Μαθητικές δημιουργίες

Γυμνάσιο Κορώνης


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Γυναίκα είναι;

Γυναίκα είναι;
SUBMITTED FROM:

Γυμνάσιο Κορώνης


School Principal

Μαρία Καλαποδά

Contact with School


Description

Η σύγχρονη εποχή βρίσκει τις γυναίκες να έχουν αποκτήσει πλήρη εξίσωση με τους άνδρες, τουλάχιστον σε νομικό επίπεδο. Ωστόσο, το γεγονός ότι για ένα μακροχρόνιο διάστημα η θέση της γυναίκας ήταν εμφανώς υποδεέστερη έναντι αυτής του άνδρα, έχει κληροδοτήσει συμπεριφορές σύμφωνα με τις οποίες, οι γυναίκες πρέπει να αντιμετωπίζονται ως κατώτερα όντα. Υπάρχει, λοιπόν, μια αντίθεση ανάμεσα στη θεωρία (νόμοι και θεσμοί) και στην πράξη (καθημερινή αντιμετώπιση της γυναίκας)

Στα πλαίσια της διερεύνησης της ύπαρξης πραγματικής ισότητας μεταξύ των δύο φύλων, εκπονήσαμε ένα ντοκιμαντέρ, βασιζόμενο σε συνεντεύξεις τριών γυναικών. Η πρώτη κυρία απαντά στις ερωτήσεις της ομάδας μας, οι οποίες αφορούν τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις εις βάρος των γυναικών, σήμερα.

Η δεύτερη και η τρίτη αναφέρονται στο ρόλο της γυναίκας, συγκρινόμενο με αυτό των περασμένων δεκαετιών στην Ελλάδα.

 

Το πρόκριμα, λοιπόν, της εποχής μας είναι ο ουσιαστικός εκδημοκρατισμός, στα πλαίσια της οικογένειας, πρωτίστως, και της κοινωνίας, δευτερευόντως. Ας μην ξεχνάμε, ότι η γυναίκα, οποιονδήποτε ρόλο κι αν κληθεί να υπηρετήσει, θα ανταποκριθεί σε αυτόν επιτυχώς ή , έστω στο βαθμό που μπορεί να ανταποκριθεί κι ένας άνδρας. Ας της δώσουμε θέση ισάξια με αυτή του άνδρα, τη θέση που της αξίζει.


Objective Action

Η ισότητα των φύλων
Videos 1

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation