Πυλώνας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Κινητικότητα & Μεταφορές

Δήμος Τρικκαίων

MyWay - Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Διαχείρισης Έξυπνης Κινητικότητας

Οι βασικοί στόχοι του έργου MyWay είναι οι εξής:

 • Επίτευξη καλύτερης ισορροπίας ανάμεσα στους ιδιωτικούς και δημόσιους τρόπους μεταφοράς
 • Ενίσχυση της συνεργασίας των υπηρεσιών και την ανάπτυξη της αγοράς
 • Ενίσχυση της εξατομίκευσης και της πρότασης προσαρμοσμένων υπηρεσιών στους χρήστες
 • Ενίσχυση της χρήσης ΤτΠ για την έξυπνη κινητικότητα

Ο συνδυασμός μεγάλων και πυκνοκατοικημένων πόλεων με μικρότερες πόλεις αντανακλά τη στρατηγική του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης Έξυπνης Κινητικότητας να δοκιμαστεί σε διάφορες αστικές συνθήκες και να παράγει μια σε βάθος ανάλυση των δεδομένων. Τα Living Labs της Βαρκελώνης και του Βερολίνου αντιπροσωπεύουν μεγάλες και πυκνοκατοικημένες μεγαλουπόλεις, που διαθέτουν πολλούς τρόπους μεταφοράς, ενώ τα Τρίκαλα αντιπροσωπεύουν μια μεσαίου μεγέθους αστική περιοχή με ειδικές τοπικές συνθήκες.

Από το Σεπτέμβριο του 2013, έως και το Φεβρουαρίου 2016.

Το ευρωπαϊκό έργο MyWay αναπτύσσει μια πλατφόρμα για τη σχεδίαση διαδρομών και μετακινήσεων μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας, η οποία θα συνδυάζει δημόσια και ιδιωτικά μέσα μετακίνησης, σύμφωνα με τις προσωπικές προτιμήσεις κάθε χρήστη, έτσι ώστε οι μετακινήσεις να είναι εύκολες, γρήγορες και ευχάριστες.

Με ενσωματωμένες πληροφορίες για τα εισιτήρια και συνεχείς ενημερώσεις για τη διαθεσιμότητα κάθε μέσου μεταφοράς, όλοι οι διαθέσιμοι πιθανοί τρόποι μετακίνησης θα εμφανίζονται στον χρήστη ολοκληρωμένα, ενθαρρύνοντας με τον τρόπο αυτό την επιλογή και χρήση πιο φιλικών προς το περιβάλλον μέσων μεταφοράς.

Για την υλοποίηση του έργου, εκτός από τις 3 πόλεις (Living Labs) Τρίκαλα, Βερολίνο, Βαρκελώνη, συνεργάστηκαν οι παρακάτω φορείς:

 • e-Trikala A.E.
 • ΕΠΙΣΕΥ - Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών του ΕΜΠ
 • SOFTECO SISMAT SRL, Italy
 • ENIDE SOLUTIONS .S.L, Spain
 • FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V, Germany
 • Departament de Territori i Sostenibilitat - Generalitat de Catalunya, Spain
 • GOING GREEN SL, Spain
 • CONSULTORIA TECNICA NEXUS GEOGRAFICS S L, Spain
 • AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITA, Spain
 • CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE, Czech Republic
 • THALES SERVICES SAS, France
 • POLIS - PROMOTION OF OPERATIONAL LINKS WITH INTEGRATED SERVICES, ASSOCIATION INTERNATIONALE, Belgium
 • THE UNIVERSITY COURT OF THE UNIVERSITY OF ABERDEEN, United Kingdom
 • VMZ BERLIN BETREIBERGESELLSCHAFT MBH, Germany

Εκτός από την έρευνα που έγινε από τους εξειδικευμένους φορείς που συμμετείχαν στο έργο, από την πλευρά του Δήμου, υπήρξε ενεργός συμμετοχή των Τμημάτων Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Περιβάλλοντος.

Η δράση υλοποιήθηκε σε 3 Ευρωπαϊκές πόλεις, Τρίκαλα, Βερολινο, Βαρκελώνη.

To MyWay αναμένεται να αυξήσει τη χρήση πιο οικολογικών μέσων και υπηρεσιών μεταφοράς για τη μετακίνηση των ταξιδιωτών, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να επιλέξουν πιο ενημερωμένα μεταξύ διαφορετικών τρόπων μετακίνησης, υποδεικνύοντας την πιο κατάλληλη διαδρομή υπό ορισμένες προϋποθέσεις και σύμφωνα με προεπιλεγμένες παραμέτρους.

Το MyWay επιδιώκει συγκεκριμένες ταξιδιωτικές βελτιώσεις, όπως:

 • Μείωση κατά 10% στη μετακίνηση με ιδιωτικά μέσα εντός της πόλης.
 • Βελτίωση κατά τουλάχιστον 5% στη μέση διάρκεια της διαδρομής.
 • 5% μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Τα μακροπρόθεσμα οφέλη από την εφαρμογή των αποτελεσμάτων του έργου είναι:

 • Μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης εντός των αστικού ιστού.
 • Βελτίωση της ποιότητας του αέρα.
 • Μείωση των αέριων ρύπων που ευθύνονται για την κλιματική αλλαγή.