώρους που χρησιμοποιούν σε καθημερινή βάση. Δημιουργεί νέες χρήσεις για την ενίσχυση της αστικής εμπειρίας στην κλίμακα των πεζών και καινούργιες συνήθειες για τους κατοίκους μιας γειτονιάς. Βασίζεται στην προσέγγιση «Ελαφρύτερα, Γρηγορότερα, Φθηνότερα» (Lighter, Quicker, Cheaper). Με άλλα λόγια, μέσα από οικονομικές, ανθρωποκεντρικές και βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις “διευκολύνει τα δημιουργικά πρότυπα χρήσης του δημόσιου χώρου, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις φυσικές, πολιτιστικές και κοινωνικές ταυτότητες που ορίζουν έναν τόπο, υποστηρίζοντας τη συνεχιζόμενη εξέλιξή του” (Project for Public Spaces, 2016:2).  Έτσι, αξιοποιώντας τα ήδη υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία ενός τόπου, την έμπνευση και τις δυνατότητες της τοπικής κοινότητας, προσκαλεί σε μια ποικιλία δημιουργικών δράσεων. Ένα ακόμα βασικό στοιχείο του placemaking είναι ότι προσπαθεί να φέρει σε επαφή τα μέλη μιας κοινότητας με τους λεγόμενους “ειδικούς”, όπως για παράδειγμα αρχιτέκτονες, πολεοδόμους, καλλιτέχνες, εκπαιδευτικούς, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και μέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Απώτερος στόχος είναι να δημιουργηθούν κόμβοι οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και περιβαλλοντικής δραστηριότητας και κοινότητες συμπερίληψης. Τέλος, το placemaking μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της οικονομικής, περιβαλλοντικής και υγειονομικής κρίσης, συμβάλλοντας στη δημιουργία βιώσιμων και πράσινων πόλεων, με ποιοτικούς δημόσιους χώρους που προάγουν την υγεία, την ευτυχία και την ευημερία όλων των ανθρώπων. 

Κλίμακα Πόλης

Το δεντρί project είναι ένα από τα δύο έργα που σχεδίασαν και υλοποιούν τα μέλη της Πράσινης Κοινότητας με την καθοδήγηση της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης Μαμαγαία. Η δημιουργία του προέκυψε μέσα από εργαστήρια συμμετοχικού σχεδιασμού τον Νοέμβριο του 2020, κατά τη διάρκεια της δεύτερης καραντίνας (covid-19) στην Ελλάδα. Αποτελεί μία περιβαλλοντική δράση ευαισθητοποίησης για την ενίσχυση του αστικού πρασίνου στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για ένα συλλογικό εγχείρημα κινητοποίησης πολιτών με τελικό σκοπό την ενδυνάμωση του αστικού πρασίνου, μέσα από τη χαρτογράφηση κενών δενδροδόχων και τη φύτευση νέων δέντρων. 

Για την εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού, η Πράσινη Κοινότητα δημιούργησε μια “αναλογική διαδικασία” (βλ. παρακάτω), ένα ερωτηματολόγιο καταγραφής κενών δενδροδόχων, για τη συν-διαμόρφωση ενός χάρτη (μέσω του my Google Maps) στα διοικητικά όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης. Το χαρτογραφικό έργο απεικονίζει δεδομένα “πρασίνου” (κομμένα δέντρα και άδειες δενδροδόχους), καταγεγραμμένα από τους πολίτες (φωτογραφίες, τοποθεσία, χαρακτηριστικά κατάστασης δενδροδόχου και περιβάλλοντα χώρου). Μέσω της ενεργούς συμμετοχής η πόλη χαρτογραφήθηκε, συγκεκριμενοποίησε την ανάγκη της για πράσινο και ενίσχυσε το αίτημα για φυτεύσεις νέων δέντρων σε συνεργασία πολιτών με τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Μια τέτοια συνεργασία προφανώς εμπεριέχει δυσκολίες, αλλά παράλληλα προσφέρει δεκάδες θετικά στοιχεία, όπως η βελτίωση της σχέσης των πολιτών με την Τοπική Αυτοδιοίκηση (ενίσχυση εμπιστοσύνης), αποτελεί ένα μέσο πολιτικής έκφρασης (κατά την Αριστοτελική προσέγγιση, βλ. “Πολιτικά”) και βελτίωσης της ποιότητας ζωής στην πόλη καθώς ενισχύεται η εθελοντική δραστηριότητα και κατ’ επέκταση το ευ ζειν σε ένα σύγχρονο αστικό περιβάλλον.

Η Μαμαγαία έρχεται να καλύψει την ανάγκη, ειδικά στη (μετά)covid εποχή, για επαναπροσδιορισμό και επανάχρηση των κοινόχρηστων ανοιχτών χώρων, για την εφαρμογή και τον συνδυασμό βιοκλιματικών παρεμβάσεων και συμμετοχικού σχεδιασμού και για την περιβαλλοντική εκπαίδευση των πολιτών. Το δεντρί επιθυμεί να ευαισθητοποιήσει και κινητοποιήσει τον πολίτη για το πράσινο, και παράλληλα να δημιουργήσει τόπους και αναμνήσεις, μια κληρονομιά σημαίνουσας αξίας, τόσο για το περιβάλλον όσο και για τον πολιτισμό της πόλης. 

