Πυλώνας ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας

Τράπεζα Eurobank Α.Ε.

egg – enter.grow.go

Το Πρόγραμμα egg – enter.grow.go στοχεύει στη στήριξη της νεανικής καινοτομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας και στην ενίσχυση της προοπτικής βιώσιμης απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, ιδιαίτερα των νέων.

To Πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια πρωτότυπη ιδέα που ενδεχομένως καλύπτει μια ανάγκη ή αξιοποιεί μια ευκαιρία μιας ικανοποιητικού μεγέθους αγοράς και διαθέτουν το ζήλο να μετατρέψουν την επιχειρηματική τους «ιδέα» σε «πράξη», ανεξάρτητα από τον κλάδο δραστηριότητας.

Ετήσιοι κύκλοι 12μηνης διάρκειας, με έναρξη 1ου Κύκλου τον Μάϊο του 2013 και του 4ου τον Ιούνιο του 2016. 

Το Πρόγραμμα egg - enter.grow.go στοχεύει στη στήριξη της νεανικής καινοτομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας και στην ενίσχυση της προοπτικής βιώσιμης απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, ιδιαίτερα των νέων.

Το Πρόγραμμα παρέχει σε νεανικές επιχειρηματικές ομάδες ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο επιχειρηματικής επώασης (incubation), επιτάχυνσης (acceleration) και συνεργασίας (co-working).

Προσφέρει στις ομάδες αυτές μια σειρά από υποστηρικτικές δράσεις και εργαλεία που θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν και να επιταχύνουν τη μετατροπή του επιχειρηματικού τους σχεδίου, μιας αρχικής ιδέας ή ενός πρωτόλειου πρωτοτύπου, σε ένα ολοκληρωμένο και επιχειρηματικά αξιοποιήσιμο προϊόν ή υπηρεσία.

Οι κύριες παροχές του Προγράμματος egg - enter.grow.go προς τους συμμετέχοντες, συνίστανται στα ακόλουθα:
1. Mentoring από διακεκριμένα και καταξιωμένα πρόσωπα από όλο το φάσμα των κλάδων της οικονομίας και της επιστήμης.
2. Κτηριακή Υποδομή με πλήρως λειτουργικούς και άρτια εξοπλισμένους συνεργατικούς γραφειακούς χώρους κοντά στο κέντρο της Αθήνας (Λ. Συγγρού 190), στην οποία εγκαθίστανται οι νέοι επιχειρηματίες και παραμένουν για όλο το διάστημα της συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα.
3. Υποστηρικτικές Υπηρεσίες “μίας στάσης” (one-stop-shop) για όλα τα καίρια θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας και υποστήριξης της εκκίνησης κάθε συμμετέχουσας επιχειρηματικής ομάδας.
4. Επιχειρηματική κατάρτιση σε τομείς κρίσιμους για μια επιτυχημένη επιχειρηματική λειτουργία.

Το egg – enter.grow.go αποτελεί μια πρωτοβουλία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Eurobank (www.eurobank.gr) που σχεδίασε και υλοποιεί σε συνεργασία με το Corallia (www.corallia.org).

Ο συνολικός αριθμός εργαζομένων/υπαλλήλων είναι 22 άτομα που αναλύεται ως εξής:

α) egg: 4 εργαζόμενοι,

β) τμήμα Marketing & Εταιρικής Επικοινωνίας της Eurobank : 4 εργαζόμενοι,

γ) τμήμα Digital Presence της Eurobank : 5 εργαζόμενοι,

δ) τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Eurobank: 2 εργαζόμενοι,

ε) τεχνική υποστήριξη της Eurobank: 2 εργαζόμενοι,  

στ) Corallia: 5 εργαζόμενοι.

Στην Αθήνα.

Στα τρία περίπου χρόνια λειτουργίας του, το egg, έχει ουσιαστικά καταστεί το πλέον ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιχειρηματικής επιτάχυνσης στην Ελλάδα. Παράλληλα, χαίρει αποδοχής από εσωτερικά και εξωτερικά κοινά, έχει διευρύνει σημαντικά τη θετική του εικόνα με αντίκτυπο τόσο στην Ελλάδα, όσο και το εξωτερικό, ενώ αποτελεί πρότυπο για κάθε νέα πρωτοβουλία στο οικοσύστημα των νεοφυών καινοτόμων επιχειρήσεων στην Ελλάδα (startups).

Μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων κύκλων Προγράμματος, τον Ιούνιο του 2014, τον Ιούνιο του 2015 και κατά τη διάρκεια του τρίτου κύκλου, που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2016, το egg έχει πραγματοποιήσει συνολικά τα παρακάτω:

 • 99 επιχειρηματικές ομάδες εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα egg, από τις οποίες 31 εντάχθηκαν στον τρέχοντα κύκλο (4ος).
 • 54 επιχειρηματικές ομάδες είναι ενεργές σύγχρονες επιχειρήσεις, όπου:
  • 20 επιχειρήσεις πήραν χρηματοδότηση από τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Eurobank, αλλά και από Επιχειρηματικούς Αγγέλους
  • 15 γυναίκες σε θέση φορέα επιχείρησης & CEO.
  • 144 προσλήψεις νέων συνεργατών από τις αρχικές ομάδες.
  • 50 συνεργασίες και συνέργειες μεταξύ εταιρειών του Προγράμματος.
  • 7 υποβολές αιτήσεων ευρεσιτεχνίας κατατέθηκαν από τις εταιρείες του
 • 260 κατ’ ιδίαν συναντήσεις με μέντορες για συμβουλευτική υποστήριξη.
 • 365 συνεδρίες (one-stop-shop) για θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας.
 • 73 εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης.

Παράλληλα, το αποτύπωμα του egg στην ελληνική κοινωνία ενισχύεται με σειρά δράσεων του Προγράμματος και των ομάδων του με στόχο τη:

 • Δημιουργία επαφών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για τη στήριξη του Προγράμματος και την εξωστρέφεια των νεοφυών επιχειρήσεων.
 • Βελτίωση τεχνογνωσίας του Προγράμματος και των ομάδων / εταιρειών του.
 • Υποστήριξη και ανάπτυξη συνεργειών στο οικοσύστημα καινοτομίας.
 • Δημιουργία επιχειρηματικής δικτύωσης και προβολής των εταιρειών του.

Το egg είναι πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου Eurobank για τη στήριξη της Νεανικής – Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας. Η Eurobank με πρωτοβουλίες και όραμα, βοηθά αποτελεσματικά στην εξέλιξη και στο μέλλον της ίδιας της ελληνικής οικονομίας.