Πυλώνας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ανάπτυξη Πράσινων Υπηρεσιών και Προϊόντων

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

Προϊόν έτοιμου σκυροδέματος ENVIRA

Παραγωγή νέου καινοτόμου προϊόντος έτοιμου σκυροδέματος με την ονομασία ENVIRA που είναι φιλικό προς το περιβάλλον και συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων κατασκευών.

- Πελάτες - Κατασκευαστές

- Κοινωνία στο σύνολο της

Από το 2021 και στο εξής.

Βασικό χαρακτηριστικό της καινοτομίας του ENVIRA είναι ο ειδικός σχεδιασμός της σύνθεσής του, που το καθιστά διαπερατό από το νερό. Η ιδιότητά του αυτή, η οποία επιτρέπει στο υδάτινο στοιχείο να ρέει μέσα από τη μάζα του, το τοποθετεί στην πρώτη γραμμή μιας νέας γενιάς δομικών υλικών που είναι συμβατά με τις αρχές της βιωσιμότητας και του περιβαλλοντικού σεβασμού.

Σύστημα LEED (Leadership in Energy & Environmental Design)

Το καινοτόμο προϊόν έχει εφαρμογή σε όλη την Ελλάδα.

Σχεδιασμένο κυρίως για χρήση σε εξωτερικά δάπεδα, όπως σε χώρους στάθμευσης κλπ., το ENVIRA διευκολύνει την απορροή του βρόχινου νερού, προκειμένου να κατευθύνεται αυτό με φυσικό τρόπο προς το υπέδαφος ή να συλλέγεται σε ταμιευτήρες, ανάλογα με τη μελέτη και την επιλογή της υποβάσης/υποδομής. Η φυσική απορροή του νερού δεν επιβαρύνει τα δίκτυα απομάκρυνσης και επεξεργασίας των όμβριων υδάτων, με αποτέλεσμα να μειώνεται η πιθανότητα πλημμυρικών φαινομένων. Η επιφάνεια δαπέδων κατασκευασμένων με ENVIRA είναι πλήρως προσβάσιμη και ασφαλής, με υψηλή λειτουργικότητα ανάλογα με τη μελέτη και τις απαιτήσεις κάθε έργου. Επίσης, η τελική εικόνα της επιφάνειας στην οποία χρησιμοποιείται αυτό το προϊόν είναι πολύ ελκυστική από αισθητικής πλευράς, πράγμα που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται επιπλέον επεξεργασία με άλλα υλικά.

το ENIVRA παίζει καθοριστικό ρόλο στις αειφόρες κατασκευές, αφενός διότι περιορίζει την απώλεια πολύτιμων υδάτινων πόρων και αφετέρου διότι η εφαρμοσμένη επιφάνειά του προσφέρει βελτιωμένη ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία, σε σύγκριση για παράδειγμα με την άσφαλτο. Έτσι, μειώνεται το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας και περιορίζεται η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας στον οικοδομικό ιστό. Γι’ αυτό και αποτελεί εξαιρετική επιλογή σε έργα που απαιτούν υψηλές επιδόσεις κατά το σύστημα LEED (Leadership in Energy & Environmental Design).

- Βιώσιμη ανάπτυξη, με έμφαση στο περιβάλλον και την κοινωνία
- Επιχειρηματική Αριστεία