 

Το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκαν νέες τεχνολογίες ( π.χ. ηλεκτρονικές πλατφορμες) σε συνδυασμό με το γεγονός ότι πρέπει οι δράσεις να υλοποιηθούν στο φυσικό χώρο και όχι εξ ολοκλήρου διαδικτυακά αποτέλεσε ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δράσεων και τα οποία θεωρήθηκαν καινοτόμα από τους ίδιους τους κατοίκους.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

43 άμεσα ωφελούμενοι (Μέλη Πράσινης Κοινότητας Θεσσαλονίκης, συμμετέχοντες σε εκδηλώσεις και εργαστήρια)

546 έμμεσα ωφελούμενοι

22 Δημόσιες Εκδηλώσεις εκπαιδευτικού, συμμετοχικού, ενημερωτικού χαρακτήρα

Εντοπισμός 1463 κενών δενδροδόχων μέσα σε 45 ημέρες από 300+ πολίτες

Συνεργασία με 2 Δήμους (Θεσσαλονίκη, Νεάπολη-Συκεών) και το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Θεσσαλονίκης, 8 Ιδιωτικές εταιρείες (χορηγοί και συμμετέχοντες σε εργαστήρια), 2 Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών (ActionAid, Καλλιστώ).

1 Τεχνική Μελέτη για την αξιολόγηση του δημόσιου χώρου της Πλατείας Ναυαρίνου στη Θεσσαλονίκη η οποία παραδόθηκε στον Δήμο Θεσσαλονίκης για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων στην επικείμενη ανάπλαση της περιοχής.

1 Εγχειρίδιο καταγραφής μεθοδολογιών και αποτελεσμάτων του συνολικού έργου (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2021: Προς ένα Συμμετοχικό Μέλλον)

1 Βίντεο πληροφόρησης (δείτε εδώ)

42 καταγεγραμμένα δημοσιεύματα στα ΜΜΕ

 Τόπος Δράσης

Η περιοχή δράσης μας δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από το κέντρο της Θεσσαλονίκης όπου υλοποιήσαμε πιλοτικά το έργο μας και πλέον είμαστε έτοιμοι να παρέχουμε την τεχνογνωσία μας και άλλες περιοχες, δήμους και κοινότητες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.    


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Το έργο στο σύνολό του υποστηρίχθηκε από το Heinrich Boll Stiftung, πραγματοποιήθηκαν συνεργασίες με τον Δήμο Θεσσαλονίκης (παραγωγή μελέτης για την πλατεία Ναυαρίνου), τον Δήμο Νεάπολης Συκεών (παραχώρηση εργαλείων), την Action Aid Youth (συνδιοργάνωση εκδήλωσης), το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης και τον καθηγητή Διονύση Λατινόπουλο, το Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Χορηγός των δράσεων υπήρξε η ιδιωτική εταιρεία ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ Α.Ε.

Επιχειρόντας για τη βιώσιμη ανάπτυξη στα έργα μας ενεργοποιούμε τον τετραπλό έλικα για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων (α. Κοινωνία των Πολιτών, β. Τοπική Αυτοδιοίκηση, γ. Ιδιωτικές Εταιρείες, δ. Πανεπιστήμια).

 


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

10 νέοι και νέες εργάστηκαν και πληρώθηκαν από το έργο

20 Εθελοντές συμμετείχαν στη διαμόρφωση και τη λειτουργία του δεντρί project που αφορούσε στη διαδραστική χαρτογράφηση κενών δενδροδόχων από 300+ πολίτες.

10 Εθελοντές συμμετείχαν στην οργάνωση και παραγωγή της Συμμετοχικής Γιορτής Γειτονιάς “Πλατεία Ναβαρίνου: Στη μέση του κόσμου!”.

 


Συνέχεια…
Φωτογραφίες Videos

Οφέλη για τον Οργανισμό

H συμμετοχή του κόσμου ήταν από μόνη της σημαντικός παράγοντας για την αναγνωρισιμότητα του οργανισμού διότι πέραν του θετικού feedback λειτουργησε ως word of mouth marketing το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την ευκολότερη πλέον προσέγγιση εθελοντών και συνεργατών, βελτιώνοντας παράλληλα την αξιοπιστία του φορέα. Γνωρίζουμε ότι όλοι οι νεοφυείς οργανισμοί έχουν ανάγκη όχι μόνο την αναγνωρισιμότητα τους αλλα ενίσχυση της αξιοπιστίας τους στο ευρύ κοινό. Συνεπώς οι δράσεις συμμετοχικού σχεδιασμού βοήθησαν όχι μόνο στην ποσοτική αύξηση των εμπλεκομένων πολιτών, εθελοντών, συνεργατών στη Μαμαγαία αλλα και στην ποιοτική αναβάθμιση/αναγνωριση του οργανισμού μας ως έναν από τους πλέον αξιόπιστους στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation