Πυλώνας ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ενημέρωση & Εκπαίδευση

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ

Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων

Στόχος του προγράμματος είναι να ενημερωθούν μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί για την Πρόληψη των Παιδικών ατυχημάτων ώστε να μειωθεί ο αριθμός των τραυματισμένων παιδιών. Είναι αποδεδειγμένο, ότι η σωστή και συστηματική πρόληψη μπορεί να μειώσει τον αριθμό και τη σοβαρότητα των παιδικών ατυχημάτων μέχρι και 50%.

Στα παιδιά του Νηπιαγωγείου, του Δημοτικού Σχολείου, στους γονείς τους και στους εκπαιδευτικούς τους.

Από το 1998 μέχρι σήμερα

Στα πλαίσια του προγράμματος πραγματοποιούνται ομιλίες σε παιδιά του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού σχολείου, στους γονείς τους και στους εκπαιδευτικούς τους. Η πείρα μας έχει δείξει ότι το 70% των παιδιών δεν έχουν ξανακούσει αυτά που συζητάμε στην αίθουσα. Για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, μετά το πέρας των εκδηλώσεων μοιράζεται ενημερωτικό υλικό το οποίο το δίνουμε με σκοπό να το διαβάσουν τα ίδια τα παιδιά αλλά και οι γονείς τους. Πρόκειται για τρίπτυχα φυλλάδια με θέματα πρόληψης παιδικών ατυχημάτων όπως Ασφάλεια στο σπίτι, Ασφάλεια στο σχολείο, Προσοχή στα εγκαύματα, Αθλητισμός με ασφάλεια και πολλά ακόμη.

-

3

Ελλάδα. Τα φυλλάδια για την πρόληψη παιδικών ατυχημάτων  αποτελούν μία πολύ σημαντική ενημέρωση για τους γονείς και τα παιδιά και διανέμονται και σε όλη την Ελλάδα (σε Νοσοκομεία, σε σχολεία, σε άλλους συλλόγους και Σωματεία).

Μέχρι σήμερα τις παρουσιάσεις έχουν παρακολουθήσει 50.624 μαθητές και 3.157 εκπαιδευτικοί και γονείς.